Hình ảnh về Khoá II năm 2013, Bài 1 của Lớp Thiền Ki-tô tại Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, Chúa Nhật ngày 21 tháng 04 năm 2013

 

 * 

000

|

000--XV--000

|

000

*

 

*

Sống trong “Tình Yêu”

*

            Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là “Tình Yêu”  (x. 1 Ga 4,8).

*

Sống trong “Tình Yêu”

            Sự thật dẫn dắt bạn gặp được “Đấng Cứu Chuộc” (x. Ga 1,17) .

*

Sống trong “Tình Yêu”

            Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn nhận biết “Chân Lý” (x. Ga 14,6).

*

Sống trong “Tình Yêu”

            Sự đon đả khiến bạn “vui khi thấy điều chân thật” (x. 1 Cr 13,6).                        Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.  
                        
                        DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔTìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa