Liên hệ

Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:


Xin vui lòng liên lạc với Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 


171 Đường Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Binh, TP. HCM.


Điện thoại: 028.6296.5775  và  090.9915.818   

Contact Details

Số 171 Đường Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Phone: 028.62965775 và 090.9915.818

Email: thanhtamxv@gmail.com
Website: sucsongchuakito.net