24_BỀN CHÍ (47-48)_ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG” (THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 3: Bền Chí

Ai cũng khởi sự, chỉ thánh mới đi đến cùng.

*******

Chapter 3: Perseverance

Anyone can begin, but only the saints persevere to the end

*******

47. Con run sợ: vấp ngã, khó khăn, hiểu lầm, công kích, sỉ nhục, tử hình... Con quên Phúc Âm sao? Chúa Giêsu đã chịu tất cả. Cứ theo Ngài con sẽ Phục Sinh.

*******

You tremble with fear. You have stumbled and fallen. You have met with difficulties, misunderstandings, criticism, disgrace, perhaps even a sentence of death. You despair, but why do you forget the Gospel? Our Lord Jesus Christ suffered everything. But if you continue to follow him, you too will have your Easter triumph.

 

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

48. Mỗi sáng thức dậy, con khởi sự lại cuộc đời, hăng say và lạc quan. Dù đường đi trục trặc, con cứ đi với Chúa, như về làng Emmau, sẽ đến đích.

*******

      Every morning when you rise, you begin life anew—fresh, energetic, and full of optimism. If the day runs badly, continue to persevere along the road with our Lord as did the two downcast disciples on the road to Emmaus. Like them, you will reach your goal.

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa