TÌM HIỂU VỀ DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

Bản tính, Mục đích, Linh đạo và Đặc tính

của

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

1. Bản tính (Nature) CỦA DÒNG

Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là một Dòng Giáo Sĩ (x. Giáo Luật 588 § 2). Dòng thuộc quyền Giáo phận, gồm các linh mục, phó tế và tu huynh. Tu sĩ Sức Sống Chúa Kitô tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, thanh bần và tuân phục, và sống đời huynh đệ chung với nhau (x. Giáo Luật 607 § 2).

2. Mục đích (Purpose) của DÒNG

* Mục đích của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là tôn vinh Thiên Chúa Cha và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Giáo Luật 573 § 1).

* Sứ mạng của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là Phúc Âm hoá và thăng tiến con người (x. Tu sĩ và việc thăng tiến con người số 6).

* Đặc sủng của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là sống mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Ki-tô và rao giảng về Chúa Ki-tô Phục Sinh: nói về thế giới cho Chúa Giê-su và nói về Chúa Giê-su cho thế giới (x. Giáo Hội tại Châu Á số 51).

2.1. Tôn vinh Thiên Chúa Cha (x. Mt 6,9)

Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha khi Anh Em hằng làm những điều đẹp ý Người (x. Ga 17,4 ; 8,29).

10 Toàn hiến cho Chúa Cha

Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha qua việc Anh Em sống mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Ki-tô và cùng Mẹ Maria trong Thần Khí noi gương Đức Ki-tô toàn hiến cho Chúa Cha. Anh Em hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12, 1).

20 Sống triệt để Thánh Ý Chúa

Anh Em xin Chúa thực hiện nơi Anh Em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giê-su Ki-tô, và ban cho Anh Em có sức thi hành Thánh Ý Chúa (x. Dt 13,21).

2.2. Phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Mt 6,10)

Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô trong quyền lực Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ vụ tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu (x. Giáo Hội tại Châu Á số 17) qua việc Phúc Âm hoá và thăng tiến con người.

10 Phúc Âm Hoá

a/ Giảng dạy về cầu nguyện và chiêm niệm: tất cả các Ki-tô hữu cần một tu đức truyền giáo thực sự gồm có cầu nguyện và chiêm niệm (x. Giáo Hội tại Châu Á số 23)

b/ Giảng cho anh chị em giáo dân: Anh Em giảng cho giáo dân qua việc giúp tĩnh tâm (giúp linh thao) dành cho anh chị em giáo dân, và thành lập các cộng đoàn cầu nguyện.

c/ Giảng cho dân ngoại (truyền giáo): Anh Em giảng cho dân ngoại qua việc lãnh nhận công cuộc truyền giáo, rao giảng Phúc Âm và thiết lập Giáo Hội nơi các dân tộc hay những nhóm người mà Giáo Hội còn chưa bén rễ (x. Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội số 6).

20 Thăng tiến con người

a/ Những việc từ thiện tinh thần và thể xác: Anh Em tham gia nhiệm vụ mục vụ của Giáo Hội bằng những việc từ thiện tinh thần và thể xác, và phục vụ loài người bằng rất nhiều cách (x. Giáo Luật 676).

b/ Những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển các dân tộc: Anh Em theo đuổi đức ái hoàn hảo bằng những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển văn hoá và tinh thần của các dân tộc để Phúc Âm hoá, để làm chứng và để thăng tiến con người cách đích thực (x. Tu sĩ và việc thăng tiến con người số 6).

3. LINH ĐẠO (Spirituality) CỦA DÒNG

Linh đạo của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là linh đạo Phục Sinh: trong Thần Khí, cùng với Mẹ Maria toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô.

Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 8,29 ; Pl 3,21 ; 2 Pr 1,4), và cùng với Mẹ Maria (x. Lc 2,22 ; Ga 19,25-27 ; Cv 1,14 ; 2,3-4) Anh Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô (x. Ga 17,17-19 ; Rm 12,1).

4. đẶC TÍNH (Characteristics) của Dòng

Đặc tính của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là cầu nguyện như “những cộng đoàn Đan Viện và chiêm niệm”; và hoạt động tông đồ (oratio et apostolatus).

4.1. Cầu nguyện cũng như những Cộng đoàn Đan viện và chiêm niệm (x. Hiến Chương 24, 2).

Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô được Thiên Chúa mời gọi cầu nguyện cũng như “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm” (x. Giáo Hội tại Châu Á số 44) theo tinh thần của lời khuyên của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II trong Tông Thư Hậu Thượng Hội Đồng “Giáo Hội tại Á Châu” ban hành tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 06 tháng 11 năm 1999.

4.2. Hoạt động tông đồ để tiếp tục sứ vụ tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu.

Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô trong quyền lực Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ vụ tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu (x. Giáo Hội tại Châu Á số 17). Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô bước sát hơn theo Đức Ki-tô khi Ngài sống với người ta giữa đời, nhưng luôn luôn làm trọn ý Chúa Cha (x. Giáo Luật 577). Anh Em dấn thân trong các hoạt động tông đồ theo luật chung của Giáo Hội và luật riêng của Hội Dòng.

 

 

Contact Details

Số 171 Đường Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Phone: 028.62965775 và 090.9915.818

Email: thanhtamxv@gmail.com
Website: sucsongchuakito.net