NGHIỆM XÉT (x. 1 Ga 4,1) VIỆC HỌC NHÂN ĐIỆN VÀ HỌC THIỀN của NGƯỜI CÔNG GIÁO _ Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.


NGHIỆM XÉT (x. 1 Ga 4,1)

VIỆC HỌC NHÂN ĐIỆN và HỌC THIỀN

của

NGƯỜI CÔNG GIÁO

 

Lời ngỏ

    

Khi tôi đặt bút viết về “Nghiệm xét (x. 1 Ga 4,1) việc học Nhân Điện và học Thiền của người Công giáo”, tôi biết mình sẽ gặp những ý kiến bất đồng  trong giới Công giáo về vấn đề này, vì có nhiều linh mục, nam nữ Tu sĩ và giáo dân đã học “Nhân điện” và học Thiền. Tuy vậy tôi vẫn quyết định viết, hy vọng những nghiệm xét này giúp những anh chị em Công giáo học thiền và học nhân điện định hướng lại con đường mình đang đi, và khám phá đời sống tâm linh dồi dào phong phú trong Đức Kitô: “Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”(x. Ga 10,10).

Từ năm 1980, tôi đã có dịp nghiệm xét về tập thiền, và từ năm 1992 nghiệm xét về “Nhân điện”. Tôi quyết định viết ra những “nghiệm xét” của mình về vấn đề “học Nhân Điện và học Thiền” khi đọc kinh nghiệm của hai cha Don Calloway và Robert Thorn trên trang web Mễ Du vào tháng 8 năm 2006. Tôi rất mong được anh chị em trong giới Công giáo chia sẻ và đóng góp về kinh nghiệm đã trải qua khi học “Nhân điện” và “tập thiền” này. Xin chân thành cám ơn anh chị em trước.

Từ “nghiệm xét” dùng ở đây được lấy ở trong thư của Thánh Gio-an tông đồ: “Anh em thân mến, đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy nghiệm xét các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có lắm tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian.” (1Ga 4,1) (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn). Những tên thật của những người trong bài viết này đã được thay đổi bằng tên khác, để tránh những điều đáng tiếc sẽ xảy ra khi ai đó biết tên thật của những anh chị em đó.

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG BÀI VIẾT


PHẦN 1 : HỌC NHÂN ĐIỆN VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO    

I.- Phái Nhân Điện của Lương Minh Đáng   

1.- Một Xơ (Soeur) Học Nhân Điện của Lương Minh Đáng

2.- Nghiệm xét Phái Nhân Điện của Lương Minh Đáng.

3.-. Cha Don Calloway nói về luyện tập Nhân Điện       

II. Phái Nhân Điện của Dasit Narada   

1.- Anh Hải theo Phái nhân điện của Thầy Dasit Narada

2. Vẽ “ấn ” khi trừ tà 

3. Nghiệm xét Phái Nhân Điện của Dasit Narada

III. Phái Nhân Điện của  Thời Đại Mới

1.- Giáo phái Thời Đại Mới (New Age)

2.- Nhân điện mở cánh cửa vào huyền năng, và cả chiêu hồn.

3. Nghiệm xét phái Nhân Điện của Thời Đại Mới        

IV. Phái Nhân Điện của Mai Viết Nhự

1. Hai người em bị tà nhập sau khi Thầy Mai Viết Nhự khai luân xa

2. Thầy Nhự dạy học trò môn Nhân Điện Khoa Tự Động

3. Nghiệm xét phái Nhân Điện của Mai Viết Nhự        

 

PHẦN 2 : HỌC THIỀN VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO 

I.- NGHIỆM XÉT TẬP THIỀN YOGA THEO PHÁI “CON ĐƯỜNG CHÂN PHÚC” (Ananda Marga)

1.- Một người Công giáo học Yoga và tập Thiền Yoga

2. Nghiệm xét “Thiền Yoga”

2.1. Câu mantra đó có liên quan đến một “thần khí xấu”
2.2. Những câu Mantra có nguồn gốc mờ ám
2.3. Cái nguy hại của Yoga

II.- NGHIỆM XÉT “THIỀN NHÂN ĐIỆN” CỦA LƯƠNG MINH ĐÁNG

III.- NGHIỆM XÉT THIỀN CỦA DASIT NARADA

IV. NGHIỆM XÉT “SIÊU NGHIỆM THIỀN” VÀ KINH NGHIỆM CỦA  LINH MỤC  ROBERT THORN

1. Kinh nghiệm về Siêu Nghiệm Thiền và về Mễ Du

2. Tập thiền trong sự khống chế của quỷ dâm dục

V.- NGHIỆM XÉT THIỀN NHÂN ĐIỆN: LINH MỤC DON CALLOWAY NÓI VỀ LUYỆN TẬP (THIỀN) NHÂN ĐIỆN

 

 

PHẦN 3 : TẬP LUYỆN HUYỀN BÍ VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO     

I. Cuốn sách “Thế Mạng cho Thần Tăm Tối” (Ransomed from Darkness) của bà Moira Noonan.  

II. Sau hàng loạt cảm nghiệm hối cải mạnh mẽ, bao gồm cả Mễ du, bà Moira Noonan trở lại đạo.    

III.- Nghiệm xét  “tập luyện huyền bí”.    

III. Nghiệm xét việc “tập luyện huyền bí”.

1. Cha Don Calloway nói về những tập luyện huyền bí.
2. Bói toán.
3. Ma thuật hay pháp thuật.   

PHẦN 4 : LÀM SAO THOÁT KHỎI CÁI ÁCH CỦA XA-TAN?    

  I. Đặt tay “khai luân xa”

  II. Nhận định chung: kịch bản mới (ngày nay), diễn viên cũ (Xa-tan)  

  III. Sự bình an giả tạo sẽ đánh lừa bạn, “Sự trì trệ từ từ” xuống cấp của đời sống đạo đức

         và bị đam mê trì kéo      

  IV. Bạn phải thực sự cảnh giác  

  V. Bạn hãy chân thành tự nghiệm xét nơi mình

  VI. Bạn muốn thoát ra khỏi cái  ách của Xa-tan

   

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

PHẦN 1 : HỌC NHÂN ĐIỆN VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO


I. PHÁI NHÂN ĐIỆN CỦA LƯƠNG MINH ĐÁNG   

1.- Một Xơ (Soeur) học Nhân Điện của Lương Minh Đáng

Vào khoảng 1992, tôi được Xơ (Soeur) Lan nói rằng có Xơ Minh trong Dòng được dịp học nhân điện với Thầy Lương Minh Đáng ở Mỹ, và Xơ Lan tặng tôi một tập sách nói về “Nhân điện”. Sau khi đọc kỹ tập sách nhân điện, tôi đến Nhà Dòng xin gặp Xơ Minh để xin giải đáp một thắc mắc về nhân điện.

Tôi hỏi : Thưa Xơ, con đọc trong sách thấy nói rằng ai đã học nhân điện cao cấp có thể mở lớp học nhân điện Xơ cấp và trung cấp, còn muốn mở cao cấp thì phải xin ý kiến của Thầy Lương Minh Đáng, nếu không xin mà tự mở lớp sẽ bị mất “điện”, có đúng như vậy không thưa Xơ ?

Xơ Minh : đúng như vậy.

Tôi hỏi tiếp: Nếu như vậy thì con thấy việc mất điện do không hỏi ý kiến của Thầy Đáng giống như việc  “dứt phép thông công” trong Công giáo mình quá; mà nếu đúng như vậy thì “cái nhân điện” mà chúng ta có đâu phải do luyện tập mà có, nhưng do một Đấng nào đó ở cõi vô hình ban cho khi chúng ta vâng lời giữ luật của họ, còn nếu không vâng không giữ luật thì Đấng ấy cất đi, Xơ thấy con nghĩ như vậy có đúng không  ?

Xơ Minh ngẩn người ra một lúc vì cái lập luận của tôi, nhưng rồi Xơ cũng nói: “Thú thật với Thầy, học nhân điện thì học chứ trong đó còn nhiều điều huyền bí lắm không hiểu hết được”

Khi Xơ Minh nói lên điều đó, tôi liền nghĩ trong lòng: “Chúa ơi ! còn nhiều điều huyền bí không hiểu hết, mà Xơ dám liều mình học nhân điện và để Thầy Đáng “khai luân xa” thì không khôn ngoan chút nào”.

Tôi được biết Xơ đã mở nhiều lớp để dạy “Nhân điện”  và Xơ “khai luân xa ” cho nhiều người, rất đông giáo dân và  các Xơ đến học nhân điện với Xơ Minh. Không biết rõ về những điều huyền bí của một môn phái mà dám bước vào là hơi liều lĩnh rồi, lại còn phổ biến và kéo nhiều người đi vào theo mình thì thật là liều mạng quá.

Thậm chí gần đây, tôi biết có một Nhà Dòng yêu cầu các em thỉnh sinh trước khi vào Nhà Tập phải học một nghề hoặc học nhân điện, tôi thực không hiểu vị Bề trên đó nghĩ gì khi yêu cầu họ phải học nhân điện như vậy.

Khi Tôi được dịp nói chuyện với chị Hương từng là thỉnh sinh của một Dòng Nữ Đa Minh  ở Hố Nai, Biên Hoà; Chị kể lại rằng các em trong thỉnh sinh được các Xơ dạy nhân điện và khai luân xa. Chi Hương sau khi được khai luân xa thì cứ thấy “ma”, chị trình với Xơ giáo thì được cho đi khám bệnh tâm thần sau đó được cho ra khỏi nhà Dòng. Chị Hương còn cho tôi biết có một chị trên chị một lớp, học nhân điện xong chị ấy có khả năng đi trên vách tường, và cũng bị cho ra khỏi Nhà Dòng. Chúng ta chỉ nhìn những hậu quả tai hại như vậy chúng ta có thể “nghiệm xét” cái “nhân điện”đó rồi. Chúa Giê-su nói rằng: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh

2.-  Nghiệm xét Phái Nhân Điện của Lương Minh Đáng 
2.1. “Nhân điện” không phải là tôn giáo nên dễ lôi cuốn người có tôn giáo vào Phái “Nhân điện”  

       Trong tập “Tài liệu Lớp 4” của một lớp nhân điện được tổ chức tại Hà  Lan ngày 11-12/05/1996.Khi có người hỏi: “... có phải đây là tôn giáo mới hay không?“ (câu hỏi số 90).

+ Thầy Lương Minh Đáng trả lời: “Đây không phải là tôn giáo nào hết vì tôi đâu có đưa ra điều lệ gì đâu, hay là giáo điều và luật lệ gì đâu”. Câu trả lời của Thầy Lương Minh Đáng là một câu trả lời rất hay, vì nếu nó là một tôn giáo thì các linh mục, Tu sĩ và giáo dân Công giáo thấy “Tôn giáo Nhân điện” đã chạy xa rồi, đâu có chịu để các Thầy nhân điện đặt tay lên đầu để “khai luân xa” cho họ đâu.

+ Các thầy nhân điện nói rằng bạn cứ giữ nguyên tôn giáo của bạn, bạn vẫn cứ cầu nguyện với Chúa, với Mẹ Maria  .... nhưng chúng tôi chỉ nói về một ít điều này thôi…, Thánh Phê-rô nhắc nhở chúng ta : “Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả; giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị Chúa Tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy hoạ diệt vong” (2 Pr 2,1). Như một con virus đi vào máy tính, nó từ từ làm chậm chương trình máy tính, và dần dần làm máy tính “bị treo” không làm việc được nữa. Cũng tương tự như thế, thầy Lương Minh Đáng đưa thuyết luân hồi vào những học tập ở lớp nhân điện cao cấp, nghe rồi lòng tin của bạn hơi nghiêng ngả, nhưng dần dần những điều ấy sẽ thay đổi nếp nghĩ của bạn, và lòng tin của bạn sẽ từ từ chết lịm lúc nào không hay: “treo máy !” lòng tin của bạn nơi Chúa và Giáo Hội không “khởi động” được.

+  Hiện nay việc học “nhân điện” không còn xa lạ gì với giới Linh mục, Tu Sĩ  nam nữ và giáo dân của chúng ta. Nhiều người sốt sắng học nhân điện, mong rằng mình có thể cứu nhân độ thế, mà không biết “nghiệm xét các thần khí” (x. 1 Ga 4,1) theo lời dạy của Thánh Gio-an Tông đồ. Vàng thau lẫn lộn,  không ai biết “cái năng lượng vũ trụ” mà giới “Nhân điện” hay nói tới đến từ Chúa hay từ Xa-tan, từ thần khí tốt (Chúa Thánh Thần) của Thiên Chúa hay thần khí xấu (tà khí) của ma quỉ. Nghiệm xét kỹ và chịu khó đọc những kinh nghiệm thương đau của những anh chị em khác khi học nhân điện, bạn sẽ nhận ra “cái năng lượng vũ trụ” ấy đến từ Xa-tan.

2.2. Học “Nhân điện” của Thầy Lương Minh Đáng sẽ được học về luân hồi, đầu thai chuyển kiếp ở những lớp cao cấp

+ Cũng trong tập “Tài liệu Lớp 4” được nói ở trên. Khi có người hỏi : ”Khi chết linh hồn sẽ đi về đâu và sẽ ra sao ? “ (câu hỏi số 86).

      Thầy Lương Minh Đáng trả lời: “Khi chết linh hồn sẽ đi đầu thai liền ... anh chị em sau khi chết sẽ được tái kiếp làm con người liền ... ”

+ Nếu bạn là người Công giáo chân chính, chúng ta phải biết sống theo những gì mình tin, và biểu lộ một cách dứt khoát từ chối tin những điều không phù hợp với lòng tin của người Công giáo, với Giáo lý Công Giáo. Nếu chúng ta đọc kỹ Giáo lý  Giáo Hội Công giáo số 1005 và 1013 thì trong lòng tin của người Công giáo không có việc “đầu thai chuyển kiếp”. Giáo Huấn của Giáo Hội Công giáo rất rõ ràng:

+ “Muốn được phục sinh với Đức Kitô, chúng ta phải cùng chết với Người, ta phải “lìa bỏ thân xác này để được ở bên Chúa” (2 Cr 5,8). Chết là “ra đi” (Pl 1,23), hồn lìa khỏi xác. Hồn sẽ họp lại với xác trong ngày kẻ chết sống lại” (Sách Giáo lý Số 1005 ).

+ Chết là kết thúc cuộc lữ hành trần thế, kết thúc thời gian Thiên Chúa gia ân và thương xót để con người sống cuộc đời trần thế theo ý Chúa và quyết định số phận tối hậu của mình. Khi chấm dứt “cuộc đời trần thế duy nhất này” (x. LG 48), chúng ta sẽ không trở lại với những cuộc sống trần thế khác. “Con người chỉ chết một lần” (Dt 9,29), không “đầu thai” sau khi chết. (Sách Giáo lý Số 1013).

+ Người Công giáo học “Nhân điện”, được khả năng chữa bệnh ít nhiều, thích quá, rồi cố hết sức để được học những lớp “Nhân điện” cao cấp, để được khai luân xa 100%, để được thêm nhiều nhân điện, thánh Phao-lô còn cho chúng ta biết: “Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xa-tan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ ”(2 Tx 2,4-10).

+  Chúng ta khao khát học lên những lớp cao của nhân điện, để rồi được học những điều không phù hợp và đi ngược với niềm tin Công giáo của mình. Một lúc nào đó nếu chúng ta thành tâm xét mình, chúng ta sẽ giật mình trong hối tiếc rằng có lẽ mình cũng dần dần tin những điều các Thầy “Nhân điện” (giáo phái Lương Minh Đáng) dẫn dắt mình tin việc “đầu thai chuyển kiếp”, hoặc những tin tưởng khác không phù hợp với niềm tin Công giáo, và dần dần niềm tin nơi Chúa Giêsu của bạn dần dần tàn lụi và tắt ngúm.

 

II. PHÁI NHÂN ĐIỆN CỦA DASIT NARADA (1846-1942) ở Tích Lan (Sri Lanca)

1.- Anh Hải theo Phái nhân điện của Thầy Dasit Narada

    Tháng 7 năm 2004, tôi có tổ chức tĩnh tâm năm cho một số anh chị em giáo dân ở Đan Viện Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Khoảng 20 anh chị em tĩnh tâm ba ngày trọn, hai ngày lắng nghe giảng và thinh lặng hồi tâm, ngày thứ  ba trong khi đồng hành với anh Hải, anh mới chia sẻ là anh có tập thiền theo Phái nhân điện của Thầy Dasit Narada ở Tích Lan (Sri Lanca). Anh Hải đã theo học một khoá “Nhân điện” với một Bà Thầy trình độ nhân điện cao cấp trong phái nhân điện này. Sau khoá học thì anh Hải có thể chữa bệnh, nhưng phải sau ba năm học với bà Thầy thì anh Hải mới có thể học  “trừ tà”.

2. Vẽ “ấn ” khi trừ tà 

    Khi tôi nghe anh Hải nói về “trừ tà”, tôi liền hỏi kỹ thì anh Hải nói rằng sau khi đặt tay truyền nhân điện để chữa bệnh tà nhập (giới nhân điện gọi là bệnh thần kinh giả), thì “vẽ ấn” trên luân xa số 7 (đỉnh đầu) để tà khỏi nhập lại. Anh Hải có đưa tôi xem một miếng giấy hình vuông màu vàng trên đó có một chữ, hình như chữ Phạn màu đen. Khi xem xong tôi nói với anh: “Anh theo tà phái rồi, vì ấn là biểu hiện của đa số các môn phái tà”.

3. Nghiệm xét Phái Nhân Điện của Dasit Narada

3.1. Anh Hải có đưa tôi xem một miếng giấy hình vuông màu vàng trên đó có một chữ, hình như chữ Phạn màu đen. Khi xem xong tôi nói với anh: “Anh theo tà phái rồi, vì ấn là biểu hiện của đa số các môn phái tà”. Nghe nói vậy anh Hải lặng người đi một lát rồi hỏi tôi: “Thưa Thầy, như vậy bây giờ em phải làm gì ?”. Tôi trả lời: “Anh phải can đảm từ bỏ nó thôi”. Suy nghĩ một chút anh liền đưa cho tôi miếng giấy “vẽ ấn” và nói : “Xin Thầy giúp em từ bỏ nó”. Tôi liền mời anh cùng tôi đọc kinh Tin Kính để tuyên xưng đức tin Công giáo, đọc kinh kính Tổng Thần Micae xin Tổng Thần Micae cầu bầu xua đuổi Xa-tan, và đặt tay cầu nguyện cho anh. Chúng tôi xin Chúa Giêsu xua trừ ảnh hưởng của tà thần ra khỏi anh. Sau đó tôi dùng lửa đốt tờ giấy “vẽ ấn” đó.

3.2. Sáng hôm sau trong nghi thức dâng mình cho Chúa Giê-su: anh Hải chia sẻ và thú nhận thêm rằng lần đầu tiên trong mấy năm nay (có lẽ từ khi bắt đầu học nhân điện) anh thoát khỏi một cám dỗ dai dẳng về ham muốn tình dục (dù anh đã có vợ, và có con), và anh cảm nhận một niềm vui nội tâm sâu xa khi dâng mình cho Chúa Giê-su.

III. PHÁI NHÂN ĐIỆN CỦA THỜI ĐẠI MỚI

1.- Giáo phái Thời Đại Mới (New Age)

Việc tập luyện nhân điện đang lan rộng nhanh chóng và phát triển mau lẹ nhờ hoạt động của giáo phái Thời Đại Mới. Đó là một loại liệu pháp sử dụng năng lượng vũ trụ cũng như những quyền năng nào đó bắt nguồn từ một “thần khí Siêu Nghiệm” không liên quan gì đến Chúa Thánh Thần!

2.- Nhân điện mở cánh cửa vào huyền năng, và cả chiêu hồn

          Trong môn này, năng lượng vũ trụ xuống trên bệnh nhân bằng cách vẽ “ấn” trên họ. Rồi nhà trị liệu mường tượng như năng lượng đó đi vào anh ta qua luân xa trên đỉnh đầu, đổ đầy anh ta và qua tay anh ta đổ tràn vào bệnh nhân. Điều thực sự xảy ra là nhân điện mở cánh cửa đi vào huyền bí. Có một vài trường hợp, sức khỏe người bịnh có khá hơn, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng những dấu hiệu mà thường dẫn tới việc tập luyện huyền năng, và cả chiêu hồn nữa.

3. Nghiệm xét Phái Nhân Điện của Thời Đại Mới (New Age)
   3.1. Việc tập luyện này bao gồm những dấu “ấn” mật truyền, những câu mantra, có nguồn gốc mờ ám: Như trường hợp thường thấy trong các tập luyện của giáo phái Thời Đại Mới, nó phủ nhận sự hiện hữu của một Thiên Chúa Ngôi Vị, Đấng Tạo Dựng chúng ta, và nó tập luyện với năng lượng của một tinh thần khiếm thần. Nó được truyền cho nhau trong các khoá khai tâm (ngược với ân sủng Chúa Thánh Thần không thể tự động truyền từ người này sang người khác, nhưng chỉ đón nhận từ trên ban xuống, tùy ý Chúa định).
   3.2. Tập luyện này không thể đi đôi với niềm tin Kitô giáo của chúng ta: với Chúa Giêsu, không có gì là bí ẩn cả! Bởi thế, yếu tố bí ẩn trong các giáo phái không hề chứa đựng điều gì tốt lành. Những cái bẫy của nó rất tinh vi và các nghiên cứu về nó chưa từng được Công khai.

IV. PHÁI NHÂN ĐIỆN CỦA MAI VIẾT NHỰ : Khai luân xa và hiện tượng ma nhập

1.- Hai người em bị tà nhập sau khi Thầy Mai Viết Nhự khai luân xa: 

Có một người lấy bút hiệu là Bác Mù chia sẻ về hai người em bị tà nhập sau khi khai luân xa. Xin Bạn đọc toàn bài ở trang http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=321084 , ở đây xin trích một phần nhỏ của bài viết của người lấy bút hiệu là Bác Mù: Khoảng đầu tháng 4 năm 2007, qua lời giới thiệu của một nguời cháu ruột, hai em gái của tôi (tạm gọi là em A và em B) đã đến thọ giáo với thầy Mai viết Nhự, địa chỉ 151/31 C, khu phố 2, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điên thọai 061.3811.956. 

2. Thầy Nhự dạy học trò môn Nhân Điện Khoa Tự Động  

Thầy không có tính tiền học phí gì cả. Thầy chỉ dạy học trò trong 6 ngày, chứ không như các môn phái nhân điện khác thường phải mất nhiều thời gian hơn, có thể đến 6 tháng.  Khi đến học, thầy sẽ để tay lên đầu, lên trán để mở luân xa số 7 và số 6 bằng nhân điện của chính thầy.  Thầy cũng mở những luân xa 5,4, 3, 2 và 1 bằng cách để tay lên vị trí những luân xa này trên sống lưng. Trong trường hợp em B của tôi, chỉ 5 phút sau khi thầy Nhự dùng nhân điện của thầy để mở luân xa cho em, B rùng mình một cái rồi hai tay B tự động chắp lại, không hề theo sự điều khiển của B, vái lạy tứ phuơng và B có thể quay nguời dẻo dai như người lên đồng, múa lên những động tác mà B, một nguời thường bị đau lưng kinh niên, không bao giờ có thể làm được.  Bệnh đau lưng, mệt mỏi trong B do đi làm vất vả lại thêm cuộc hành trình xuống nhà thầy Nhự từ Sài-gòn trên cái xe không êm ái, trên đoạn đường kẹt xe như nêm như cối thốt nhiên biến sạch. 

             Hai em rất vui vẻ, sung sướng nghe lời thầy Nhự dạy bảo là khi muốn chữa bệnh cho mình hoặc người khác là chỉ cần kêu "6, 7 hãy chữa bệnh này đi!" là 6, 7 (luân xa 6 và 7) sẽ làm đúng y như vậy.  Em A còn hân hoan khoe với tôi qua điện thọai là 6, 7 của em rất giỏi; có 1 hôm em sơ ý bị một hộp thịt đã mở cắt đứt tay rất sâu, máu chảy dầm dề.  Em bèn kêu 6, 7 cầm máu lại, là máu ngưng chảy liền; em kể cho tôi nghe rất hăng hái, khuyên tôi nên về Việt Nam để  đi học nhân điện ở thầy Nhự để chữa bệnh tiểu đường vốn đã làm bạn đồng hành với tôi từ lâu năm.  (08/06/2007, Bác Mù).

 
3. Nghiệm xét Phái Nhân Điện của Mai Viết Nhự
3.1. Linh mục Don Calloway cho chúng ta biết: 
               “Nhiều người đến với tôi vì họ thấy ma, những điều liên quan đến ma quỷ, những điều huyền bí, chúng ở nhan nhản mọi nơi. Họ tham gia các thứ như Wicca, New Age (Thời đại mới), Nhân Điện hay các môn như mát-xa, Yoga, v.v...”.
                 Như vậy nhân điện có liên quan đến ma quỉ, nên khi chúng ta chấp nhận cho các thầy nhân điện của Xa-tan hoặc môn đệ của họ “khai luân xa” cho chúng ta qua việc đặt tay của họ, hay nói cách khác đó là nghi thức làm cho chúng ta gia nhập làm đệ tử, làm môn đệ của  Phái “Nhân điện” hoặc “nhập pháp môn” Nhân điện.  Qua việc đặt tay “khai luân xa”, “năng lượng vũ trụ” gì đó hoặc  nói khác đi một “thần khí xấu” đi vào người được khai luân xa qua luân xa trên đỉnh đầu, và  “thần khí xấu” đó chi phối thể xác và tâm linh của người đó (kinh nghiệm của Anh Hải ở trên, và kinh nghiệm của Cha Robert Thorn ở phần sau). Ma quỉ  được dịp đi vào trong anh chị em qua việc “khai luân xa”, Xa-tan cho anh chị em  “nhân điện” hay “năng lượng vũ trụ” gì đó của nó,  để chữa bệnh cho người khác hoặc tự chữa bệnh, thậm chí cả trừ tà nữa.
3.2. Bác Mù trong bài viết về Phái Nhân Điện của Mai Viết Nhự
               Xin hết sức cẩn thận khi đi học nhân điện khoa tự động ở những người thầy như thầy Mai Viết Nhự.  Tôi không đủ dữ kiện để kết luận là thầy Nhự có liên quan trực tiếp đến vấn đề tạo cầu nối giúp các hồn ma nhập vào cơ thể các học viên của Thầy hay không; tôi chỉ biết là 2 cô em gái của tôi đều bị ma nhập ngay trong lúc đang học nhân điện với thầy, sau khi thầy mở luân xa số 6 và 7 cho hai em.  Chị K. cũng cho tôi biết là 1 số nữ tu công giáo cùng bị hiện tượng ma nhập sau chuyến du hành từ Mỹ về Việt Nam sau khi cũng học khóa nhân điện với thầy Nhự.  Sao lại có sự trùng lập đặc biệt như thế? 
                  Tôi mong bài viết này có thể đóng góp chút nào trong việc ngăn ngừa những trường hợp không may có thể xảy ra sau khi học nhân điện khoa tự động. Xin các bạn, nếu có thể, đưa bài viết này của tôi ở bất cứ website hay báo chí nào trong hoặc ngoài nước để hy vọng thông tin này sẽ giúp ích cho nguời đọc chút nào chăng. Xin cảm ơn các bạn.  (08/06/2007, Bác Mù)

 

PHẦN 2 : HỌC THIỀN VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO

 

I.- NGHIỆM XÉT TẬP THIỀN YOGA THEO PHÁI “CON ĐƯỜNG CHÂN PHÚC” (Ananda Marga)

1.- Một người Công giáo học Yoga và tập Thiền Yoga
     +  Năm 1996, tôi có gặp anh Chánh, một thanh niên Công giáo học Yoga và thiền theo phái “Con đường chân phúc (Ananda Marga)” do Guru (Chân sư) Ánandamúrtijii sáng lập ở Ấn Độ. Anh tập Yoga thì thấy sức khoẻ tiến bộ rõ rệt, và tập thiền thì thấy tâm trí an định. Khi nói chuyện với anh, tôi nói rằng bên Công giáo cũng “thiền”, nhưng gọi là “nguyện ngắm” hay chiêm niệm. Tôi trao đổi với anh rằng Phật giáo hay các môn phái thiền thường tập trung tư tưởng để đạt đến một cõi tĩnh lặng, và tìm ra phật tánh, chân như, hoặc một cõi nào đó ... của môn phái mình. Còn bên Công giáo khi  nguyện ngắm hay chiêm niệm, họ cũng tập trung tư tưởng mà họ hay gọi là “cầm lòng cầm trí”, không mong tìm đạt tới một khoảng không nào cả, nhưng để gặp gỡ một Thiên Chúa sống động yêu thương họ trong Đức Giê-su. Sau đó anh Chánh bỏ thiền theo phái Yoga, và chuyển sang nguyện ngắm  theo cách nguyện ngắm  Công giáo lấy gợi ý từ Thánh Tê-rê-xa d’Avila, và sau đó anh cảm nhận được một niềm “bình an vượt lên trên mọi hiểu biết” (x. Pl 4,7) trong ân sủng của Chúa Giê-su.
2. Nghiệm xét “Thiền Yoga”
  2.1. Câu mantra đó có liên quan đến một “thần khí xấu”
               Khi thiền theo Yoga, anh Chánh được truyền cho một câu mantra bằng tiếng Phạn, và buộc phải thề giữ bí mật câu mantra của mình, để trợ giúp việc tập thiền được tốt hơn. Anh không ngờ rằng câu mantra đó có liên quan đến một “thần khí xấu”.  Khi anh quyết định bỏ thiền của phái “con đường chân phúc” thì cái “thần khí xấu” đâu có để cho anh yên thân, và ma quỉ đâu có dễ dàng bỏ đi như vậy, nó phải “quậy cho đã tức” vì mất một con mồi nó đã khổ công lừa đảo. Cái “thần khí xấu” mà trước đây anh thường mời gọi nó đến qua việc đọc câu mantra của riêng mỗi người khi thiền, “thần khí xấu” đó làm anh đau bụng quằn quại. Anh cầu nguyện với Chúa Giêsu và mấy ngày sau cơn đau bụng kỳ lạ mới hết. Khi đọc kinh nghiệm của Cha Robert  Thorn, anh Chánh lại càng xác tín rằng ma quỉ đã quấy nhiễu anh qua những cơn đau bụng quằn quại. Khi anh dâng mình cho Chúa Giê-su trong tay dịu hiền của Mẹ Maria nó phải ra khỏi anh, và anh được sống an bình trong cầu nguyện.
 2.2. Những câu Mantra có nguồn gốc mờ ám
                Chúng ta được biết rằng câu Mantra (chân ngôn) là những lối đọc thánh thiêng, được lập đi lập lại trong khi cầu nguyện, trong khi thiền, hay là trong khi luyện tập bùa phép. Nó là một lời cầu khẩn với thần linh, một câu thần chú. Nó là một nhóm từ, hay một phần của bản kinh chứa đựng huyền năng.  Chúng ta còn được được biết rằng câu Mantra thường là tiếng Phạn (chú thích: tiếng Phạn là một cổ ngữ của Ấn Độ), mà không ai hiểu ý nghĩa thực của nó là gì trừ ý nghĩa được thầy dạy mình gán cho, và ý nghĩa bao giờ cũng rất là cao đẹp. Tôi dùng chữ “gán”, bởi vì cả người dạy cũng không thực sự biết ý nghĩa những câu mantra đó như trường hợp cha Robert Thorn với Siêu Nghiệm Thiền được kể ở dưới đây chẳng hạn.
2.3. Cái nguy hại của Yoga
             Xin được trích dẫn một phần bài “Cái nguy hại của Yoga” của Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt trên Vietcatholic: trong đó chứng từ của Ông Christian-Marie, tín  hữu Công Giáo nước Pháp, ông cho biết: Yoga là phương pháp khổ chế nhằm dẫn đưa tâm trí con người đến trạng thái của lương tâm tinh tuyền, của sự hiện hữu tinh tuyền. Đó là trạng thái mà con người ý thức về cái tôi của mình, nghĩa là về điều siêu-việt-hoá sự hiện hữu, trừu-tượng-hoá sự hiện hữu. ... Yoga khiến con người ý thức về cái-ngã, cái vô-thể, cái hoà-lẫn trong khoảng không, bởi vì, nó không có chất thể, nghĩa là không có bản thể, không có một hiện hữu nào hết từ chính nó. Nói tắt một lời, Yoga trước tiên là học thuyết của trạng thái trống không, trống rỗng tuyệt đối. Mục đích tối hậu của Yoga là dẫn đưa linh hồn con người đến chỗ hoà lẫn, hiệp nhất với cái vô thể. Thế nhưng điều này không thể nào xảy ra được, do đó có thể kết luận rằng: Yoga là một phương pháp chỉ có thể thực hiện được với sự trợ giúp của các quyền lực tăm-tối của quỷ dữ. Cái hiểm nguy là ở chỗ trạng thái tinh tuyền mà Yoga muốn đạt tới trở thành đối thủ của Thần Linh và nhường chỗ cho tên Quỷ ngày xưa trong vườn địa đàng đã quyến rũ bà Evà rằng: “Các người sẽ trở thành những thần linh”!

II.- NGHIỆM XÉT “THIỀN NHÂN ĐIỆN” CỦA LƯƠNG MINH ĐÁNG

+  Khi được nói chuyện với Xơ Minh (Xơ học nhân điện giáo phái Lương Minh Đáng), tôi nói với Xơ: “Trong tài liệu học tập cho các lớp sơ cấp đã nhắc đến việc mỗi ngày phải ngồi thiền ít là 5-10 phút để nạp “năng lượng vũ trụ” để có  thêm nhân điện chữa bệnh. Trong phần trên, người học nhân điện cao cấp có thể mở lớp nhân điện sơ cấp hoặc trung cấp; nếu muốn mở lớp cao cấp phải hỏi ý thầy Lương Minh Đáng, nếu tự ý mở cao cấp mà không hỏi thầy Đáng là bị mất điện. Vì vậy, việc mất điện do mở lớp cao cấp mà không hỏi ý kiến của Thầy Đáng giống như việc  “dứt phép thông công” trong Công giáo ; mà nếu đúng như vậy thì “cái nhân điện” mà chúng ta có đâu phải do “luyện tập thiền” mà có, nhưng do một Đấng nào đó ở cõi vô hình ban cho khi chúng ta vâng lời giữ luật của họ, còn nếu không vâng không giữ luật thì Đấng ấy cất đi (dứt phép). Con nói như vậy có đúng không Xơ?”.
+   Xơ Minh ngẩn người ra một lúc khi tôi nói như vậy, nhưng rồi Xơ Minh cũng nói: “Thú thật với Thầy, học nhân điện thì học chứ trong đó còn nhiều điều huyền bí lắm không hiểu hết được”. Tôi nghĩ rằng nếu Xơ Minh biết “nhân điện” còn nhiều điều huyền bí không hiểu hết, mà Xơ dám liều mình học nhân điện và để Thầy Đáng “khai luân xa” thì thật là không khôn ngoan chút nào.

III.- NGHIỆM XÉT THIỀN CỦA DASIT NARADA

          Khi đồng hành với anh Hải, anh chia  sẻ là anh có tập thiền theo Phái nhân điện của Thầy Dasit Narada, cũng để thêm nhân điện chữa bệnh. Anh Hải kể rằng trong nhà bà Thầy (bà cũng có đạo Công giáo) dạy nhân điện cho anh Hải, ngoài bàn thờ Chúa ra bà còn lập bàn thờ cho thầy Dasit Narada. Thật là chiêu đánh hoả mù quá hay, khiến anh Hải cứ tưởng là con đường anh đi là đúng hướng, “nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng” (Kh 3,17).

 

IV. NGHIỆM XÉT “SIÊU NGHIỆM THIỀN” VÀ KINH NGHIỆM CỦA  LINH MỤC  ROBERT THORN

+  Siêu Nghiệm Thiền (Transcendental Meditation) là một hình thức thiền do một Yogi là Maharishi Mahesh truyền bá từ năm 1955, Ông là đệ tử của Brahmananda Saraswati. Siêu Nghiệm Thiền cũng là tên của một phong trào do Maharishi Mahesh lãnh đạo. Ông tuyên bố rằng Siêu Nghiệm Thiền được gợi hứng và rút ra từ các tập luyện mật truyền của Ấn Độ Giáo. Phong trào này cho rằng có một nghiên cứu khoa học về cơ thể cho thấy các kỹ thuật của nó tạo ra một loạt các ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng cũng như cho các cá nhân tập luyện. Tuy nhiên các phê phán về phong trào này đã đặt ra vấn đề về giá trị của nghiên cứu trên, cũng như bản tính của chính phong trào. Nhiều chỉ trích cho rằng phong trào Siêu Nghiệm Thiền này là một dạng sùng bái tôn giáo. (Trích từ http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendental_Meditation).
+   Vào http://www.childrenofmedjugorje.com/medj/reports/07_15_06.html , chúng ta được đọc một kinh nghiệm rất sống động của Cha Robert Thorn. Trước khi là linh mục, Cha từng là huấn luyện viên môn Siêu Nghiệm Thiền, Ngài tặng chúng ta một bằng chứng trực tiếp về niềm “bình an giả tạo”.
1. Kinh nghiệm về Siêu Nghiệm Thiền và về Mễ Du
                 Tôi (Robert Thorn) có một người bạn thân, một người luôn rất điềm đạm và an hoà và tôi hỏi anh làm thế nào mà được như thế. Anh ta đáp: ‘À, tôi tập Siêu Nghiệm Thiền.’ Tôi biết một chút ít nhờ anh chỉ dạy, và quyết định tập thử. Từ khi khởi sự, tôi cảm thấy một sự an bình tràn ngập thân tôi. Tôi thực sự cảm thấy một sự bình an lớn lao lạ thường. Nó kéo tôi khỏi xì ke, vì quy trình thiền không cho phép chơi xì ke. Cuối cùng, tôi trở thành huấn luyện viên môn Siêu Nghiệm Thiền.
                  Vì bị anh tôi thúc quá, nên tôi đến Mễ du – chỉ như một du khách thôi – vì tò mò ấy mà. Có một đêm, trên Đồi Hiện Ra, tôi quỳ dưới chân thánh giá và thiền. Một số khách hành hương đang cầu nguyện bên cạnh. Một người trong bọn họ bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ, và ngay khi anh ta bắt đầu thì tôi cảm thấy khó chịu ở trong ruột. Cảm thấy như mình phải nói cái gì đó. Bất thình lình tôi bật ra tiếng lạ và tôi với anh ta bắt đầu trao đổi với nhau bằng tiếng lạ! Điều này cho thấy là cả người tội lỗi cũng có thể nói tiếng lạ! (tiếng lạ do Xa-tan cho nói).
2. Tập thiền trong sự khống chế của quỷ dâm dục
                    Sau kinh nghiệm đó ở Mễ du, tôi tiếp tục công việc cũng như các chuyến du lịch,  nhưng tôi đã bắt đầu đọc Kinh Thánh và lần chuỗi Mân Côi. Tôi vẫn còn tập thiền và cảm thấy bị phụ nữ cuốn hút không cưỡng nổi (chú thích: như trường hợp của anh Hải trong thiền của Dasit Narada). Lúc đó, tôi vẫn còn đang sống trong tội. Tôi trở lại Mễ du (trên đường đến chỗ hẹn hò với một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ để làm một cuộc chạy trốn đầy lãng mạn ở Istanbul). Sau một vài ngày, tôi bỏ luôn các dự định còn lại để ở lại Mễ du. Vào một tối nọ, tôi được một cảm nghiệm khi tham dự nghi thức chữa lành ở trong nhà thờ ngay sau thánh lễ. Tôi đang quỳ gối, tưởng tượng như Máu Đức Kitô đang đổ tràn trên tôi. Tôi nhắm mắt lại và bất thình lình tôi nhìn thấy một con vật đen thui xấu xí, một thứ gì đó giữa cua càng và ong, đi qua lại trước con mắt tâm trí tôi. Tôi nói theo bản năng: ‘Đó là một thần khí xấu. Tôi cần thoát khỏi nó’. Khi một linh mục nghe tôi xưng tội về chuyện đó, ngài nói: ‘Á à, nghe hấp dẫn chứ nhỉ. Kể tôi nghe anh có ăn chay không?’ Tôi đáp: ‘Dạ, có’ và vị linh mục nói tiếp: ‘Tốt, vì quyền năng của Chúa Thánh Thần sẽ mạnh hơn khi anh có ăn chay.’
3. Nghiệm xét “Siêu nghiệm thiền” (kinh nghiệm sống của Linh mục Robert Thorn)
3.1. Xa-tan vùng vẫy trước khi phải đi ra
               Anh Robert Thorn (chú thích: sau kinh nghiệm thoát khỏi Xa-tan, anh đi tu làm linh mục) kể lại rằng vị linh mục ở Mễ Du trừ được quỷ và vì thế, qua một đêm dài sốt sắng cầu nguyện, Anh Robert Thorn và vị linh mục từ bỏ mọi gắn bó với những thần khí xấu ở bên trong anh nhân danh Chúa Giêsu Kitô.
                Anh Robert Thorn kể lại: “Tôi cảm thấy đau đớn lạ thường ở trong ruột (chú thích: giống như trường hợp của anh Chánh học Yoga và thiền theo phái “Con đường chân phúc”). Nó bắt đầu thoát khỏi cổ họng tôi giống như bị ợ chua liên tục, có lúc tôi thực sự nhìn thấy một luồng khí thốt ra ngay khỏi miệng tôi ! Tôi bị lê trên sàn nhà trong khi vị linh mục rảy nước phép trên người tôi, ngài đặt tượng chịu nạn trên bụng tôi và tôi đau đớn kinh khủng.
 3.2. Ý nghĩa của câu mantra liên quan đến quỷ dâm dục
              Anh Robert Thorn kể tiếp: “Có một lúc trong đêm hôm đó, khi vị linh mục ra lệnh: ‘Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, mày là ai?’ Tôi thấy mình đang đọc câu mantra (chân ngôn) của tôi khi thiền. Đọc lớn câu mantra là điều cấm kỵ vì như thế là làm suy yếu sức mạnh của nó (Xa-tan) để đem bạn vào “bên trong”. Vì thế điều làm tôi ngạc nhiên là chính tôi lại đọc nó ra. Sau này tôi hỏi vị linh mục xem có gì sai trái với Siêu Nghiệm Thiền không và tôi giải thích cho Ngài biết cái mà tôi đọc ra là câu mantra dùng khi thiền của tôi”.
                 Ngài nói: “À, nó có phản ứng với quyền năng và thẩm quyền của Chúa Giêsu Kitô đấy!” Sau này, cả hai chúng tôi khám phá ra ý nghĩa của câu mantra đó - đó là quỷ dâm dục. Vào một lúc khác trong đêm đó, tên của một trong những con quỷ là tên của một vị chân sư trong Siêu Nghiệm Thiền!

 

V.- NGHIỆM XÉT THIỀN NHÂN ĐIỆN: LINH MỤC DON CALLOWAY NÓI VỀ LUYỆN TẬP (THIỀN) NHÂN ĐIỆN

1. Sr. Emmanuel: Thưa Cha, nhiều người đang mắc mứu trong các luyện tập Nhân Điện. Cha khuyên họ điều gì ạ?
               Cha Don Calloway: Có một cuốn sách tên là “Thế Mạng cho Thần Tăm Tối” (Ransomed from Darkness). Có rất nhiều người bị những thứ như vậy lừa phỉnh, ví dụ bộ truyện Harry Porter. Bởi vậy nên tôi sẽ nói như Chúa Giêsu: “Thà con các ngươi ngu dốt mà được vào Nước Trời còn hơn.” Nhiều người, đặc biệt là trong các tu viện và các xứ đạo, nghĩ rằng mấy chuyện đó cũng ổn. Yoga, Thái Cực Quyền, những thứ này không chỉ đơn giản là các môn thể dục,  mà còn là một triết lý sống mà bạn phải theo, và bạn đang cố trở nên tự mình giúp mình, hay là Đấng Cứu Độ cho chính mình, cố tự chữa lành. Không thể nào đâu! Nhiều người đã rất bối rối khi tôi nói đến những điều này. Chuỗi Mân Côi chính là câu trả lời. Nếu bạn muốn học cách trở nên điềm tĩnh và an bình, và nếu hơi thở bạn đã trở nên đều hoà và thấy khỏe hơn, tuyệt! Nhưng nếu bạn không có một hy sinh gì đó kèm theo, thì bình an đó có thể là do ma quỷ.
2. Chúng ta sẽ nhận ra việc tập luyện nhân điện là một loại liệu pháp sử dụng năng lượng vũ trụ
                 Liệu pháp sử dụng những quyền năng nào đó bắt nguồn từ một “thần khí nào đó” không liên quan gì đến Chúa Thánh Thần: đó chính là điều Thánh Gioan đã nói: “thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa; còn  thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Ki-tô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.” (1 Ga 4,2-3).
                Các Phái “Nhân điện” không tuyên xưng Đức Kitô, nhưng khi đi vào sâu vào tập luyện “nhân điện” chúng ta sẽ được học tập liên quan đến việc đầu thai chuyển kiếp (như Phái Nhân điện của thầy Lương Minh Đáng), hoặc anh em sẽ được học ở cấp cao Phái Nhân điện của thầy Dasit Narada (1846-1942) ở Sri lanca (Tích Lan), người học cao cấp sẽ được  “truyền ấn” để trừ tà (nhân điện goi là thần kinh giả). Thánh Phaolô cho chúng ta biết: “Thần  Khí phán rõ ràng: vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ; đó là vì trò giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích dấu sắt nung” (1 Tm 4,1-2).

 

PHẦN 3 : TẬP LUYỆN VỚI CÁC THẾ LỰC HUYỀN BÍ VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO

I. Cuốn sách “Thế Mạng cho Thần Tăm Tối” (Ransomed from Darkness) của bà Moira Noonan

        Cuốn sách “Thế Mạng cho Thần Tăm Tối” nói về  Giáo phái Thời Đại Mới, về Đức Tin Kitô giáo và Cuộc Chiến vì Các Linh Hồn. Tác giả là Moira Noonan, một người Công giáo, đã có 25 năm kinh nghiệm về huyền bí. Bà làm việc trong cơ quan Khoa Học về Tôn giáo với tư cách là một chuyên viên tâm lý và đào sâu chuyên môn trong các lãnh vực như thôi miên trị liệu, nhớ lại tiền kiếp, tử vi, tiến trình các phép lạ, nhân điện, đồng bóng, bói quả cầu pha lê, các Bà Chúa, thấu thị, và các tập luyện huyền bí khác.

 

II. Sau hàng loạt cảm nghiệm hối cải mạnh mẽ, bao gồm cả Mễ du, bà Moira Noonan trở lại sống đạo

        Hiện giờ bà Moira Noonan đang làm chứng, rao giảng Tin Mừng, và giải thích ý nghĩa sâu xa cũng như ảnh hưởng của phong trào Thời Đại Mới. Sách trên kể lại hành trình tập luyện và từ bỏ huyền năng của bà, và cũng chứa đựng các quan sát của bà về phong trào Thời Đại Mới, các mối nguy hiểm của nó, cũng như cách mà các tư tưởng Thời Đại Mới thâm nhập vào trong Giáo Hội.

     Mời bạn đọc kỹ hơn ở trang web:

     http://www.childrenofmedjugorje.com/medj/reports/07_15_06.html

III. Nghiệm xét việc “tập luyện huyền bí”

1. Cha Don Calloway nói về những tập luyện huyền bí
Sr. Emmanuel: Xin Cha cho biết Cha phổ biến thông điệp Mễ du bằng cách nào?
Cha Don Calloway: Hầu như trong mọi lần tôi tới các giáo xứ, các điểm truyền giáo, các hội nghị, các nhóm bạn trẻ, các nhà tù. Thường khi tới những nơi đó, tôi nói những điều căn bản, như về năm hòn sỏi, nói thật đơn giản để mọi người có thể nhớ. Nhiều người đến với tôi vì thấy ma, những điều liên quan đến ma quỷ, những điều huyền bí, chúng ở nhan nhản mọi nơi. Họ tham gia các thứ như Wicca, New Age (thời đại mới), Nhân Điện hay các môn như mát-xa, Yoga, v.v... Bạn phải bảo họ rằng những thứ đó chỉ có thể được xua trừ bằng cầu nguyện và chay tịnh. Đó là một phần của thông điệp, bạn phải làm như vậy !
2. Bói toán
        Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo số số 2116 dạy rằng: Phải loại bỏ mọi hình thức Bói toán : cậy nhờ Xa-tan hay ma quỉ, gọi hồn người chết hay những cách khác ngỡ rằng sẽ đoán được tương lai ( x. Đnl 18,10; Gr 29,8). Coi  tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, giải điều mộng, xin xăm, Bói toán quá khứ vị lai, đồng bóng, là những hình thức che giấu ước muốn có quyền trên thời gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ước muốn liên kết với các thế lực huyền bí, điều này nghịch lại với lòng tôn kính và thần phục chỉ dành cho Thiên Chúa.
3. Ma thuật hay pháp thuật
        Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo số 2117 dạy rằng: Ai muốn dùng ma  thuật hay pháp thuật để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục vụ mình và nắm được quyền lực siêu phàm trên người khác dù là để chữa bệnh, cũng lỗi nặng nhân đức thờ phượng. Các việc này càng đáng lên án hơn nữa khi có dụng ý hại người, hay nhờ đến sự can thiệp của ma quỉ. Mang bùa cũng là điều đáng trách. Chiêu hồn thường đi kèm cả Bói toán hay ma thuật. Hội Thánh cảnh giác các tín hữu phải xa lánh các điều ấy. Khi dùng các phương thuốc gia truyền, không được kêu cầu các thế lực ma quỉ cũng như lợi dụng sự nhẹ dạ của người khác.

 

PHẦN 4:  LÀM SAO THOÁT KHỎI CÁI ÁCH CỦA XA-TAN?

I. ĐẶT TAY “KHAI LUÂN XA”

1. Cái “thần khí xấu” (tà khí) được truyền vào anh chị em qua nghi thức “khai luân xa”
         Dùng khẩu hiệu “cứu nhân độ thế”, các thầy nhân điện hoặc những người đã học “Nhân điện” luôn miệng quảng cáo rằng các bạn được dịp xoa dịu những đau khổ bệnh tật của đồng loại ; khiến chúng ta nghĩ rằng đó là một việc rất tốt lành, thôi thì cứ  cúi đầu xuống cho họ đặt tay. Nhưng đa số giáo dân và giới tu của Công giáo đâu biết rằng Xa-tan núp sau chiêu bài đó để thao túng chúng ta, sau khi cho chúng ta chia sẻ ít “năng quyền” mang tên “nhân điện chữa bệnh” của nó. Cái “thần khí xấu” (tà khí) mà các thầy nhân điện nhận được từ những bậc Thầy khai luân xa cho họ, giờ đây được truyền vào anh chị em qua nghi thức “khai luân xa”, và “thần khí xấu” ấy ở trong anh chị em sẽ từ từ chi phối đời sống tâm linh của anh chị em.
2. Khi được “khai luân xa ”, chúng ta tự nguyện mời Xa-tan vào trong chúng ta, chứ Xa-tan không ép buộc chúng ta
        Khi chúng ta chịu phép rửa tội Xa-tan bị đuổi ra khỏi chúng ta qua lời nguyện trừ tà của linh mục chủ sự làm phép rửa tội. Nhà cửa tâm linh được quét dọn sạch sẽ, được trang hoàng bằng ơn thánh của Chúa Giêsu, mà giờ đây chúng ta tự nguyện mời Xa-tan vào, anh chị em hãy lắng nghe Lời Chúa nhắc nhở: “Khi thần ơ uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống, lại được quét tước, trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước" (Mt 12,43-45).

 

II. NHẬN ĐỊNH CHUNG: KỊCH BẢN MỚI (NGÀY NAY), DIỄN VIÊN CŨ (XA-TAN)

1. Xa-tan ngày xưa (địa đàng)
                 Chúa Giê-su nói: “Khi ma quỉ nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì ma quỉ là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối.” (Ga 8,44b). Xưa kia trong vườn địa đàng Xa-tan lấy hình con rắn dụ dỗ bà E-và ăn trái cấm, ngày nay Xa-tan lừa dối chúng ta qua “tuyệt  chiêu” đã dùng để lừa dối bà E-và trong vườn địa đàng xưa, khi bà E-và khao khát một quyền năng, một dạng “năng lượng vũ trụ” ngày nay, để trở nên như vị thần, và khi đã là “thần” bà E-và không còn phải lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa.
               Xa-tan thường vẽ cho chúng ta một tương lai đẹp, nhưng không có thật, và có kết cục xấu.Bà E-và nghe Xa-tan phỉnh gạt nói về một tương lai đẹp:  “... ông bà sẽ nên như những vị thần" (St 3,5), nhưng không có thật: trở nên thần, và có kết cục xấu : kết quả là con người phải chết.
                Chúa Giê-su đã lên án Xa-tan: “Ngay từ đầu, ma quỉ đã là tên sát nhân” (Ga 8,44a). Xa-tan có thể ban cho chúng ta một thứ quyền năng nào đó, nhưng  “quyền năng” hoặc “năng lượng vũ trụ” ấy không liên quan gì đến Chúa, nhưng liên quan đến sự dối trá của Xa-tan vì “Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó” (Ga 8,44a).
 
2. Xa-tan ngày nay (thế kỷ 20 và 21)
                  Trong các giáo phái ngày nay (thế kỷ 20 và 21), Xa-tan không hiện ra dưới hình một con rắn, vì người ta sẽ sợ hãi mà co chân chạy trốn ngay; nhưng Xa-tan mặc áo cà sa và cầm thiền trượng, nó xuất hiện như một vị Thiền Sư đắc đạo, hay một Chân sư (Guru). Vị thiền sư hay Guru này được con người ngày nay tiếp nhận một cách nhiệt thành với những kỹ thuật tập luyện để tăng cao sức khoẻ (yoga, khí Công), hay có khả năng khai luân xa làm cho người khác có “Nhân điện” để cứu nhân độ thế. 
                  Dù là hình thức “Nhân điện” hay “thiền”, các bậc thầy luôn luôn dẫn người theo học họ đến một “cách thiền” nào đó để đạt tới một sự hoàn thiện nào đó trong Yoga, hoặc thiền, hoặc để có được nhiều “nhân điện” hơn. Bạn muốn tiến xa hơn trong thiền thường bạn phải được một chân sư dìu dắt. Cha Robert Thorn cho chúng ta kinh nghiệm của Ngài: “Khi nhớ lại và xem xét mọi giáo huấn của Siêu Nghiệm Thiền, thình lình mọi chuyện đối với tôi trở nên rõ ràng như ban ngày, những chuyện họ nói đều là ma quỷ!. Cái bình an mà bạn cảm nghiệm qua thiền là một thứ bình an giả tạo, quy về chính mình”.

 

III. SỰ BÌNH AN GIẢ TẠO SẼ ĐÁNH LỪA BẠN: “Sự trì trệ từ từ” xuống cấp của đời sống đạo đức và bị đam mê trì kéo

        BẠN SẼ THẮC MẮC: TÔI HỌC NHÂN ĐIỆN, TÔI CHỮA BỆNH CỨU GIÚP NGƯỜI BỆNH VÀ TÔI VẪN GIỮ ĐẠO BÌNH THƯỜNG, CÓ THẤY GÌ THAY ĐỔI GÌ ĐÂU ? SAO ÔNG THẦY NÓI NGHE GHÊ QUÁ !
                  Nhiều người sẽ nói rằng tôi đã tập luyện nhân điện và chữa bằng nhân điện từ nhiều năm nay mà đâu có thấy gì. Bạn không thấy gì là tại bạn chưa nghiệm xét kỹ đấy thôi: “vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy” (Mt 13,13-14). Nếu nghiệm xét kỹ bạn sẽ phát hiện ra “bình an giả tạo” và “sự trì trệ từ từ” của đời sống đạo đức và bị đam mê trì kéo.
1. Sự bình an giả tạo sẽ đánh lừa bạn
               “Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống, mà thực ra đã chết. Hãy tỉnh thức ! Hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì Ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của Ta. (Kh 3,1b-2)”.
                 Tinh thần ích kỷ chỉ lo tập luyện để để được bình an nội tâm cho mình, cha Robert Thorn chia sẻ về Siêu Nghiệm Thiền (hoặc môn thiền nhân điện cũng vậy thôi): “Trong Siêu Nghiệm Thiền, bạn sẽ cảm thấy bạn có tất cả mọi thứ bạn muốn được thỏa mãn, vì bạn đi vào lãnh vực này và ma quỷ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần. Và dĩ nhiên là ma quỷ sẽ chu cấp mọi nhu cầu của bạn vì mỗi khi bạn thiền, bạn mơn trớn vuốt ve chúng và ma quỷ muốn bạn còn tiếp tục thiền trong môn phái của nó! Cái bình an mà bạn cảm nghiệm qua thiền là một thứ bình an giả tạo, quy về chính mình. Bạn chỉ ve vuốt cái TÔI của chính mình và rồi bạn thấy thoải mái. Bạn không nhận ra rằng bạn đang biến thành “kẻ chống lại Chúa Giêsu”, như người ta thường nói! Còn bình an thực sự chỉ được Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên bạn khi bạn hướng về Ngài mà thôi. Thay vào đó, Siêu Nghiệm Thiền hoàn tồn là tự mãn”.
2. “Sự trì trệ từ từ” xuống cấp của đời sống đạo đức và bị đam mê trì kéo
               Trường hợp anh Hải trong câu chuyện trên, hoặc kinh nghiệm của cha Robert Thorn tập Siêu Nghiệm Thiền trước khi làm linh mục ; anh Hải vẫn đi nhà thờ, nhưng anh vẫn khổ sở vì một ham muốn tình dục cứ như đốt cháy tâm hồn và thân xác anh. Anh chỉ thoát khỏi những ham muốn tình dục của Xa-tan khi dâng mình cho Chúa Giê-su và anh được Chúa Giêsu ban tặng bình an của Ngài, chứ không phải của Xa-tan.
                  Bạn hãy nhớ lời của Chúa Giêsu “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27). Nếu bạn để ý kỹ lòng tin của bạn bị “xói mòn” từ từ, lòng mến với Chúa Giê-su dần dần nhạt nhẽo với tình trạng “chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng” : “Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. Ngươi nói: "Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi"; nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thưông, nghèo khổ, đui mù và trần truồng” (Kh 3,15-17).
3. NHẬN ĐỊNH: Không phải bất cứ lối tập luyện nhân điện (nội lực, nội công) nào cũng bởi ma quỉ
                   Bạn có thể đã tập những môn Khí Công, những môn dưỡng sinh để tăng thể lực và nội lực hoặc Nội Công, nhưng môn Khí Công hoặc dưỡng sinh nào dẫn bạn đến một cách thức hay một phương pháp “thiền” thì bạn nên để ý, nhất là khi học lên cao với những dẫn dắt của các thầy dạy “Nhân điện”  sẽ dẫn bạn xa dần niềm tin của Công giáo, thì bạn hãy nghiệm xét lại cách tập của bạn dựa trên những chỉ dẫn của Chúa Giê-su trong Tân Ước, các thư của Thánh Gio-an, Thánh Phao-lô, Thánh Phê-rô ....  để “nghiệm xét các thần khí” (1 Ga 4,1).

 IV. BẠN PHẢI THỰC SỰ CẢNH GIÁC

1. Những quyền năng nào đó và bắt nguồn từ một “thần khí Siêu Nghiệm” không liên quan gì đến Chúa Thánh Thần. Bạn phải thực sự cảnh giác với những cách luyện tập “Nhân điện” mà nhân điện đó do một loại liệu pháp sử dụng năng lượng vũ trụ.

2. Những cách tập luyện “Nhân điện” của bạn có những dấu “ấn” mật truyền, những câu mantra, có nguồn gốc mờ ám như trường hợp anh Hải được “truyền ấn” với phái nhân điện của Thầy Dasit Narada, anh Chánh với câu mantra của  “Con đường chân phúc”, Cha Robert Thorn với câu mantra của Siêu nghiệm  thiền.

3. Những cách tập luyện “Nhân điện” của bạn có những dẫn dắt tới những thuyết không phù hợp với niềm tin Công giáo như thuyết luân hồi, đầu thai chuyển kiếp .... như trong phái nhân điện của Thầy Lương Minh Đáng chẳng hạn. Bạn phải cảnh giác khi khai luân xa và hiện tượng ma nhập như trong trường hợp học nhân điện với thầy Mai Viết Nhự mà một tác giả là Bác Mù đã nói ở trên.

4. Bạn phải xét lại cách tập luyện của bạn nếu các tập luyện của bạn dẫn tới việc thôi miên trị liệu, nhớ lại tiền kiếp, tử vi, nhân điện, đồng bóng, bói quả cầu pha lê, các Bà Chúa, thấu thị, và các tập luyện huyền bí khác như kinh nghiệm từ bỏ huyền năng của bà Moira Noonan trong cuốn “Thế mạng cho Thần Tăm Tối”.

V. BẠN HÃY CHÂN THÀNH TỰ NGHIỆM XÉT NƠI MÌNH

                Nếu bạn đã học “Nhân điện hoặc “tập thiền”, bạn phải thực sự xét lại khi có sự trì trệ trong lòng tin, lòng mến, và bạn bị lôi cuốn bởi các đam mê xấu: “Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, Ta đến với ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải ” (Kh 2,4-5). 

 

VI. BẠN MUỐN THOÁT RA KHỎI CÁI  ÁCH CỦA XA-TAN

                    Nếu bạn thấy những kinh nghiệm về “Nhân điện” và “tập thiền”  của những anh chị em (Cha Don Calloway, Cha Robert Thorn, anh Hải, Anh Chánh, bà Moira Noonan ...) trong bài viết này soi sáng cho cách “tập thiền” và “nhân điện” của bạn. Khi bạn nhận ra một “thần khí xấu” đang dẫn dắt bạn, và  bạn muốn thoát ra khỏi cái ách của Xa-tan và đón nhận cái ách êm  ái và nhẹ nhàng của Chúa Giê-su: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29) ; tôi xin chân thành đề nghị với bạn những cách sau:
1. Bạn hãy cầu nguyện và ăn chay
                   Cha Don Calloway cho chúng ta một kinh nghiệm xua trừ: Bạn phải bảo họ rằng những thứ đó (Wicca, New Age, Nhân Điện, Yoga ... ) chỉ có thể được xua trừ bằng cầu nguyện và chay tịnh: “các môn đệ mới hỏi riêng Đức Giê-su: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi" (Mc 9,28-29).
2. Bạn hãy đến với một cộng đoàn tràn đầy Thần Khí Chúa Ki-tô
                   Bạn xin cộng đoàn tràn đầy Thần Khí Chúa Ki-tô cầu nguyện cho bạn: Thần Khí vào tà khí của ma quỉ phải đi ra, khi cộng đoàn hiệp nhất trong Chúa Kitô, Ngài ở giữa họ và chính Chúa Giê-su xua trừ tà thần hoặc thần khí xấu ra khỏi bạn.
3. Bạn hãy đến gặp một linh mục hoặc một tu sĩ tràn đầy Thần Khí Chúa Ki-tô
                   Bạn xin một linh mục hoặc một tu sĩ tràn đầy Thần Khí Chúa Ki-tô cầu nguyện và xua trừ ma quỉ ra khỏi bạn: như trường hợp anh Robert Thorn trước khi làm linh mục ở Mễ Du.
                   Xin chúc bạn đi sâu vào cầu nguyện và thực sự gặp gỡ Chúa Kitô. Bạn sẽ cảm nhận“bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí bạn được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su” (x. Pl 4,7).

 

VII. XIN BẠN GIÚP ĐỠ 

1. Xin bạn giúp chúng tôi, những người thân, bạn bè của mình
                  Trong số những người thân hoặc bạn bè của chúng ta không  phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email. Vì vậy, xin bạn hãy giúp đỡ chúng tôi và những người thân bạn bè của bạn bằng cách phổ biến tài liệu này bằng email hoặc in ra, photocopy và gởi cho người thân của bạn.

 

2. Xin bạn giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi bài viết này
                   Xin các bạn vui lòng giúp đỡ chúng tôi bằng cách đưa bài viết này của chúng tôi ở bất cứ website hay báo chí nào trong hoặc ngoài nước để hy vọng những “Nghiệm xét việc học nhân điện và học thiền của tín hữu Công giáo” sẽ giúp ích cho họ tìm lại “tình yêu thuở ban đầu” (x. Kh 2,4)và giúp họ “nghiệm xét các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không” (x. 1 Ga 4,1). Xin chân thành cảm ơn các bạn trước. 

 

  

Ngày 24 tháng 11 năm 2018, Lễ Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam

              Viết lại bài đã viết năm 2006 tại Tu Viện Philip Phan Văn Minh.

 

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh,

      và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa