2_RA ĐI (3-4) _ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG”

(THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 1: RA ĐI

(Chapter 1 : Departure)

3.- Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước.

**** If you have given up everything, but still have not denied yourself, you have actually not given up anything at all. Unless you give up yourself, you will—slowly perhaps, but surely—gather to yourself once again those very things which you gave up in the first place.

 

4.- Abraham đã ra đi, vì hy vọng đến đất hứa. Maisen đã ra đi, vì hy vọng cứu dân Chúa khỏi nô lệ. Chúa Giêsu đã ra đi từ trời xuống đất, vì hy vọng cứu nhân loại.

**** Abraham set off on his journey with the hope of reaching the promised land. Moses set off with the hope of rescuing the People of God from their slavery. Our Lord Jesus Christ came down from heaven with the hope of saving all mankind.

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa