SUY NIỆM SỨ ĐIỆP NGÀY 25-09-2020 BAN QUA MARIJA_ Gio-an Phạm Văn Bảo