ĐỨC GIÁM MỤC PETAR PALIĆ : TÔI KHÔNG TRỐN TRÁNH VIỆC ĐẾN MỄ DU, TÔI ĐANG MONG CHỜ VIỆC NÀY…

 

ĐỨC GIÁM MỤC PETAR PALIĆ : TÔI KHÔNG TRỐN TRÁNH VIỆC ĐẾN MỄ DU, TÔI ĐANG MONG CHỜ VIỆC NÀY…

Ngày 15-09-2020

Nguồn : hercegovina.info

Trong một buổi phỏng vấn của Đài Phát Thanh Công Giáo Croát, Đức Cha Petar Palić, Đức Tân Giám Mục ở Mostar-Duvno và là Giám Quản Tông Tòa ở Trebinje và Mrkan đã có lời phát biểu về Mễ Du như sau :

“Như đã biết, hiện nay Mễ Du đang trực thuộc sự quản lý của Tòa Thánh. Đức Cha Hoser đang có mặt ở đó với tư cách giám quản. “Sự vụ Herzegovina”, như được gọi một cách khác, có nghĩa là sự tùng phục của giáo dân trong giáo xứ vẫn vậy, nếu chúng có thể nói như thế, trong một tình trạng bất thường theo giáo luật – đây là những câu hỏi còn để ngỏ. Đây là những vấn đề để ngỏ chắc chắn sẽ cần có giải pháp, nhưng như tôi đã nói, chúng ta phải cộng tác cởi mở, và hiểu biết, quan sát, phân tích để chúng ta có thể đi đến điều tốt nhất – giải pháp tốt nhất có thể cho những vấn đề này.” 

“Như tôi đã nói, hiện nay Mễ Du đang nằm dưới sự giám quản của Đức Cha Hoser. Tôi đã gặp Ngài đêm hôm qua cũng như ngày hôm nay. Đức Cha Hoser đã có lời mời tôi đến Mễ Du. Tôi phải xem xét mọi thứ có giá trị pháp lý – các quyền hạn của Ngài là gì, quyền hạn nào của tôi với tư cách là một Giám Mục địa phận. Tất nhiên, tôi không trốn tránh việc đến Mễ Du. Mễ Du là một giáo xứ thuộc giáo phận Mostar mà. Do đó, đời sống mục vụ thường lệ này, lẽ dĩ nhiên, với nét đặc trưng mà Mễ Du đang đem lại, đang diễn ra ở Mễ Du, vì thế mà tôi rất mong được đến thăm Mễ Du.”

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo https://www.themedjugorjewitness.org/)

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa