3. Nghiệm xét các thần khí (x. 1 Ga 4,1)

SUBSCRIBE

Từ khóa

Lượt truy cập