015_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 5 : CHƯƠNG 47 đến CHƯƠNG 49


BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm ThịHùng, CMR chuyển dịch

                                                                                               ***     

Năm thứ ba đời sốngcông khai

(Phầnthứ nhất)

015_Quyển 5,Chương 47 đến Chương 49

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa