1.2. Châm ngôn XV (Precept) & Đặc sủng XV (Charism)

SUBSCRIBE

Từ khóa

Lượt truy cập