Video Trừ quỷ tại Giáo phận Bùi Chu


"Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.

Người ban cho các ông quyền trừ quỷ." (Mc 9,33)

--oOo--

 

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa