1_RA ĐI (1-2) _ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG”

(THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 1: RA ĐI

(Chapter 1 : Departure)

1.- Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái. "Đường ấy là "đường hy vọng", vì chan chứa hy vọng, vì "đẹp như hy vọng." Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Đức Chúa Cha?

**** Our Lord guides you on to this road so that you will “go and bear fruit” (John 15:16) which will endure. The road is called The Road of Hope because it is overflowing with hope and is as beautiful as hope itself. And why should you not have hope when it is the Lord Jesus himself with whom you set off on the way to the Father?

 

2.- Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:

1/Ra đi: "Bỏ mình"

2/ Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày

3/ Bền chí: "Theo Thày"

**** The itinerary for this Road of Hope has three stages:

1/ Departure: Renounce yourself.

2/ Duty: Take up your cross daily.

3/ Perseverance: Follow me.

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa