05_Đường Thánh Giá XV (Gia Đình Sức Sống Chúa Kitô) - Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.
 

SUY NIỆM ĐƯỜNG THÁNH GIÁ
của
DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

    

+Trước mỗi đàng thánh giá

Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đáp:Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

+Sau mỗi đàng thánh giá

     Thinh lặng suy niệm vài giây...và hát tiểu khúc và điệp khúc bài “Vui nhận thánh giá”

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

pic

CHẶNG THỨ NHẤT: Quan Philatô lên án tử hình Chúa Giêsu

                   Chúng ta hãy xem Chúa Giê-su  đầu đội mũ gai, thân thể đầy vết thương. Quan Phi-la-tô biết Chúa vô tội, ông muốn tìm hiểu chân lý nơi Chúa, nhưng ông hèn nhát và tham danh vọng, sợ mất chức quyền. Cuối cùng, ông đã lên án xử tử Chúa Giê-su.

                   Nhiều lần chúng con đã kết án Chúa Giê-su như Phi-la-tô, qua việc chúng con đã kết án anh em một cách thiếu yêu thương,đôi khi bất công vì chỉ nhìn theo cái chúng con chịu thiệt thòi, vì bị xúc phạm đến tự ái.

                   Trái tim Chúa Giê-su yên lặng, nhịn nhục, hiền lành nhận lấy án bất công vì yêu chúng con. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa, biết học ở yên lặng, bình tĩnh trước sự làm chúng con phải đau thương, trái ý, và luôn luôn bao dung với mọi người. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Phi-la-tô lên án Chúa tử hình. Yêu thương con Chúa đón bao khổ đau. Hôm nay con kết án Chúa tội tình, khi đang tâm lên án anh em mình.

            ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 

CHẶNG THỨ HAI: Chúa Giêsu vác thánh giá

                   Chúng ta hãy nhìn xem thánh giá đè nặng trên vai Chúa Giê-su,thánh giá nặng nhưng tình yêu của Chúa yêu thương các linh hồn còn nặng hơn bội phần. Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho chúng con là những đứa con đã phản bội tình yêu của Chúa. Chúng con đã nhiều lần chạy trốn thánh giá. Nhiều khi chúng con đón nhận thánh giá, mà trong thâm tâm hay ngoài miệng lẩm bẩm than trách một cách bực bội với Chúa và với anh em.

                   Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận thánh giá với cõi lòng bình an, và lời xin vâng trong yêu mến. Xin đừng để sự ngã lòng, chán nản tắt mất ngọn lửa yêu mến Chúa nơi chúng con. Nhưng xin cho chúng con sức mạnh của tình yêu, để nhìn ra những cơ hội biểu lộ tình yêu với Chúa Giê-su, qua việc đón nhận thánh giá Chúa yêu thương trao ban với lòng yêu mến. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Yêu thương con, Chúa đón cây thập hình. Lên Can-vê minh chứng cho tình yêu. Hôm nay đây con đón cây khổ hình. Nhưng than van kêu trách Chúa bao lần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 

CHẶNG THỨ BA: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

                   Thánh giá nặng làm Chúa Giê-su ngã xuống đất. Nhưng lòng nhiệt thành cứu các linh hồn nâng Chúa Giê-su dậy, khiến Người thêm can đảm tiến bước. Nhiều lần chúng con cũng quỵ ngã dưới sức nặng của thánh giá, nhưng thay vì tình yêu sẽ làm cho chúng con có sức mạnh đứng lên đi tiếp, chúng con lại rên siết trong trách móc Chúa và anh em. Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa, đón nhận sức mạnh từ Thánh Tâm Chúa, nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa để can đảm đứng lên khi vấp ngã, và vững lòng cậy trông.

                   Chúa Giê-su đã yêu thương kêu gọi chúng con chia sẻ thánh giá của Chúa. Xin cho chúng con lòng sốt sắng cứu các linh hồn,để thêm sức mới cho chúng con tiến thêm trên con đường hy sinh, từ bỏ mình. Xin đừng để lòng tựái quá độ đánh ngã chúng con dưới thánh giá Chúa trao ban.Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Ôi thương đau Chúa ngã lăn trên đường. Nhưng thương con Chúa đứng lên gượng đi. Theo Giê-su con ngã bao nhiêu lần. Xin Chúa thương thêm sức thiêng nâng dậy.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 

CHẶNG THỨ BỐN: Chúa Giêsu  gặp Đức Mẹ

                   Ở đây, Chúa Giê-su gặp Mẹ Rất Thánh rất yêu mến Chúa. Chúng ta hãy ngắm nhìn hai Trái-Tim-Tử- Đạo đau đớn của hai lòng liên kết làm một, giúp sức lẫn nhau, mặc dầu đau khổ, nhưng tình yêu toàn thắng.

                   Chúng con chỉ ưa gặp Chúa Giê-su trên núi Ta-bo-rê, được chìm đắm trong vinh quang; nhưng lại tìm mọi cách tránh né thánh giá Chúa ban trên đường thập giá của riêng mỗi người chúng con.

                   Xin Chúa Giê-su cho mỗi người chúng con được cảm nghiệm,và hiệp thông với niềm đau của Trái Tim Chúa và của Mẹ Ma-ri-a, để lòng chúng con thêm hăng hái, mạnh sức khiến tình yêu toàn thắng trên trái tim nhỏ bé và ích kỷ của mỗi người chúng con. Ước gì sự hợp nhất trong đau thương và tình thương yêu của Chúa Giê-su nâng đỡ chúng con khiến chúng con vui nhận hết mọi gai góc trên đường đời chúng con đi. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Ma-ri-a tim nát tan rã rời. Như gươm thâu, khi thấy Con khổ đau. Xin cho con luôn khắc ghi trong lòng. Yêu Giê-su qua Mẫu Tâm dịu hiền.

          ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 

CHẶNG THỨ NĂM: Ông Si-mon vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu

                   Chúng ta hãy xem ông Si-mon vác thập giá đỡ cho Chúa Giê-su trên con đường khổ nạn của Chúa. Hãy xem thân xácChúa Giê-su rã rời kiệt sức.

                   Chúng con sẵn sàng chịu mọi cực khổ để tìm danh vọng, lợi lộc và thú vui xác thịt; nhưng khi Chúa mời gọi chúng con cộng tác vào chương trình tình yêu cứu độ của Chúa thì chúng con lại ngao ngán và tính toán.Chúng con tránh né hy sinh, và cộng tác một cách tiêu cực cho thánh ý cứu độ của Chúa với nhiều lý lẽ có vẻ rất hợp lý, nhưng xét kỹ thì đầy ích kỷ và giả hình.

                   Xin Chúa Giê-su cho chúng con, những người đã chọn Chúa làm gia nghiệp, hiểu rằng: không phải vì một thú vui phàm trần mà chúng con nhận vác thánh giá; nhưng là để được sống trong niềm vui vĩnh cửu, và giúp cho nhiều linh hồn cũng được hạnh phúc như vậy. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Ông Si-mon vác đỡ Chúa khổ hình. Yêu thương con, Chúa lãnh bao khổ đau. Con hăng say khi kiếm danh lợi tình. Theo Giê-su, con tính toán hơn thiệt.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

  

CHẶNG THỨ SÁU:Bà Vê-rô-ni-ca lau mặt Chúa

                   Chúng ta hãy nhìn xem bà Vê-rô-ni-ca cảm thương lau mặt Chúa Giê-su như thế nào, và lòng mến của Bà đã thắng vượt được dư luận thế gian.

                   Nhiều lần chúng con từ chối giúp đỡ anh em với nhiều lý do rất hợp lý của riêng chúng con. Chúng con không biết cảm thương người anh em đau khổ với một nụ cười cảm thông và những cử chỉ khích lệ ủi an.

                   Xin Chúa Giê-su cho chúng con can đảm vượt qua dư luận, và những tính toán tầm thường của riêng mình, để biết chan hòa trong yêu thương khi lau vết thương trên mặt Chúa,bằng những việc quảng đại. Xin dạy chúng con biết nhìn xem Nhan Thánh Chúa Giê-su đầy máu và bụi, qua những đau khổ của anh em. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Con xem gương Vê-rô-ni-ca kìa, Yêu Giê-su, dẫu hiểm nguy sợ chi. Hôm nay đây con nhẫn tâm bao lần. Quay lưng đi khi thấy anh em cần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 

CHẶNG THỨ BẢY:Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

                   Chúng ta hãy nhìn xem thánh giá nặng làm hao mòn sức lực của Chúa Giê-su. Đường dài, mệt nhọc do bị đánh đập tàn nhẫn, Chúa Giê-su đã chịu phiền khổ quá mức, và Chúa lại ngã lần thứ hai.

                   Mỗi một người chúng con được Chúa Giê-su yêu thương cho nhìn thấy tội tận gốc rễ nơi con người chúng con, chúng con đối diện với tội lỗi và nhiều lần chúng con vấp ngã.

                   Xin Chúa cho chúng con đừng ngã lòng khi chúng con phải trải qua thử thách trong khô khan, bị bỏ rơi. Những lúc ấy xin cho chúng con biết nhìn lên gương Chúa Giê-su đang bước lê trên đường khổ nạn, mà hun nóng lại lòng can đảm của chúng con. Chúa Giê-su đã ngã lần thứ hai, nhưng Người lại chỗi dậy, đi đến cùng đường. Xin Chúa Giê-su cho những lần chúng con yếu đuối vấp ngã, biết luôn trông cậy vào lòng thương xót, thứ tha của Chúa, và chỗi dậy đi trọn con đường thập giá của riêng mỗi người chúng con. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Giê-su đi, lê bước đi không ngừng, trong đau thương, Chúa ngã đau lần hai. Xin cho con lúc tối tăm buồn phiền. Trong khô khan, luôn vững tin nơi Ngài.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

   

 CHẶNG THỨ TÁM: Chúa Giêsu an ủi phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem

                   Các thiếu nữ thành Giê-ru-sa-lem khóc thương Chúa Giê-su, vì Người phải nhục nhã khổ sở như thế. Chúa Giê-su dừng lại, trông nhìn đến họ, và an ủi họ.Khi chúng con biết cảm thông với nỗi đau của người khác là việc tốt lành. Nhưng biết ủi an họ ngay cả khi mình đang đau thương là tình yêu bởi Thánh Tâm Chúa ban xuống cho chúng con.

                   Xin Chúa Giê-su cho chúng con biết an ủi Chúa trên đường thương khó ngày hôm nay, bởi biết bao xúc phạm đến Thánh Thể,bởi biết bao từ khước và phản bội tình yêu của Chúa từ những người đã tận hiến cho Chúa, trong đó có chúng con. Xin tình yêu Chúa cũng nâng đỡ và ủi an chúng con trong đau thương. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Thương đau nhưng Chúa ủi an những người. Yêu Giê-su, nước mắt tuôn tràn mi. Xin cho con biết xót thương thân tình, yêu anh em, nâng đỡ nhau chân thành.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 

CHẶNG THỨ CHÍN: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

                   Chúng ta hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su gần tới núi Sọ,ngã xuống đất lần thứ ba. Yếu đuối vấp ngã trên đường thánh thiện là chuyện thường xảy ra, nhưng với thiện chí và cậy trông ơn Chúa, chúng con sẽ tiến gần với sự thánh thiện hơn khi bước đi trong Thánh Ý Chúa.

                   Xin Chúa Giê-su thương ban sức mạnh cho các linh hồn tội lỗi sắp chết hư mất đời đời. Xin Chúa Giê-su vì Máu các thương tích của Chúa tuôn ra vì lần ngã này, sẽ rửa sạch tâm hồn họ. Máu Thánh ấy xin ơn cho họ chỗi dậy lần sau hết, hầu đủ sức đi đến chốn đời đời. Xin Chúa Giê-su cho chúng con khao khát nên giống Chúa, đừng bao giờ chối từ một việc khó nhọc, dù phải chịu một vết thương mới. Máu có trào ra từ vết thương ấy sẽ đem lại sức sống cho nhiều linh hồn. Xin Chúa Giê-su cho chúng con biết theo gương Chúa trên đường lên núi Sọ của riêng mỗi người chúng con. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây.... và hát): Chơi vơi đi trong đớn đau nhục nhằn. Lên Can-vê Chúa ngã thêm lần ba. Theo Giê-su, con đớn đau ngã quỵ. Tin Giê-su, con tiến lên không ngừng.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 

CHẶNG THỨ MƯỜI: Quân dữ lột áo Chúa Giêsu

                   Chúng ta xem họ lột áo Chúa Giê-su cách hung tàn dữ dội chừng nào. Các vết thương của Chúa Giê-su dính với áo, nay lại xé ra, làm Người đau đớn quá đỗi. Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su im lặng, hoàn toàn phó mặc ý họ như thế nào.

                   Nhiều lần Chúa Giê-su yêu thương dẫn dắt chúng con lên đỉnh thánh thiện và toàn thắng nội tâm, nên Chúa yêu thương lột bỏ những tham vọng và ích kỷ nơi chúng con một cách trần trụi, nó dính vào chúng con quá chặt nên khi bóc lột nó ra, chúng con quằn quại đau đớn. Chúng con đã hờn dỗi, trách móc, và đôi khi quay lưng lại với Chúa; nhưng phải tạ ơn Chúa biết bao bởi những cử chỉ yêu thương bóc trần chúng con như vậy, dù đau đớn nhưng rất có ích cho phần rỗi đời đời của chúng con.

                   Xin Chúa Giê-su hãy lấy đi nơi chúng con tất cả, cả với những gì chúng con yếu đuối và tiếc nuối không đủ sức để dâng lên. Xin Chúa Giê-su mặc áo trong sạch cho chúng con, bù đắp cho chúng con kho tàng quí giá củaThánh Tâm Chúa. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Ôi thương đau, đem Chúa ra lột trần. Da đi theo áo Chúa tuôn lột ra. Kiêu, tham, dâm, Chúa bóc ra khỏi người,Con rên la, nước mắt con tuôn trào.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào thánh giá

                   Chúa Giê-su đã đến đỉnh núi Sọ là nơi Người sắp chịu chết. Họ dằn ngửa Chúa Giê-su, đóng đanh Người vào thánh giá. Chúa Giêsu không còn gì hết, cả sự tự do động tay, động chân cũng mất. Nhưng không phải đanh sắt, mà là tình yêu đã bó buộc Chúa như thế.Những khi chúng con cảm thấy bất lực, cảm thấy mình như bị đóng chặt như Chúa Giê-su trên thánh giá xưa kia, chúng con muốn vùng vẫy cũng chẳng được.Chúng con được dẫn qua tăm tối âm u, để sống trong tuyệt vọng mà vẫn một lòng cậy trông vào tình yêu và lòng thành tín của Chúa.

                   Xin Chúa Giê-su ban tình yêu để chúng con vượt qua với Chúa trên thập giá của đời chúng con. Xin ban Thần Khí trên chúng con tràn đầy, để chúng con được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, và cho chúng con được cùng với Mẹ Maria toàn hiến cho Chúa Cha. Xin tình yêu Chúa liên kết chặt chẽ cuộc đời chúng con vào Thánh giá và Thánh ý của Chúa, để đời sống toàn hiến của chúng con luôn là lời ca ngợi tình yêu của Chúa, kể cả khi các đinh tình yêu ấy đâm rách chân tay chúng con. Xin cho chúng con tìm sức mạnh nơi các Dấu Thánh của Chúa. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Treo Giê-su giữa đớn đau nhục nhằn. Đinh đâm thâu, đây máu tuôn vì con. Khi thương đau con ngước lên thập hình. Tin yêu luôn, tin Chúa  không nghi ngờ.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI: Chúa Giêsu chết trên thánh giá

                   Thánh giá là bạn đồng hành theo Chúa Giê-su trên đường lên núi Sọ,và cũng chính trên thánh giá, Chúa Giê-su thở hơi cuối cùng. Nếu chúng con không nhìn ra tình yêu Chúa trên thập giá đời chúng con thì thật là khốn khổ cho chúng con. Thánh giá chỉ được nhìn dưới những thất bại,đau khổ, bị bỏ rơi, bị ngược đãi và bị phản bội ... ; mà không nhìn ra bài học yêu thương là Chúa muốn chúng con thực sự biết vâng phục Thánh ý Chúa hoàn toàn và vô điều kiện, cho dù phải đối diện và chấp nhận những thương đau tột cùng. Chỉ khi can đảm chết đi cho ý riêng trong Thánh Ý Chúa qua thương đau như vậy, chúng con được phục sinh và chìm ngập trong sức sống Chúa Kitô với niềm vui vô hạn.

                   Xin Chúa Giê-su ban cho chúng con giác quan linh thánh, để nhìn ra Thánh Ý Chúa qua các biến cố của cuộc sống chúng con. Xin Chúa Giê-su dạy cho chúng con biết dâng đời sống chúng con làm nên Thánh-Lễ-Cuộc-Đời dâng lên Chúa, trong lời ca ngợi tình yêu Chúa không ngơi. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Ôi Giê-su yêu chúng con đến cùng. Dâng đau thương, dâng Chúa Cha hồn thiêng. Xin cho con luôn biết yêu như Người. Dâng hy sinh, dâng Thánh-lễ-cuộc-đời.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

  

CHẶNG THỨ MƯỜI BA: Tháo xác Chúa Giêsu xuống và phó ở tay ĐứcMẹ

                   Chúng ta hãy xem các môn đệ yêu dấu tháo xác Chúa Giê-su xuống,và đặt trên tay Mẹ Maria. Mẹ Ma-ri-a thờ lạy, hôn kính, nước mắt rơi tràn trên mặt Chúa Giê-su, trên chân tay Chúa. Rồi Mẹ trao lại cho các môn đệ xức thuốc thơm, và đem đi táng trong mồ.

                   Chúng con đã từng đóng những đinh hận thù, bất công, thành kiến vào cuộc đời anh chị em mình, khiến họ không còn nhìn ra tình yêu Chúa nữa. Xin cho chúng con yêu thương tháo những đinh hận thù bằng việc thực sự tha thứ ; can đảm tháo những đinh bất công bằng việc sống công bằng ; sáng suốt tháo những đinh thành kiến bằng việc sống hiểu biết, khoan dung và biết nâng đỡ anh em đang tuyệt vọng. Những lúc đó chúng con thực sự làm lại cử chỉ tháo đinh của các môn đệ Chúa trên Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa là Giáo Hội. Xin Chúa Giê-su cho chúng con đến nhận lấy xác Chúa qua việc đón nhận tình yêu Người, và xức dầu thơm bằng đời sống thánh thiện của chúng con. Xin cho chúng con biết thờ lạy, hôn kính các thương tích qua việc chấp nhận thập giá đời mình; biết để nuớc mắt tuôn rơi xuống NhanThánh Chúa bằng chân thành sám hối; biết táng Chúa trong mồ lòng chúng con, và nói đôi lời cảm thương với Mẹ Maria cũng là Mẹ chúng con. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Ma-ri-a, nghe xót đau trong lòng. Thân Giê-su trao phó tay Mẹ yêu. Khi yêu thương con tháo đinh hận thù. Bao anh em sẽ sống trong an bình.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

  

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: Táng xác Chúa Giêsu trong huyệt đá

                   Chúng ta xem họ âu yếm táng Chúa Giê-su trong mồ thế nào.Ngôi mộ mới, chưa một vết nhơ nhỏ mọn nào hết. Mỗi lần chúng con kết hợp với Chúa Giê-su qua Mình Thánh, chúng con làm lại cử chỉ táng xác Chúa của các môn đệ Người năm xưa, nhưng chúng con diễm phúc hơn vì xưa kia các môn đệ táng xác Chúa trong buồn phiền. Còn hôm nay, chúng con đón nhận Chúa không phải chỉ là ý nghĩa táng xác, nhưng là một cách Chúa Giê-su sống trong vào con người chúng con qua Thánh Thể, để thông chia nhân tính và thần tính Chúa một cách tràn đầy cho chúng con. Với tình yêu dịu dàng, nồng nàn và quảng đại, chúng con lại kết hợp mật thiết với Chúa trong chính cõi lòng chúng con. Xin Chúa Giê-su thương ngự đến biến đổi thân xác chúng con nên thân xác Chúa. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Đem Giê-su an táng sâu trong mồ. Môn sinh chôn luôn giấc mơ lợi danh. Nay Giê-su tha thứ trong Máu Ngài. Yêu thương ban sức sống trong Mình Ngài.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

    

CHẶNG THỨ MƯỜI LĂM: Chúa Giêsu phục sinh.

                   Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông đem lại nguồn vui ơn cứu độ cho các linh hồn công chính trong ngục tổ. Sáng sớm ngày thứ ba, Đức Giê-su sống lại trong vinh quang. Suốt 40 ngày, Chúa Giê-su hiện ra cùng các môn đệ và dân chúng. Khi chúng con nỗ lực cộng tác với ơn sủng của Chúa, để tẩy sạch tội lỗi đến từng tế bào huyết mạch của chúng con, chúng con được Chúa Giê-su yêu thương biến đổi chúng con trở nên Con-Người-Sức-Sống-Chúa-Kitô, con người mang Sức Sống Chúa Kitô, Con người mặc lấy Đức Kitô  (x. Rm13,14), và mang Đức Kitô  (x. Gl2,20). Chúng con được ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Kitô (x. Ga 11,25). Sự sống của Chúa trào đổ một cách phong phú qua con người chúng con, chúng con sẽ giãi sáng thánh giá của Chúa Giê-su với niềm vui và bình an.

                   Xin niềm vui và bình an của Chúa Giê-su ở cùng chúng con luôn mãi, để chúng con thực sự sống trong tình yêu của Chúa, và cảm nghiệm niềm vui sống trong Chúa khi giãi sáng thánh giá. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và hát): Bao hân hoan đem đến nơi ngục hình. Đây tin vui Con Chúa đã phục sinh. Giê-su nay đã đánh bại tử thần. Giê-su ban sức sống cho gian trần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi  Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi.  Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 

Viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô, năm 1998

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

        và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung XV.

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ


Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa