Gia đình Sức Sống Chúa Ki-tô chia sẻ Lời Chúa tại Giáo Xứ Chí Hòa tháng 04 năm 2015

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

*

 

(AAAAA)(AAAAA)

 

*

 

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa