001_Đức Mẹ Nói Với Các Linh Mục Phần I, Nguồn Gốc, Truyền Bá, Linh Đạo (Lm Stefano Gobbi)

 

 

 

 

 

 

 

NÓI VỚI CÁC LINH MỤC

CON CÁI YÊU DẤU CỦA

ĐỨC MẸ

 

 

Quyển I

Các Sứ Điệp từ năm 1973 đến 1979

 

 

 

Nguyên tác :

TO THE PRIESTS, OUR LADY BELOVED SON

(Ấn bản tiếng Anh năm 1998)

 

Người dịch : Jn. M. VŨ SƠN BẢO

 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…. Mẹ cầu xin được từ Thiên Chúa ban cho Giáo Hội vị Giáo Hoàng đã được Mẹ chuẩn bị và rèn luyện.

Ngài đã tận hiến bản thân cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và Ngài cũng đã trọng thể trao phó cho Mẹ Giáo Hội mà Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương.

Trong con người và công việc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Mẹ đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ của Mẹ, ánh sáng ấy sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn khi bóng tối càng bao trùm lên mọi sự.”

Ngày 01 tháng 01 năm 1979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:  
Đức Hồng Y
Bernardino Echeverria Ruiz, OFM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi đọc và suy niệm sâu xa các Sứ Điệp Đức Mẹ ban cho Cha Stefano Gobbi, tôi không những coi đây là một đặc ân có thể ban Chuẩn Ấn (Imprimatur) cho phép xuất bản quyển sách “Nói với các Linh Mục con cái yêu dấu của Đức Mẹ”, mà nhân dịp này còn giới thiệu cho mọi người hãy đọc các Sứ Điệp này. Những Sứ Điệp này sẽ góp phần quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ.

 

Tổng Giám Mục Hưu Trí Guayaguil

Phủ Doãn Tông Tòa Ibarra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ngày 02 tháng 02 năm 1998

Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời Trần Tình

Quyển sách này là một dịch phẩm từ một công trình biên chép của Linh Mục Stefano Gobbi, quyển “To the Priests, Our Lady’s beloved sons”, dịch theo ấn bản lần thứ 18, bản tiếng Anh. Chúng tôi được biết trước đây cũng đã có bản dịch quyển sách này của các Linh Mục ở quốc nội cũng như ở quốc ngoại. Chúng tôi tuy có nhiều nỗ lực tìm kiếm cách này cách khác, để có được tài liệu tham khảo và suy niệm, nhưng cho đến nay vẫn không thể tìm được.

Với nhu cầu tha thiết của các anh chị em trong Gia Đình Tận Hiến muốn đào sâu tâm tình tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, cũng như được sự hết lòng khuyến khích và giúp đỡ của Gia Đình Tận Hiến, chúng tôi tìm được bản tiếng Anh nói trên và xin đem chút vốn liếng mọn hèn để dịch quyển sách này sang tiếng Việt, để các anh chị em trong Gia Đình Tận Hiến chúng tôi có được một tài liệu quý giá giúp cho việc chia sẻ, cầu nguyện, suy niệm và đào sâu tâm tình tận hiến nói trên. Ngoài ra chúng tôi xin khẳng định là không có một ý nào khác và cũng không xử dụng trong kinh doanh.

Chúng tôi, khi thực hiện dịch phẩm này, cũng đặt mình trong sự vâng phục Huấn Quyền của Giáo Hội, đã khuyên nhủ các con dân của Giáo Hội hãy xem quyển sách này như một tài liệu “suy niệm”, trong khi chờ phán quyết cuối cùng của Giáo Hội, cũng như nghiêm giữ lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ đã để lại trong Kinh Thánh : “Anh em đừng dập tắt Thần Khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự : điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.” (1 Tx 5,19).

Xin Kính Dâng Mẹ Maria dịch phẩm này là công xá của các anh chị em trong Gia Đình Tận Hiến, nhất là của người anh cả trong gia đình, đã tận tình khuyến khích và giúp đỡ mọi mặt để thực hiện dịch phẩm này; cũng là công xá của các Linh Mục Giáo Sư, còn sống hay qua đời, đã dạy dỗ, đào tạo và thông truyền kiến thức căn bản cần thiết cho hành trình đức tin khi còn theo học tại Trường Đại Học Minh Đức; và đặc biệt Kính Dâng Mẹ Maria công xá của các Sœur Agnès Xuân Chúc, Têrêsa Huyền, Ana Bích, Ana Ánh là các thợ làm vườn của Chúa trong khu vườn Tổ Chim Non thuộc Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt (gốc Thanh Hóa) dưới tấm lòng tràn đầy thương yêu của Sœur Tươi (Bà Nhất) và Sœur Nhiệm (Bà Nhì). Chúng con xin đặt dịch phẩm này dưới sự soi sáng, gìn giữ và bảo trợ của Mẹ.

Lễ Các Thánh Phêrô và Phaolô 29-06-2011

Gioan Maria Vũ Sơn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ CỦA Lm LINH GIÁM

 

Ấn bản thứ 15 (bằng tiếng Ý) của quyển sách này, được xuất bản vào Tháng Tư năm vừa qua, nay đã hoàn toàn hết. Nhiều yêu cầu xuất bản ấn phẩm này vẫn còn gửi đến từ khắp nơi. Thực tế đó khiến chúng ta phải suy nghĩ. Như tôi đã thấy trong phần ghi chú của các ấn bản phát hành trước đây, quyển sách này đáp ứng cho một nhu cầu tìm hiểu thâm sâu nơi phần lớn các linh hồn và cho một nhu cầu thực sự trong đời sống Giáo Hội ngày nay.

Nhưng còn có điều gì đó hơn thế nữa.

Từ việc đọc các Sứ Điệp gần đây nhất đang triển khai một luồng tư tưởng chung cho toàn bộ quyển sách, người ta nhận ra trong những Sứ Điệp ấy đang nói đến các dấu chỉ của thời buổi mà chúng ta đang sống, và các Sứ Điệp ấy nói đến một phương sách mà người ta có thể có được một sự giải thích khả tín về các dấu chỉ ấy dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

- Trước hết, Đức Mẹ Maria trong các lần hiện ra tại Fatima đã tiên báo và cho biết rõ ràng về cuộc khủng hoảng sâu sắc đức tin mà ngày hôm nay đã trở nên trầm trọng và lan rộng khắp nơi. Các sai lầm liên tục lây lan trong mọi thành phần của Giáo Hội Công Giáo đem lại cho người ta sự xác tín rằng chúng ta đang sống vào thời kỳ bội giáo trầm trọng mà Thánh Phaolô đã viết trong Thư Thứ Hai gửi giáo đoàn Thê-sa-lô-ni-ca, đoạn 2, câu 3. Do đó, từ điểm này dẫn đến lời khuyên nhủ liên tục, lo lắng và thậm chí thống khổ trong các Sứ Điệp kêu gọi con người đi theo con đường đức tin đích thực, đi theo Mẹ Maria là Đức Trinh Nữ trung thành với những người đã đặc biệt phó thác bản thân mình bằng việc tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

- Tiếp đến là sự diễn tả phong phú về tình hình mất đoàn kết trong lòng Giáo Hội, gây ra do việc tranh cãi chống đối Đức Giáo Hoàng và chối bỏ Huấn Quyền của Ngài. Vết thương đau đớn gây ra bởi việc ly khai với Giáo Hội của Đức Tổng Giám Mục Lefebvre không có gì khác hơn là một dấu chỉ chia rẽ sâu sắc hơn nhiều, ngay cả khi sự việc chưa được khai mở và công bố. Do đó, các Sứ Điệp liên tục đưa ra lời mời gọi hiệp nhất mạnh mẽ, khiêm nhường và can đảm với Đức Giáo Hoàng, là người đã được Chúa Giêsu Kitô trao nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên, điều khiển đàn chiên trong tình yêu thương, là nền tảng của toàn thể Hội Thánh, và là người gìn giữ an toàn cho Hội Thánh trong đức tin và chân lý, đi theo Mẹ Maria là Mẹ của sự hiệp nhất.

-  Hơn thế nữa, thực tế ngày nay đã nổi bật lên chủ nghĩa vô thần, trong lý thuyết và trong thực tiễn, đã lan tràn trên quy mô toàn khắp thế giới. Nó đã xây dựng nên một nền văn hóa vật chất và vô thần mới, mang ra khắp nơi sự biện giải chung chung (tương đối) cho tội lỗi, tội lỗi không còn được coi là một điều xấu xa về mặt luân lý nhưng lại được ca tụng qua các phương tiện truyền thông của xã hội như là một giá trị tích cực và là một điều tốt lành. Tức là nó truyền bá khắp nơi việc thực hành rộng rãi đời sống trong tội lỗi, không còn đi xưng tội và giảm nhẹ các đòi hỏi của đời sống Kitô hữu đối với bình diện xã hội và cộng đoàn, quên đi bổn phận cá nhân của một người sống trong ân sủng của Thiên Chúa và đi theo con đường thánh thiện.

Từ đây đi đến sự việc các Sứ Điệp liên tục kêu gọi bổn phận phải hoán cải, trong một nỗ lực khổ hạnh để chiến đấu chống lại tội lỗi và đi theo con đường cầu nguyện, sám hối và thi hành hàng ngày các nhân đức đối thần như đức tin, đức cậy, đức mến và mọi nhân đức luân lý, nhất là nhân đức khiêm nhường, khiết tịnh và vâng lời,  và đi theo Mẹ Maria là một kiểu mẫu và tấm gương cho đời sống thánh thiện đối với tất cả mọi người.

- Cuối cùng, các Sứ Điệp của Đức Mẹ liên tục và rõ ràng ám chỉ đến tính chất khải huyền của thời buổi mà chúng ta đang sống. Tính chất khải huyền này, trong thực tế, là một khía cạnh của các Sứ Điệp mà nhiều người hầu như là không thèm quan tâm đến và thậm chí lại còn xúc phạm đến nữa. Nhưng tại sao chúng ta phải ngạc nhiên ? Chẳng phải là có nhiều Sứ Điệp đang có lẽ cho thấy chúng ta thực sự đang sống trong thời buổi như thế hay sao ?

Tôi xin trình bày sự nhận xét trong tất cả các lời mang nhiều ý nghĩa mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã phát biểu một năm trước khi Ngài băng hà đã được ghi lại trong tác phẩm “Đức Phaolô VI Bí Ẩn”, của tác giả Jean Guitton, trang 152 và 153 :

Có một nỗi băn khoăn rất lớn ở thời buổi hiện nay trên thế giới và trong Giáo Hội, nỗi băn khoăn đó nằm ở trong vấn nạn “đức tin là gì ?” Vấn nạn đó cũng xảy ra khi tôi thầm nhắc đến câu nói khó hiểu của Chúa Giêsu trong Phúc Âm theo Thánh Luca : ‘Khi Con Người ngự đến, liệu Người có còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?’ (Lc 17,8). Vấn nạn đó cũng xảy ra khi có những tác phẩm trong đó bộc lộ ra việc đức tin đang suy thoái vào một số thời điểm quan trọng, khi các hàng Giám Mục tiếp tục im lặng và những tác phẩm này không còn bị coi là kỳ lạ. Đối với tôi, điều kỳ lạ là : khi tôi đọc đoạn Tin Mừng nói về thời tận mạt, tôi thực nhận ra rằng, một số các dấu chỉ về thời tận mạt đang xuất hiện  trong thời buổi này.

Phải chăng chúng ta đang ở gần thời tận mạt ? Điều này chúng ta sẽ chẳng bao giờ được biết.

Chúng ta phải luôn giữ mình trong tư thế sẵn sàng, khi mọi sự còn có thể kéo dài một thời gian rất lâu nữa. Khi tôi nghĩ đến thế giới Công Giáo, điều làm cho tôi phải động lòng là trong đạo Công Giáo, có vẻ như đôi khi cách thức suy tư phi-Công-Giáo trội vượt hơn hẳn, và điều có thể xảy ra là cái tư tưởng phi-Công-Giáo này ngày mai sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong đạo Công Giáo. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ đại diện cho cách suy nghĩ của Giáo Hội. Điều cần thiết là phải có một đàn chiên nhỏ tồn tại, bất kể đàn chiên ấy nhỏ bé như thế nào chăng nữa.” (Đức Giáo Hoàng Phaolô VI).

Thế thì tại sao lại là điều chướng tai gai mắt nếu Đức Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, ngày nay đang can thiệp một cách hết sức mạnh mẽ để hình thành cho mình một đàn chiên nhỏ bé sẽ vẫn luôn trung thành với Đức Kitô và Giáo Hội của Người ?

Điều tôi ao ước là bất cứ ai cầm trên tay quyển sách này sẽ được hỗ trợ để trở thành một phần tử của đàn chiên nhỏ bé mà Đức Mẹ đang hình thành và đang che chở mỗi ngày trong nơi trú ẩn an toàn là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Đêm Giao Thừa 31-12-1989.

 

Để dịch chính xác theo cân nhắc các Sứ Điệp chứa đựng trong quyển sách này, lời khuyên là hãy đọc toàn bộ quyển sách này trong suy niệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần mở đầu

 

PHONG TRÀO LINH MỤC THÁNH MẪU

 

 

 

TIẾT MỘT

NGUỒN GỐC – TRUYỀN BÁ – LINH ĐẠO

 

NGUỒN GỐC

Vào ngày 08-05-1972, Cha Stefano Gobbi tham gia một chuyến hành hương đến Fatima và trong Nguyện Đường nhỏ bé kính Đức Mẹ Hiện Ra, Ngài đang cầu nguyện cho một số các Linh Mục mà ngoài việc đã tự mình từ bỏ ơn gọi, lại còn đang nỗ lực tự hình hành các hội đoàn phản nghịch lại quyền bính của Giáo Hội.

Một sức mạnh nội tâm đã thúc giục Ngài tự tin vào Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria. Dùng Ngài như một khí cụ khiêm nhường và nghèo khó, Đức Mẹ sẽ quy tụ tất cả mọi Linh Mục chấp nhận lời mời gọi tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, hiệp nhất mạnh mẽ với Đức Thánh Cha và với Giáo Hội hiệp nhất với Ngài, và đem các tín hữu vào nơi nương ẩn an toàn trong Trái Tim từ mẫu của Mẹ.

Đó là một đạo binh hùng cường sẽ được hình thành, lan rộng khắp nơi trên thế giới và được tập hợp lại với nhau, không bằng phương tiện tuyên truyền của loài người mà bằng quyền năng siêu nhiên bật dậy lên từ chốn thầm lặng, từ lời cầu nguyện, từ chịu đựng đau khổ và từ sự trung thành liên lỷ với các bổn phận của mình.

Cha Stefano thầm thỉ cầu nguyện với Đức Mẹ ban một dấu chỉ để khẳng định. Đức Mẹ đã ban ngay cho Ngài dấu chỉ đã cầu xin trước vào ngày cuối tháng cùng năm đó tại Đền Thánh Truyền Tin ở Na-da-rét.

Nguồn gốc của Cao Trào Linh Mục Thánh Mẫu bắt nguồn từ sự linh ứng đơn sơ và trong nội tâm mà Cha Stefano đã nhận lãnh trong lúc cầu nguyện tại Fatima là như thế.

Cụ thể, Ngài phải làm gì ? Vào tháng 11 năm đó, Ngài đã nỗ lực trong e dè tập hợp 3 Linh Mục để cầu nguyện và chia sẻ trong tình huynh đệ tại Giáo Xứ Gera Lario (Como); và có một thông báo về Phong Trào đã được đăng trong một số tờ báo và tạp chí Công Giáo.

Vào tháng 03-1983, con số các Linh Mục được ghi nhận là khoảng 14. Đến tháng 09 cùng năm ấy, tại San Vittorino gần Roma, cuộc họp mặt toàn quốc lần thứ nhất đã diễn ra với 25 Linh Mục tham dự, ngoài 80 Linh Mục đã ghi danh.

Vào đầu năm 1974, các cuộc Hội Nguyện để cầu nguyện và chia sẻ trong tình huynh đệ giữa các Linh Mục lần đầu tiên đã diễn ra. Những cuộc tụ hội này dần dà lan tràn khắp Âu Châu và mọi nơi trên thế giới.

Vào cuối năm 1985, Cha Stefano Gobbi đã nhiều lần đến cả 5 lục địa để chủ tọa các cuộc Hội Nguyện theo Khu Vực, bao gồm 350 chuyến bay an lành và rất nhiều chuyến hành trình bằng xe hơi và xe lửa. Ngài đã hướng dẫn 890 cuộc tụ hội, trong đó là 482 cuộc diễn ra tại Châu Âu, 180 cuộc tại Châu Mỹ, 97 cuộc tại Châu Phi, 51 cuộc tại Châu Á và 80 cuộc tại Châu Đại Dương.

Điều này đã minh chứng trong suốt những năm đó Phong Trào đã lan rộng ra khắp nơi một cách đáng kinh ngạc như thế nào.

SỰ LAN TRUYỀN

Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu đã thành công trong việc mở rộng Phong Trào một cách thầm lặng và phi thường. Trong thực tế, tất cả các quốc gia Âu Châu, Mỹ Châu, Á Châu, Phi Châu và Châu Đại Dương, vào thời gian này, các vị điều hành cấp quốc gia đã được bổ nhiệm và trao nhiệm vụ quy tụ các thành viên và tham dự việc thành lập các cuộc tụ hội.

Với những người đã được giao nhiệm vụ phân bổ các điều hành viên theo giáo phận và theo miền, tất cả mọi việc chăm sóc cho những người đã được bổ nhiệm phải được thực hiện một cách trung thực nhất theo tinh thần của Phong Trào.

Do quyền tự quản đã được trao cho từng trung tâm Phong Trào của mỗi quốc gia, nên khó mà đưa ra được hình ảnh chính xác của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu qua các số liệu. Nhưng điều này không quan trọng lắm, bởi có một vấn đề về “tinh thần” không nằm trong sự kiểm soát trên hình thức bề ngoài và trở thành một thực tại, trong đó, mỗi một Linh Mục tham gia Phong Trào đều tìm cách sống hàng ngày theo sự tận hiến của mình cho Đức Mẹ Maria.

Nếu có người tính toán từ những con chữ ghi chép, thì hiện nay các thành viên có khoảng 300 vị Giám Mục và hơn 60.000 Linh Mục bao gồm các hàng giáo sĩ Triều cho đến mọi Dòng Tu và các Tu Hội. Đối với giáo dân, vì không có ghi chép chính thức nào nên chúng tôi không thể đưa ra một con số gần đúng, cho dù có thể chắc chắn con số giáo dân là hàng triệu người.

Hơn nữa, điều an ủi là ghi nhận được sự hiện hữu của một đại bộ phận các Linh Mục có cảm tình với Phong Trào; mặc dù các Linh Mục ấy chưa ghi danh gia nhập Phong Trào, nhưng đã thể hiện tình đoàn kết với Phong Trào bằng nhiều hình thức khác nhau và trong những dịp khác nhau. Tôi tin rằng con số các Linh Mục ấy còn hơn con số những người đã thực sự ghi danh. Nếu các Linh Mục ấy sống theo tinh thần của Phong Trào, cho dù các Linh Mục ấy chưa ghi danh thì các Linh Mục ấy đang thực hiện điều tinh túy của Phong Trào.

Có điều chưa thông suốt là chúng tôi, tuy đã trở nên một đoàn lũ có rất đông người cùng một chí hướng, mà vẫn còn xảy ra sự việc có nhiều Linh Mục chưa biết các huynh đệ của mình đang sinh sống khá gần với mình và cũng là các thành viên của Phong Trào. Sự việc này xảy ra tại những vùng mà Phong Trào mới bắt đầu, và cũng có xảy ra ở một số nơi khác. Có các lý do là : thứ nhất, chúng tôi xử dụng hình thức tổ chức tản mác – điều này sẽ mãi là đặc điểm của chúng tôi – và, thứ hai là, một sự dè dặt nhất định (cho thấy chúng tôi lo lắng với việc lựa chọn về mặt tinh thần và lời tuyên hứa chính yếu là về nội tâm) đã khiến chúng tôi không muốn đưa ra danh sách và địa chỉ của các thành viên cho bất kỳ ai yêu cầu.

Còn nữa, chúng tôi đang chứng kiến ở khắp nơi hiện tượng đáng kinh ngạc như sau : Đức Mẹ đang nhìn vào Phong Trào, để qua các cuộc hiệp thông để cầu nguyện và chia sẻ tình huynh đệ, các Linh Mục của Mẹ sẽ nhận biết nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau như anh em và trở nên một lực kết dính khắp toàn thể hàng giáo sĩ.

Nhờ niềm an ủi thực sự qua sự hiệp thông với các Thánh, với các Linh Mục đã đi trước chúng tôi vào sự sống vĩnh cửu, mà dường như hiện nay vẫn còn là các thành viên đang hoạt động và gần gũi hơn nữa với chúng tôi hơn bao giờ. Trong số những vị ấy có một số vị Hồng Y (người đầu tiên tham gia Phong Trào là Đức Hồng Y Giacomo Lercaro, sau này là Đức Tổng Giám Mục Bologna), nhiều vị Giám Mục (chúng tôi nhớ là trong số những vị Giám Mục có Đức Giám Mục Joao Venancio Pereira, nguyên là Giám Mục địa phận Leiria và Fatima, Ngài tham gia năm 1973 và qua đời năm 1985). Hiện nay có hơn năm ngàn Linh Mục trong những năm tháng cuối với đời sống mãnh liệt làm việc tông đồ, hoặc trong bệnh tật, đời sống của họ được phong phú thêm bằng việc đón nhận lời mời gọi của Đức Mẹ và sống theo lời mời gọi ấy trong Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu. Trong số những vị này, chúng tôi hay nhớ đến nhất một vị Tôi Tá Chúa, Cha Grabiele Allegra, là một học giả Thánh Kinh và là một dịch giả nổi tiếng đã dịch Kinh Thánh sang tiếng Trung Hoa, công trình cuối cùng của Ngài là một dịch bản “Nói với các Linh Mục, những người con yêu dấu của Đức Mẹ” sang tiếng Trung Hoa.

Trong việc lan truyền nhanh chóng và sâu rộng, Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu đã gặp phải một ít các khó khăn hơn là đã lường. Bởi vì đúng nghĩa của Phong Trào là trung thành với Giáo Hội và vâng phục với các Bề Trên chính thức, ở đây (đặc biệt là ở hàng Giám Mục) đã cho thấy các thành viên Phong Trào được thông cảm và khích lệ, mọi việc đã được tiến hành với nhiều thuận lợi hơn. Mặt khác, đã có một vấn nạn về việc thực hành đức kiên nhẫn trong việc biết cách phải chờ đợi như thế nào, trong những tình huống mà Đấng Bản Quyền chưa có quyết định hay không quan tâm đến Phong Trào.

Chúng tôi liên tục nhận biết sự thận trọng cảnh giác và sự hiện diện khai sáng của Đức Mẹ. Trên hết, Mẹ đang hướng dẫn Phong Trào “của Mẹ” : Mẹ an ủi trong những lúc khó khăn và Mẹ hăng hái trong cách giải quyết vấn đề; Mẹ dạy cách thức bằng lòng đón nhận với tinh thần can đảm trong tự do của con cái Thiên Chúa, đồng thời ngăn ngừa việc từ chối nhận lãnh một vị trí không phù hợp với Bề Trên, hoặc chống lại thẳng thừng với Bề Trên – một việc rõ ràng là hoàn toàn ngược lại với nguyên tắc căn bản thứ hai của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu “Yêu mến Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm hiệp nhất với Ngài.”

LINH ĐẠO

(a) Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu là :

Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu là một hạt giống nhỏ bé mà Đức Mẹ gieo trong khu vườn Giáo Hội. Rất nhanh, hạt giống ấy đã mọc lên thành một cây đại thụ tỏa các nhánh ra khắp nơi trên thế giới. Đó là một công trình yêu thương mà Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria đang khuấy động trong Giáo Hội ngày nay, để giúp cho tất cả con cái của Mẹ sống những lúc đớn đau trong thời gian thanh tẩy với lòng tín thác và niềm cậy trông thảo hiếu.

Trong những lúc nguy hiểm nghiêm trọng này, Mẹ của Thiên Chúa và của Giáo Hội đang hành động không do dự cũng như không lơ đãng trợ giúp đầu tiên và trước hết cho các Linh Mục là những người con mà Mẹ mến chuộng cách khác.

Lẽ đương nhiên, công trình yêu thương này phải xử dụng các khí cụ nhất định; và Cha Stefano Gobbi đã được Mẹ đặc biệt tuyển chọn. Tại sao thế ? Một đoạn trong quyển sách này đã đưa ra lời giải thích như sau : “Mẹ chọn con, bởi vì con là khí cụ dở nhất; như thế không ai nói được rằng đây là việc làm của con. Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu phải là việc làm của một mình Mẹ. Qua sự yếu đuối của con. Mẹ sẽ biểu lộ sức mạnh của Mẹ; qua tình trạng hư không của con, Mẹ sẽ biểu lộ quyền năng của Mẹ.” (SĐ 16-06-1973).

Do đó, Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu không phải là một hội đoàn đáng tán dương vì có nhiều quy định và nhiều người điều hành, được thành lập bởi một số các Linh Mục hay những linh hồn sốt sắng, mà là một “Tinh Thần”, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bằng trực giác và trong vui mừng, đã nhận định được ngay được điều này. Đó là một điều rất tinh tế, khó tiếp xúc bằng giác quan, nhưng lại rất mạnh mẽ và hết sức sống động, như là các ân huệ của Thiên Chúa mà Phong Trào có được, bởi mục đích chính của Phong Trào là sống trong sự tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Đối với các Linh Mục, việc phó thác mình cho Đức Mẹ là để có nhiều ý thức hơn về sự tận hiến của mình, là tận hiến mình cho Chúa, vào ngày các Ngài chịu Phép Rửa Tội và ngày thụ phong Linh Mục.

Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu trở thành hiện thực không phải bằng các con số người tham gia, cũng không phải bằng các tên tuổi vang tiếng, không phải bằng cách tổ chức có hiệu quả, mà là trong phạm vi người ta lắng nghe Đức Mẹ và cộng tác với công việc của Chúa Thánh Thần, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

Người nào ở trong tinh thần của Phong Trào thì người ấy, cho dù đã ghi danh hay chưa, khi tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, thì đều tìm cách sống cho phù hợp và tiếp tục công việc của mình trong sự vâng phục Giáo Hội và vì lợi ích của Giáo Hội, đồng thời giúp đỡ các tín hữu sống phó thác đời mình cho Đức Mẹ.

Đây là một Phong Trào dành cho tất cả các Linh Mục, Giám Mục hay Tu Sĩ, không phân biệt tuổi tác hay chức vụ. Có những Linh Mục đã ghi danh gia nhập Phong Trào là người hạnh phúc trong công việc và lòng đầy nhiệt huyết, và cũng có những người bực dọc bởi vì các kinh nghiệm tiêu cực cả trong đời sống riêng hay trong công tác tông đồ.

Trái tim của Đức Mẹ mở ra cho tất cả mọi con cái; vòng tay của Mẹ quy tụ và đem các Linh Mục của Mẹ lại với nhau, không phân biệt hay thiên vị. Sự lựa chọn theo thị hiếu không phải là một sự lựa chọn của Đức Mẹ, chính Mẹ nói một cách kiên quyết với mọi người : “Con của Mẹ ! Điều Mẹ đang truyền đạt cho con không phải chỉ riêng cho mình con, mà cho tất cả các Linh Mục – con cái của Mẹ – là những người Mẹ đặc biệt yêu thương.” (SĐ 29-08-1973). Sự lựa chọn được thực hiện nơi những người tình nguyện chấp nhận lời mời gọi của Mẹ.

Bất cứ ai muốn gia nhập Phong Trào và muốn được thông tin về hoạt động của Phong Trào, có thể gửi bản khai ghi danh thành viên đến các trung tâm thuộc khu vực hay quốc gia thích hợp, hoặc nếu chưa có các trung tâm này, có thể gửi yêu cầu của mình đến địa chỉ :

Movimento Sacerdotale Mariano

Via Mercalli, 23, -20122 Milano, Italy

Tuy nhiên sự kết nạp thành viên sẽ trở nên vô nghĩa một khi thiếu vắng lòng gắn bó triệt để. Điều này cho thấy là tất cả mọi người phải thực sự sẵn lòng hơn nữa sống đời tận hiến cho Đức Mẹ và đem đời sống tận hiến cho Đức Mẹ đến cho những người khác sống.

Cũng phải nhớ kỹ rằng Đức Mẹ không chỉ nói với những người gia nhập Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu, khi Mẹ nói là “các con yêu dấu của Mẹ”, mà Mẹ còn nói với tất cả các Giám Mục, các Linh Mục đã phó mình cho Mẹ và đã phấn đấu sống như là những người đã tận hiến cho Mẹ.

Điều đảm bảo cho sự hiến mình hoàn toàn cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria : cho các Linh Mục một tình cảm tín thác sâu sắc và sự thanh thản. Hãy tin tưởng rằng, trong mỗi ngày và trong mỗi tình huống cụ thể, Đức Mẹ luôn ở gần, luôn lo lắng giúp đỡ chúng ta thậm chí còn hơn bất kỳ người mẹ nào, cho chúng ta một cảm giác an toàn, thậm chí ngay trong những nỗi đau khổ và nỗi bất định riêng tư của những ngày tháng chúng ta đang sống.

Và như thế, chúng ta đi đến điểm cốt lõi trong Sứ Điệp Tin Mừng, đó là tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đưa chúng ta đến sự chấp nhận mọi hoàn cảnh cuộc sống với niềm tin tưởng thảo kính của người con bé nhỏ từ bỏ hoàn toàn chính mình cho tình yêu của người cha mình.

Như thế, quá khứ thì phó mặc cho lòng thương xót vô hạn của Thánh Tâm Chúa Giêsu; tương lai thì chờ đợi như một ân huệ của Thiên Chúa Quan Phòng, qua tay của Đấng Trung Gian các Ân Sủng mà đến với chúng ta; và hiện tại thì sống với lòng nhiệt thành vui mừng, như con trẻ chơi đùa hay làm việc dưới cặp mắt của người mẹ.

(b) Các Lời Tuyên Hứa đặc trưng về Linh Đạo của Phong Trào

Có ba lời tuyên hứa tiêu biểu cho linh đạo của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu : tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, hiệp nhất với Đức Thánh Cha và Giáo Hội hiệp nhất với Ngài, và hướng dẫn các tín hữu sống đời sống phó thác cho Đức Mẹ.

Các trang minh họa cho tinh thần Phong Trào được trích từ Thư Luân Lưu số 21, 23 và 24 của Cha Stefano Gobbi.

1 Tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Chúng ta đang sống trong những thời điểm khó khăn, bất an và đau khổ. Ngày nay, Con Rồng Đỏ đang thống trị thế gian và nó đã thành công trong việc xây dựng nên một nền văn minh vô thần. Con người, dương dương tự đắc với các tiến bộ khoa học và công nghệ, đã đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa và đã xây dựng nên một nền văn minh mới có tính chất thế tục. Sự triệt để loại bỏ Thiên Chúa này thực là án phạt cho xã hội hiện đại.

Bởi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ và Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc duy nhất của con người, nhân loại ngày nay chỉ có thể được cứu rỗi trong điều kiện phải trở về với Thiên Chúa. Nếu không thì nhân loại sẽ phải lâm vào nguy cơ tự hủy diệt bởi chính bàn tay của mình.

Nhưng làm thế nào để được cứu rỗi nếu nhân loại vẫn tiếp tục bướng bỉnh loại bỏ Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể đưa đến ơn cứu độ ? Đó là vai trò của Đức Mẹ, trong cái nhìn khác theo chức năng của người mẹ, Đức Mẹ nhập cuộc. Đức Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu và đã được Chúa Giêsu chỉ định làm Mẹ thực sự của tất cả mọi người. Thế nên, Đức Mẹ cũng là Mẹ của con người hiện nay, là Mẹ của nhân loại phản nghịch mà cho đến nay đang xa lìa Thiên Chúa.

Nhiệm vụ từ mẫu của Mẹ là cứu vớt nhân loại. Và Đức Mẹ, để có thể cứu được nhân loại, Mẹ muốn trở thành con đường cho nhân loại trở về với Thiên Chúa. Mẹ hành động theo mọi cách thức xử sự và tự trao cho mình nhiều việc phải làm để đem lại cho loài người con đường trở lại này. Đây là lý do cho nhiều cuộc hiển linh ngoại thường của Mẹ, hiện nay đã trở nên quá nhiều, Mẹ muốn cho chúng ta hiểu được rằng Mẹ Thiên Đàng đang hiện diện và đang hành động ngay giữa lòng con cái của Mẹ.

Mẹ muốn hành động trong từng người, nhưng không trực tiếp. Mẹ có thể hành động qua những con cái tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, đã giao phó mình hoàn toàn cho Mẹ, theo cách ấy, Mẹ có thể sống và tỏ lộ chính Mẹ ra trong những người ấy. Trên hết, Mẹ muốn hành động qua các Linh Mục, bởi vì các Linh Mục đều là các con cái yêu dấu của Mẹ.

Nét điển hình trong linh đạo của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu là : không nhằm việc quy thành công thức một học thuyết về đời sống tận hiến đã được người ta biết đến trong Giáo Hội không còn phải luận bàn gì nữa, mà chỉ gợi ý cho người ta có thể tập sống đời tận hiến bằng các cảm nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Với mục đích này, Phong Trào định ra một kế hoạch cho chuyến hành trình đưa người ta đến phó thác trọn vẹn cho Đức Mẹ qua 4 giai đoạn liên tiếp : tập cho mình quen sống với Mẹ Maria, để cho mình được Mẹ biến đổi nội tâm (cõi lòng), cùng với Mẹ đi vào sự hiệp thông tâm hồn, và cuối cùng là hằng nhớ đến Mẹ.

Tận hiến cho Đức Mẹ (phải đòi hỏi như là lời tuyên hứa đầu tiên để thuộc về Cao Trào Linh Mục Thánh Mẫu), vì thế nó là con đường dẫn đưa đến một mục tiêu cụ thể, đó là để cho Mẹ Maria sống và hành động trong chúng ta. “Mẹ muốn thương yêu bằng trái tim của các con, muốn nhìn bằng con mắt của các con, muốn an ủi và khích lệ bằng môi miệng của các con, muốn hỗ trợ bằng đôi tay của các con, muốn bước đi bằng đôi chân của các con, muốn đi theo dấu chân đẫm máu của các con và muốn đau đớn với thân xác bị đóng đinh của các con.” (SĐ 01-07-1981)

Giờ đây chúng ta có thể hiểu được vì sao Đức Mẹ yêu cầu tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đối với bất cứ ai có lòng mong muốn thuộc về đạo quân của Mẹ. Chính Mẹ muốn sống và hành động trong những người con đã tận hiến mình cho Mẹ, theo cách ấy, họ sẽ trở nên một biểu hiện cho nỗi tân toan khổ ải và cho tình yêu thương từ mẫu của Mẹ, và họ sẽ hành động không mỏi mệt để dẫn đưa tất cả mọi người trở về với Thiên Chúa.

Vì thế, nhân loại ngày nay có thể đạt được ơn cứu rỗi theo con đường yêu thương từ mẫu của Mẹ Maria, là Đấng đã trở thành máng thông truyền mà qua đó tình yêu nhân hậu của Chúa Giêsu có thể đến với mọi người. Tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria được duy nhất hướng đến sự tận hiến của toàn thế giới, tức là nhắm đến sự trở về với Thiên Chúa của toàn thế giới, nhắm đến việc hoàn toàn tôn vinh danh Chúa.

Từ điều này, chúng ta có thể hiểu được lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thấy trong Kinh Tận Hiến hay Kinh Phó Mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria có các phương tiện hiệu quả nhất để Giáo Hội và toàn thể nhân loại đạt được ơn huệ của Lòng Thương Xót Chúa (Dives in Misericordia, 15)

Theo đó, ánh sáng cũng tỏa lan trên ý nghĩa sâu sắc của lời nguyện ấy, luôn bị một số người chỉ trích, mà Ngài thường xuyên nhẩm nguyện với lòng nhiệt tình và với niềm vui tha thiết trong linh hồn; lời nguyện ấy có nghĩa là Ngài tận hiến mình cho Đức Mẹ Maria. Rồi chúng ta hiểu được điều Ngài thực hiện ở mọi nơi trên thế giới trong các chuyến tông du thường xuyên, là đi đến các Linh Địa nổi tiếng nhất để dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Nhà Thờ địa phương, tại đó Ngài tìm thấy bản thân mình.

Đức Giáo Hoàng nhìn thấy cái lý do xâu sắc trong việc tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria : Tận hiến mình cho Mẹ là phương tiện mạnh mẽ nhất của thế giới ngày nay nhằm giành được ơn huệ quý giá của tình yêu nhân hậu nơi Chúa Giêsu.

“… Ôi ! Chúng con cảm nhận được sâu sắc biết nhường nào việc cần thiết phải tận hiến vì nhân loại và vì thế giới : vì thế giới đương đại ! …. Bởi vậy, Ôi ! Đau đớn biết bao khi mọi sự, trong Giáo Hội cũng như trong mỗi người chúng con, đều nghịch lại sự thánh thiện và thánh hiến ! Phúc thay linh hồn nào vâng theo lời kêu gọi của Tình Yêu vĩnh cửu. Phúc cho ai ngày ngày với lòng quảng đại không ngơi tiếp nhận lời mời gọi của Mẹ, ôi Mẹ Maria, mà thực hiện những điều Chúa Giêsu của Mẹ dạy bảo, và trao tặng cho Giáo Hội và thế giới một chứng tá trong sáng về đời sống được Tin Mừng linh hứng.” (ĐTC Gioan Phaolô II – Dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria – 25-03-1984)

2 - Hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với Giáo Hội hiệp nhất với Ngài.

Giáo Hội bao gồm cả hai tính chất linh thánh và con người. Trong chiều kích con người, Giáo Hội mỏng dòn và đầy tội lỗi. Như thế Giáo Hội có nhu cầu rất lớn là làm việc đền tội. Giáo Hội là ánh sáng của muôn dân, “Lumen Gentium”, nhưng thường thì các điều xấu xa trong cái thế giới mà Giáo Hội đang sống đã trở thành bệnh dịch tấn công chiều kích con người của Giáo Hội. Điều này đã được minh chứng gần 2000 năm trong lịch sử Giáo Hội.

Ngày nay, Giáo Hội đang sống trong một thế giới đã xây nên một nền văn minh thế tục mới. Tinh thần của thế giới ngày nay, là chủ nghĩa thế tục, đã đi vào lòng Giáo Hội, đã gây nên tình trạng nhiều đau khổ và khủng hoảng trầm trọng mà Giáo Hội đã tự nhận ra. Câu nói nổi tiếng “làn sương khói của Satan” của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI là câu nói rất đáng ghi nhớ.

Chủ nghĩa thế tục, ở mức độ trí tuệ, trở thành “chủ nghĩa duy lý”, và ở mức độ đời sống, nó trở thành “chủ nghĩa tự nhiên”.

Do bởi chủ nghĩa duy lý mà ngày hôm nay khuynh hướng giải thích toàn bộ những mầu nhiệm Thiên Chúa và những chân lý được mặc khải đã hoàn toàn theo cách thức giải thích của con người, và vì thế, người ta thường chối bỏ giáo lý nền tảng về đức tin và những điều sai lầm nghiêm trọng nhất đã lan tràn một cách bí ẩn và mơ hồ. Nhiều khi các điều sai lầm này lại được dạy dỗ trong các trường Công Giáo. Thánh Kinh hay ngay cả Tin Mừng của Chúa Giêsu chỉ còn tồn tại chút ít hay không còn tồn tại trong các trường Công Giáo.

Các con đã sống Phúc Âm theo cách riêng của mình và theo lời lẽ riêng của mình.” (SĐ 25-09-1976)

Do bởi chủ nghĩa tự nhiên mà trong thực tế ngày nay đang đưa ra một giá trị lớn lao đối với các hành động cá nhân, đối với sự hữu hiệu, đối với việc thành lập các chương trình trong lãnh vực hoạt động tông đồ… mà quên đi cái giá trị nguyên thủy của ân sủng Thiên Chúa và đời sống kết hiệp với Đức Kitô trong lòng, đó là việc cầu nguyện, mà cầu nguyện phải là linh hồn của mọi việc tông đồ.

Từ điều này tạo ra sự việc dần mất đi ý thức tội lỗi là một điều xấu xa, bỏ qua Bí Tích Hòa Giải, điều này hiện nay đang lan tràn khắp toàn thể Giáo Hội.

Để chống lại các mối sai lầm này đang gài bẫy một cách tinh tế và nguy hiểm cho sự vẹn toàn đức tin, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã nói một cách rõ ràng trong một buổi phỏng vấn nổi tiếng, đã được xuất bản trong tác phẩm “The Ratzinger Report”. (Phóng sự về Ratzinger)

Còn Huấn Quyền Đức Giáo Hoàng cũng đã thường xuyên lên tiếng một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

Vì thế, sau này đột nhiên có người tự hỏi : làm sao mà Giáo Hội vẫn chưa bật dậy từ những khủng hoảng về nền tảng đức tin của mình ? Khủng hoảng dai dẳng trong lòng Giáo Hội cho đến thời điểm hiện nay chỉ vì sự mất hiệp nhất trong lòng Giáo Hội mà đến. Bởi điều này mà hiện nay không phải tất mọi người đều lắng nghe và làm theo lời Đức Giáo Hoàng đã vạch ra với Huấn Quyền của Ngài.

Đức Mẹ đã đem lại cho Giáo Hội một vị Giáo Hoàng vĩ đại, người đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và là người mà Mẹ dẫn đi trên mọi con đường thế gian, để lan truyền ánh sáng của Đức Kitô và Tin Mừng Cứu Độ của Người, và cũng là để củng cố đức tin của mọi người, cả mục tử lẫn đàn chiên đã được giao phó cho Ngài. Nhưng sau lưng Đức Giáo Hoàng, thường có một khoảng trống rất lớn : Huấn Quyền của Ngài không được toàn thể Giáo Hội ủng hộ và thường thường là lời của Ngài phải rơi vào sa mạc.

Nhưng công cuộc canh tân Giáo Hội chỉ diễn ra qua sự hiệp nhất trong lòng Giáo Hội. Con đường đi theo vẫn còn là con đường hiệp kết hoàn toàn các Giám Mục, Linh Mục và tín hữu với Đức Giáo Hòang.

Ở đây chúng ta được giải thích cái nguyên nhân sâu xa lời tuyên hứa thứ hai của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu. Ngày nay, Đức Mẹ đòi hỏi chúng ta phải là một gương mẫu cho mọi người trong sự kết hiệp. Một gương mẫu về lòng yêu mến Đức Giáo Hoàng, về việc cầu nguyện cho Ngài và chịu đau khổ vì Ngài, gương mẫu về sự chú ý và quảng bá các lời giáo huấn theo Huấn Quyền của Ngài, và nhất là luôn luôn vâng lời Ngài trong mọi sự.

Đức Mẹ muốn các hàng giáo sĩ trở về với sự khiêm nhường và mạnh mẽ thực hành nhân đức vâng lời !

Vì Đức Giáo Hoàng là điểm tham chiếu và hiệp kết với các hàng Giám Mục, nên vâng phục Ngài là điều đương nhiên sẽ đưa đến “nên một” sự vâng phục với các mục tử trong giáo phận của mình và với các Bề Trên của mình.

3 - Hướng dẫn giáo dân phó thác cho Đức Mẹ

Ngay từ khởi đầu Phong Trào này đã có nhận thức là các tu sĩ và giáo dân đều được kêu gọi tham gia Phong Trào. Trong thực tế, lời tuyên hứa thứ ba trên phần lớn các Linh Mục thuộc Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu là hướng dẫn giáo dân, là những người được giao phó cho việc chăm sóc mục vụ của mình, tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

“… nhưng giờ đây các Linh Mục phải bắt đầu hành động; qua các Linh Mục, Mẹ muốn trở lại giữa các tín hữu của Mẹ, bởi vì Mẹ muốn cùng với họ, được quy tụ đằng sau các Linh Mục, hình thành đạo quân bất khả chiến bại của Mẹ.” (SĐ 01-11-1973)

Điều này giải thích lý do tại sao Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu khi mới bắt đầu xuất hiện, trước tiên là dành các Linh Mục, nay đang mở rộng ra cho giáo dân trên bình diện rộng lớn của thế giới, đưa đến việc nảy sinh ra Phong Trào Thánh Mẫu.

(c) Phong Trào Thánh Mẫu

Phong Trào Thánh Mẫu được thành lập từ những tu hội đời và những giáo dân đã tuyên hứa sống đời sống tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, trong mối đoàn kết êm thắm với các Linh Mục và với các Giám Mục của mình. Họ không bị ràng buộc với nhau bởi bất kỳ hình thức ràng buộc pháp lý nào, và họ có thể tự do đảm nhận công việc trong các đoàn thể thuộc Giáo Hội mà họ trực thuộc. 

Là thành viên của Phong Trào Thánh Mẫu, họ cam kết học hỏi kinh nghiệm của đời sống hoàn toàn phó thác cho Đức Mẹ, để sẽ được Mẹ trợ giúp cho mình luôn trung thành với lời khấn dâng khi chịu Phép Rửa Tội và để trở nên chứng nhân cho sự hiệp thông và đoàn kết, không ngừng phấn đấu hoán cải bản thân qua cầu nguyện và ăn năn sám hối.

1 -  Sống Bí Tích Rửa Tội

Trong Kinh Tận Hiến dành cho các thành viên Phong Trào Thánh Mẫu, được trình bày ở phần cuối quyển sách này, chúng ta đọc : “Bởi sự Tận Hiến này, chúng con muốn nhờ Mẹ và với Mẹ, thực hành những cam kết của chúng con khi chịu Phép Rửa Tội.” Những lời Kinh này nói lên một cách rõ ràng như thế nào để một thành viên là người tín hữu tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm sẽ được Đức Mẹ đặc biệt trợ giúp sống qua ngày hôm nay với các bổn phận phải chu toàn khi chịu Phép Rửa Tội. Đương nhiên là trong thời buổi hiện nay, người Kitô hữu bị chìm đắm trong một thế giới đã hết sức bị tục hóa, đã thấy được là khó mà sống với lời cam kết của mình khi chịu Phép Rửa Tội.

Bí Tích Rửa Tội đem lại một chuyển biến căn bản : chính Bí Tích này thông truyền ơn thánh và đời sống thiêng liêng, làm cho chúng ta thành hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô là Đấng mà chúng ta trở thành anh em của Người và chúng ta phải phục hồi đời sống của Người trong đời sống chúng ta.

Trong thời điểm hiện nay, qua tất cả các phương tiện truyền thông xã hội, người Kitô hữu thường xuyên dễ bị lạm dụng và thậm chí còn dễ bị thao túng bởi cái thế giới mình đang sống, mà hầu như người Kitô hữu lại không nhận ra được điều ấy, nên dễ hấp thụ và chia sẻ với nhau các giá trị đối nghịch với những lời Đức Kitô đã dạy.

Vì thế, ngày nay có biết bao nhiêu người đã chịu Phép Rửa Tội lại phản bội lời hứa Rửa Tội trong đời sống hàng ngày của mình ! Và vì thế, Đức Mẹ đòi hỏi người tín hữu phải tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, như lời tuyên hứa cụ thể của Phong Trào Thánh Mẫu, rồi sau đó, với tư cách là một người mẹ, Mẹ dịu dàng dẫn đưa họ sống đời sống Bí Tích Rửa Tội, sống trung thành với Chúa Giêsu và Giáo Hội của Người.

2 - Làm Chứng Nhân cho Sự Hiệp Thông và Đoàn Kết.

Một lần nữa, đọc trong Kinh Tận Hiến dành cho giáo dân, có lời : “Chúng con đoan hứa với Mẹ hoàn toàn hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với hàng Giáo Phẩm, với các Linh Mục lãnh đạo chúng con, nhờ đó ngăn chặn được làn sóng chống đối Giáo Quyền và mưu toan phá tung nền tảng của Giáo Hội.”

Đây là một lời tuyên hứa đặc trưng, đánh dấu mọi thành viên trong cộng đồng tín hữu thuộc về Phong Trào, và thúc giục thành viên phải luôn là một khí cụ hiệp thông, hòa bình và đoàn kết.

Trong thời kỳ thanh tẩy này, Giáo Hội đang sống qua những thời kỳ hết sức đau khổ. Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu có nguyện vọng trên hết là chia sẻ hoàn toàn các nỗi đau khổ của Giáo Hội, cùng uống chung với Giáo Hội chén nhiều cay đắng. Chính vì lý do này mà Phong Trào không bao giờ kêu gọi có những hành động phê phán, chỉ trích hay kết án. Cho nên Phong Trào đã không làm một điều gì với – và trong thực tế đã hoàn toàn bác bỏ – các phương tiện mà ngày nay nhiều người đang dùng để công khai, và còn qua phương tiện truyền thông đại chúng  nữa, để chỉ trích Giáo Hội Mẹ một cách cay đắng và tác hại.

Chúng ta không bao giờ được đổ giấm vào vết thương hở miệng và rướm máu. Sự giúp đỡ duy nhất mà Cao Trào muốn dâng cho Giáo Hội là tình yêu thương, tình yêu khoan nhân và thảo hiếu.

Mẹ sẽ đem lại rất nhiều cho chúng con tình yêu Giáo Hội. Ngày nay, Giáo Hội đang trải qua những lúc phải nhiều chịu đau khổ, bởi vì con cái của Giáo Hội càng ngày càng sút giảm lòng yêu mến Giáo Hội. Có nhiều người muốn cải tiến và thanh lọc Giáo Hội chỉ bằng chỉ trích và mãnh liệt tấn công vào thể chế của Giáo Hội. Không bao giờ có thứ gì được đổi mới hay được thanh sạch nếu không có tình yêu.” (SĐ 09-11-1975).

Lời hứa cụ thể của Phong Trào Thánh Mẫu bao gồm việc hướng dẫn giáo dân làm chứng nhân cho tình yêu đối với Giáo Hội ngày nay. Một tình yêu phải trở thành cụ thể trong sự hiện diện trung thành và say mê, để chia sẻ với Giáo Hội nỗi ưu phiền và nỗi niềm phải mang vác nhiều Thánh Giá. Trên hết, trong mọi tình huống, tình yêu đem lại cho chúng ta được nhiều công cụ để nhất quán và đoàn kết, do đó góp phần chữa lành Giáo Hội có nhiều vết thương sâu và đau đớn.

3 - Lời hứa Hoán Cải

Trong Kinh Tận Hiến dành cho Giáo Dân còn khẳng định hơn nữa : “Chúng con quyết sống theo nguyện vọng của Mẹ cách riêng trong sự canh tân tinh thần cầu nguyện và sám hối, sốt sắng tham dự Thánh Lễ, làm việc Tông Đồ, lần chuỗi mỗi ngày, sống đạo đức nhiệm nhặt theo tinh thần Phúc Âm…” Đức Mẹ cũng đòi hỏi người tín hữu thuộc về Phong Trào một lời cam kết hoán cải hàng ngày theo con đường cầu nguyện và thống hối. 

Vì vậy, như một người mẹ chu đáo và quan tâm lo lắng, Mẹ giúp họ thoát khỏi tội lỗi để sống trong ân sủng của Thiên Chúa, mời gọi họ thường xuyên đi xưng tội, sống đời sống Bí Tích Thánh Thể mãnh liệt, luôn tuân giữ Giới Răn của Thiên Chúa, với một cam kết đặc biệt sống nhân đức thanh sạch – nhất là đối với thành phần giới trẻ và những người đang tiến tới hôn nhân – và giữ đức khiết tịnh trong bí tích hôn nhân theo Giáo Lý của Đức Kitô mà gần đây đã được Huấn Quyền Giáo Hội tái khẳng định. Điều này đã trở nên cần thiết trong đời chúng ta, để chống lại sự ô uế đáng xấu hổ đã lan tràn khắp nơi và để giúp làm cho thế giới sạch đẹp hơn.

Các tín hữu hãy là một gương sáng bằng việc sống đời mộc mạc, bằng việc thoái thác những kiểu cách y phục khiêu gợi và không đứng đắn, bằng việc theo mọi cách có thể chống lại sự tràn lan của nền văn hóa và giải trí vô luân đang như cơn hồng thủy liên tục đến từ chốn biển cả nhơ nhuốc nhấn chìm mọi sự. Các tín hữu hãy là một gương sáng cho tất cả mọi người bằng sự thanh sạch, tiết độ và khiêm tốn của mình. Các tín hữu hãy tránh xa mọi chốn làm cho tính cách thánh thiêng nơi con người mình bị ra ô uế. Các tín hữu hãy hình thành một Đạo Quân Trong Trắng hùng hậu sau lưng các Linh mục của Mẹ.” (SĐ 01-11-1973)

Hiện nay có hàng chục triệu giáo dân từ khắp nơi trên thế giới đã gia nhập Phong Trào Thánh Mẫu, và từ nơi họ, các Linh Mục thường nhận được những tấm gương tốt, sự hỗ trợ cụ thể và sự khích lệ quý giá.

(d) Các buổi Hội Nguyện

Có thể nói rằng Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu đang hoạt động trên tất cả các lãnh vực đời sống Giáo Hội, trong đó, các thành viên tự tìm cách tham gia trực tiếp : từ các nhà tập cho tới các giáo xứ, từ lãnh vực thần học cho đến lãnh vực mục vụ, và từ nền linh đạo cho đến việc tông đồ truyền giáo.

1- Cuộc Hội Nguyện theo Miền, Giáo Phận, và Gia Đình

Các buổi Hội Nguyện theo miền và giáo phận luôn luôn trong sự hiệp thông với Đức Giám Mục địa phương đến tham dự với tư cách cá nhân hay đôi khi các Ngài đến ban phép lành. Những buổi Hội Nguyện này cho một cơ hội may mắn kinh qua một cách thức cầu nguyện cụ thể được cùng nhau dâng lên, và cảm nghiệm được tình huynh đệ chân chính, đó cũng là một sự trợ giúp lớn lao cho tất cả mọi người để khắc phục các nỗi nghi ngại và khó khăn, để tiếp tục đi theo con đường tận hiến gian khó với lòng can đảm.

Từ những Linh Mục đã đảm nhận nhiệm vụ đem các huynh đệ của mình đến với nhau, đã tuyển chọn ra những người điều hành Cao Trào theo cấp quốc gia, miền và giáo phận. Từ Ban Điều Hành của từng quốc gia mà Cao Trào đã nhận được các lời khuyên giải. Trong đó, chúng tôi nhận thấy chắc chắn là các buổi Hội Nguyện và chia sẻ đã tiếp tục phát triển ngày càng gia tăng.

Hội Nguyện theo gia đình ngày nay thật may mắn đặc biệt, do bởi đời sống gia đình hiện nay đang đổ vỡ một cách nghiêm trọng. Trong những buổi Hội Nguyện ấy, một hay nhiều gia đình của Phong Trào cùng nhau quy tụ trong cùng một tư gia để lần hạt Mân Côi, có một bài suy niệm về đời sống tận hiến, cũng có phần chia sẻ trong tình huynh đệ mà các vấn đề và các nỗi khó khăn được cùng nhau thảo luận, việc tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria thực hiện theo nhóm luôn được lặp lại. Điều đã trở thành hiển nhiên là các gia đình Kitô hữu đã được các buổi Hội Nguyện theo gia đình giúp đỡ hiện nay đang sống như các cộng đoàn đức tin, cầu nguyện và yêu thương thực sự.

 

2- Cấu trúc của buổi Hội Nguyện

Cấu trúc của buổi Hội Nguyện khá là đơn giản. Đó là : bắt chước các môn đệ cùng nhau quây quần bên Đức Mẹ Maria trong buổi Tiệc Ly tại thành Guê-ru-sa-lem mà chúng ta đến với nhau.

- Để cầu nguyện chung với Mẹ Maria

Trên hết, các buổi Hội Nguyện phải là những cuộc tụ họp để cầu nguyện. Nhưng việc cầu nguyện này phải được thực hiện cùng với Mẹ Maria.

Chính vì lý do này mà một trong những đặc điểm chung cho tất cả mọi buổi Hội Nguyện là lần hạt Mân Côi. Qua lần hạt Mân Côi, chúng ta mời Đức Mẹ tham gia cầu nguyện với chúng ta, chúng ta cùng nhau cầu nguyện chung với Mẹ trong khi đó Mẹ hé mở cho linh hồn chúng ta mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu.

Tràng Hạt Mân Côi mà các con đọc lên trong buổi Hội Nguyện phù hợp với các yêu cầu khẩn thiết của Mẹ Thiên Đàng các con, giống như một chuỗi dây vô tận kết bằng tình yêu thương và ơn cứu độ. Với chuỗi dây này, các con có thể rào quanh nhiều người và vậy kín nhiều tình hưống, thậm chí còn có thể tác động đến mọi biến cố trong thời buổi các con. Hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi và nhân rộng các buổi Hội Nguyện của các con ra.” (SĐ 07-10-1979)

- Sống đời Tận Hiến

Trong các buổi Hội Nguyện, chúng ta phải giúp đỡ nhau sống tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Đây là cách thức mà chúng ta phải thực hiện : bằng việc chúng ta làm quen với cách Mẹ nhìn, cảm nghiệm, yêu thương, cầu nguyện và làm việc. Việc tạm ngừng lần hạt để suy niệm trong buổi Hội Nguyện phải phục vụ cho mục đích này. Có những lúc khác và ở nơi khác dành cho việc suy nghĩ các điều mới mẻ có liên quan được thêm vào cho thức thời (aggiornamento – nhật tu, cập nhật) hay tương tự như thế, không thể thiếu cho tất cả mọi người.

Thông thường, khoảng trống thời gian này được chuyển qua việc chung nhau suy niệm từ tài liệu của Cao Trào. Tuy nhiên, trong tinh thần của buổi Hội Nguyện không phải là dành thời gian lắng nghe này để học cách thảo luận hay cập nhật văn hóa. Nếu không thì chúng ta sẽ có nguy cơ lạc ra khỏi bầu khí đơn sơ và gia đình vốn dĩ là để làm cho cuộc tụ họp của chúng ta sinh nhiều hoa trái.

- Gầy dựng tình huynh đệ.

Cuối cùng, trong buổi Hội Nguyện, chúng ta được kêu gọi dự phần vào việc học hỏi kinh nghiệm về tình huynh đệ thực sự. Có lẽ đây không phải là một cảm nghiệm đẹp nhất luôn xảy ra trong mọi buổi Hội Nguyện hay sao ? Chúng ta càng cầu nguyện nhiều và càng để cho Mẹ có thời gian hành động, thì chúng ta càng cảm nghiệm được hơn nữa tình thương yêu lẫn nhau trong bản thân chúng ta.

Tại sao Mẹ muốn các con cùng đến với nhau tham dự các buổi Hội Nguyện với Mẹ ? Là để giúp các con yêu thương nhau và sống trong tình huynh đệ thực sự cùng với Mẹ. Điều cần thiết hiện nay là các Linh Mục của Mẹ phải hiểu biết lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thực sự thương yêu lẫn nhau, để họ trở nên các người anh em cùng một mẹ được Mẹ đem đến với nhau. Ngày nay có quá nhiều người sống cô độc, có quá nhiều người bị bỏ rơi trong số các Linh Mục của Mẹ. Mẹ không muốn họ phải sống cô đơn : họ phải giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, họ phải cảm thấy là  - và thực sự phải là – anh em ruột thị của nhau.” (SĐ 17-01-1974).

Đối với sự nguy hiểm của nỗi cô đơn, mà ngày nay người ta đã đặc biệt nhận ra được, và nó là mối nguy cho các Linh Mục thì đây là phương dược mà Đức Mẹ trao ban : buổi Hội Nguyện– nơi mà chúng ta quây quần với Mẹ để tìm hiểu, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau như anh em.

(e) Giúp đỡ Giáo Hội

Khi kết thúc phần đầu của lời mở đầu này, trong đó việc trước hết là chúng ta tìm kiếm mọi điều giải thích về nguồn gốc, sự lan truyền và linh đạo của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu. Một cách tự nhiên chúng tôi tự vấn : Cao Trào này có ý nghĩa gì trong Giáo Hội ngày nay ? Trong số rất nhiều hiệp hội đang làm việc theo mọi tầm cỡ, thì nhiệm vụ của Phong Trào là gì trong đời sống của Giáo Hội ? Đối với câu hỏi này, dường như là tôi phải đưa ra câu trả lời đơn giản : Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu là một sự trợ giúp mà Mẹ Thiên Đàng ban tặng cho Giáo Hội ngày hôm nay, để Giáo Hội sẽ nhận ra được sự hiện diện cách khác của Mẹ, được an ủi trong những lúc có nhiều đau khổ và nhận ra mình luôn cảm thấy được lòng thương yêu và lời cầu nguyện của rất nhiều con cái của mình vây quanh.

Bằng một phương tiện là Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu, Đức Mẹ muốn trao ban cho Giáo Hội một sự giúp đỡ mạnh mẽ nhằm khắc phục các cuộc khủng hoảng đầy thương đau của thời kỳ thanh tẩy mà Giáo Hội đang trải qua. Bởi cuộc khủng hoảng này mà Giáo Hội có thể nhìn thấy được nơi các Dòng Tu và các Hội Đoàn đều phải trải qua những thời kỳ có những khó khăn đặc biệt khi phát triển.

Qua hành động, Đức Mẹ muốn giúp đỡ mọi người khắc phục những lúc phải chịu đau khổ bằng sự hiện diện của Mẹ, do đó, trước tiên là Mẹ mời gọi các Linh Mục, sau đó là các Tu Sĩ và giáo dân tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và trở nên người trung thành nhất với Đức Thánh Cha, với Giáo Hội. Lý do mà Phong Trào không có bất kỳ sự hiện hữu có tính chất pháp nhân nào là bởi vì sự trợ giúp nói trên không thể dễ dàng mà được mọi người chấp nhận. Đây là điểm yếu của Phong Trào, bởi vì không có một hình thức pháp lý nào cho nên Phong Trào không thể tìm cho mình bất kỳ phê chuẩn chính thức nào để có thể giúp cho Phong Trào tiếp tục con đường của mình. Nhưng đó lại là một sức mạnh của Phong Trào, khi không áp đặt bất kỳ một sự ràng buộc liên đới nào sẽ khiến cho các Linh Mục, Tu Sĩ dễ dàng tham gia.

Nếu chúng ta so sánh Giáo Hội với một cây đại thụ, tôi sẽ nói rằng vai trò của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu không phải để có thêm một nhánh cây nữa trong nhiều nhánh cây vốn có, mà là để cho cây đại thụ ấy được thấm một sức mạnh bí ẩn từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria mà đến và tỏa lan ra khắp tất cả các nhánh cây. Như vậy, mỗi một người đều được tăng tiến theo chức năng phù hợp và theo hình thức riêng của mình, để thông chuyển đến cho tất cả mọi người một sức lực mạnh mẽ hơn và một vẻ tươi đẹp hơn.

Nếu sau đó người ta muốn biết phẩm chất nào nổi bật nhất của Cao Trào Linh Mục Thánh Mẫu. Đối với tôi, có thể sẽ phải nói rằng : đó là bản chất nghèo khó của Phong Trào. Phong Trào nghèo đến nỗi thậm chí chẳng có lấy một sự hiện hữu chính thức nào. Và, vì không hiện hữu nên đương nhiên là không có cách nào đưa Phong Trào vào bảng tổng kê (cathalogue) được. Nhiều khi chúng ta mỉm cười tự nhủ với nhau : giờ đây chúng ta có hơn sáu mươi ngàn Linh Mục và mười triệu giáo dân đã thuộc về Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu, nhưng người ta không thể tìm thấy bằng chứng hiện diện của chúng ta ở bất cứ nơi nào.

Phong Trào nghèo đến nỗi không thể giữ riêng cho mình nguồn vật chất nào, cũng không có khả năng tiếp nhận các tài sản thừa kế hay của cải vật chất. Phong Trào chỉ sinh hoạt bằng các tặng phẩm được Chúa Quan Phòng gửi đến Phong Trào để thanh toán các khoản phí tổn in ấn và phát hành sách báo. Nhưng ngay trong vấn đề này, mỗi một trung tâm  quốc gia chủ động điều hành công việc có liên quan đến đời sống của Phong Trào theo các phương tiện mà Chúa Quan Phòng để cho trung tâm ấy tùy nghi xử dụng.

Phong Trào nghèo nàn về sự hỗ trợ của con người, thậm chí trong những sự việc có thể đem lại cho Phong Trào sự an ủi và niềm vui giữa những nỗi khó khăn không thể tránh mà Phong Trào gặp phải. Đó có thể là các sự tiến cử cụ thể với các bậc Bề Trên, sự tuyên dương và khích lệ từ các bậc thẩm quyền trong Giáo Hội, và các điều khác như là văn kiện chuẩn nhận chẳng hạn.

Sự trợ giúp chắc chắn mà Đức Mẹ muốn ban tặng cho chúng ta là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, và văn thư tiến cử duy nhất là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ mà người ta nhận ra trong đời sống của mỗi một Linh Mục đã tận hiến cho Mẹ, ghi nhận rằng Linh Mục ấy sẽ được trợ giúp để đạt được sự thánh thiện.

Sự nghèo khó triệt để này của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu phải được từng người trong chúng ta yêu mến, phù trợ và sống theo. Bởi vì đó là sự nghèo khó của Mẹ Maria phản chiếu ra trong công việc của Mẹ. Đó là sự nghèo khó của Đức Nữ Vương Thiên Đàng tự che dấu mình dưới lớp áo người nội trợ đơn sơ mộc mạc. Đó là sự nghèo khó của Đức Mẹ, vô tì tích và hoàn toàn tràn đầy ân sủng, thể hiện cách sống rất bình thường và đơn sơ trong phận làm người phục vụ toàn hảo cho phu quân của mình là Thánh Cả Giuse và cho Con Thiên Chúa của mình là Đức Giêsu.

Đời sống nghèo khó của Đức Mẹ Maria phải luôn được phản ánh trong việc làm của Mẹ, bởi vì Cao Trào Linh Mục Thánh Mẫu cũng phải tồn tại, lan truyền và hành động duy nhất theo tư cách người phục vụ của Giáo Hội, và là một người phục vụ hoàn hảo cho tình yêu đối với Giáo Hội. Chính vì thế mà Phong Trào không được có một sự hiện hữu riêng của mình : Phong Trào chỉ có thể sống trong đời sống Giáo Hội và phục vụ cho Giáo Hội.

Bằng cách này, Giáo Hội có thể thực sự được giúp đỡ trong việc phải mang lấy Thánh Giá của mình vào những thời điểm đẫm máu của thời kỳ thanh tẩy Giáo Hội. Và, Giáo Hội đang được hỗ trợ trong cuộc hành trình hướng đến vẻ đẹp huy hoàng nhất của mình, nhờ ánh sáng mà Trái Tim Vô Nhiễm ban tặng cho Giáo Hội qua phương tiện của rất nhiều đứa con yêu dấu.

Vì thế, nhờ các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ mà ánh sáng của Mẹ càng tỏa lan hơn nữa trong Giáo Hội. Vì thế, Giáo Hội sẽ tiếp tục mang sự sống mãnh liệt, niềm tin, sức mạnh và xung lực mới vào công cuộc phúc âm hóa và công cuộc cứu độ tất cả mọi người trên thế gian.” (SĐ 14-11-1980).

 

TIẾT HAI

TIÊU CHUẨN THẦN HỌC ĐỂ HIỂU QUYỂN SÁCH NÀY

Một số người có cảm tưởng là Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu gắn bó chặt chẽ với quyển sách “Nói với các Linh Mục, con cái yêu dấu của Đức Mẹ” tức là có ý nói rằng Phong Trào và quyển sách này là một và như nhau. Đây là một sai lầm. Thực tế là Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu khác biệt so với sách.

Phong Trào là một công việc của Đức Mẹ và điều chủ chủ yếu của Phong Trào là kêu gọi các Linh Mục tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, kiên định hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, với Giáo Hội, và cũng để hướng dẫn tín hữu trở lại với việc sùng kính Đức Mẹ Maria. 

Như chúng ta có thể dễ thấy được vấn đề đơn giản là trưng ra những điểm đặc trưng trong Phong Trào, do đó, khi một người sống theo những điểm đặc trưng ấy thì người ấy thực sự thuộc về Phong Trào, cho dù, theo giả định, người ấy chưa bao giờ nghe nói đến quyển sách này. Theo ý nghĩa ấy, Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu khác biệt với sách.

Nhưng một khi có người bắt đầu nghiêm túc sống theo những cam kết này, tự nhiên là cảm thấy cần phải đặt câu hỏi : Tôi phải sống theo tuyên hứa như thế nào ? Ai là người sẽ cho tôi sự đảm bảo là tôi đang sống theo tuyên hứa ? Con đường nào mà tôi phải đi đây ? Quyển sách sẽ cho những câu trả lời cho những câu hỏi này, bởi vì nó chỉ ra nhật ký hành trình mà người ấy phải đi theo để sống một cách cụ thể theo con đường tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

Sau đó, Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu có thể hành động mà không có sách được không ? Theo lý thuyết là được, nhưng theo thực tế thì hoàn toàn không. Phong Trào là việc làm của Đức Mẹ, và chính Mẹ đã chọn quyển sách này như là một công cụ không thể thiếu để phổ biến Phong Trào và hiểu chính xác tinh thần của Phong Trào.

Quyển sách này chỉ là một phương tiện duy nhất để phổ biến Phong Trào của Mẹ. Nó là một phương tiện quan trọng mà Mẹ đã chọn bởi vì nó nhỏ bé. Nó sẽ làm cho nhiều người biết được việc làm yêu thương của Mẹ giữa các Linh Mục.” (SĐ 24-06-1974)

Tại thời điểm này, dường như là điều hữu ích cho tôi khi tạm dừng lại một chút để giải thích nguồn gốc và hình thức văn chương của quyển sách này, giải thích công hiệu và giới hạn của nó, và trên hết, trình bày một số tiêu chuẩn thần học đúng đắn, là những điều cần thiết để nó được người ta hiểu chính xác. Trong việc tìm hiểu này, chúng tôi đã vận dụng rất nhiều chi tiết trong các Thư Luân Lưu số 16 và 18 của Cha Stefano Gobbi và đặc biệt là phần giới thiệu của ấn bản trước đây.

(a) Nguồn gốc và Hình Thức của cuốn sách

Đầu tháng 06-1973, Cha Stefano khởi sự ghi chép lại một số ý nghĩ trong sáng và mạnh mẽ bật ra khỏi tâm tư Ngài. Trong tinh thần vâng phục vị Linh Mục Linh Hướng của mình, Ngài đã cam đoan tập hợp những ý nghĩ ấy vào một quyển sách nhỏ, chỉ có ít số trang, và thế là Ngài thu xếp chuẩn bị ấn bản đầu tiên được giới thiệu trong một cuộc họp mặt các Linh Mục của Phong Trào diễn ra vào cuối tháng 09 cùng năm. Trong dịp này, quyển sách được tiếp nhận khá tiêu cực. Tại sao nó lại bị từ chối mặc dù nội dung của nó có thể cho thấy rằng nó hoàn toàn phù hợp với những điều đã được lĩnh hội trong cầu nguyện và trong thảo luận, là con đường của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu ? Có nhiều người thấy rằng khó mà chấp nhận quyển sách này bởi cùng chung lý do :

- Trước hết, bởi vì quyển sách này chưa được Giáo Hội châu phê. Sau đó, khi có một câu hỏi về ấn phẩm khổ nhỏ dạng bản thảo có tính phi thương mại, đưa đến việc không cần phải phê chuẩn quyển sách này, cũng bởi vì những bài viết thuộc loại này đều được miễn chước theo hiệu năng trong “Tự Sắc” của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ký ngày 10-10-1966.

- Và sau đó nữa, cũng bởi vì hình thức văn chương được trình bày trong sách. Theo thực tế, quyển sách đưa ra cho Phong Trào sự hướng dẫn tinh thần như chính Đức Mẹ đã vạch ra, qua các hiện tượng thần bí được người ta gọi là “thụ khải – nghe được thần ngôn trong lòng”, chính vì khía cạnh này mà các Linh Mục thường khó chịu.

- Nhất là với rất nhiều Sứ Điệp đang lưu hành ngày nay (có khả năng cho rằng một số sứ điệp bắt nguồn từ người có tâm thần bệnh hoạn, và nhiều sứ điệp khác còn phải nghi ngờ về tính xác thực). Người ta e ngại rằng, khi quyển sách được trình bày theo dạng này thì người ta sẽ thấy nó phơi bày ra những trở ngại và những khó khăn nghiêm trọng không thể vượt qua được để theo con đường này, nhất là đối với phần lớn các bậc có thẩm quyền trong Giáo Hội.

Tuy nhiên, điều nghi ngại này đã được dần dần khắc phục do bởi có một lượng đông đảo và ngày càng tăng số người chấp nhận quyển sách này ở phần lớn các Linh Mục, Tu Sĩ và giáo dân; và cũng do có các bản dịch sang nhiều ngôn ngữ chính mà nhiều người biết, đã được nhân lên ở khắp nơi.

Theo mọi người được biết, thoạt kỳ thủy với một số lượng nhất định những người, từ ban đầu có chút ngạc nhiên và rồi sau đó là một niềm vui sâu sắc trong lòng, để rồi quyển sách này vốn dĩ là một phương tiện hết sức nhỏ bé và hạn chế, thế mà lại được Đức Mẹ chọn để phổ biến Phong Trào ra khắp nơi trên thế giới. Quyển sách này thực sự là một dụng cụ, nói một cách khiêm nhường là có nhiều giới hạn, thế mà Mẹ Thiên Đàng lại có ý dùng nó để lôi kéo các Linh Mục của Mẹ và lôi kéo các tín hữu đã được trao phó cho các Linh Mục chăm sóc. Một khi đã được Trái Tim từ mẫu của Mẹ thu hút, các Linh Mục và các tín hữu sẽ được Mẹ đem vào sự mật thiết với Thánh Tâm Chúa Giêsu, để sống trong lòng Giáo Hội là Nhiệm Thể của Người.

Khi một người cầm quyển sách này lên với sự tôn trọng và suy niệm với một tâm hồn đơn sơ trong lúc đọc, người ấy sẽ nhận ra cách lắng nghe một lời sống động, ngọt ngào như mật ong và sắc như gươm giáo. Trong sách có đề ra một linh đạo dựa trên Sách Khải Huyền và đời sống của Giáo Hội, qua phương tiện các trụ cột sáng chói của Giáo Hội như là Thánh Gioan tác giả Phúc Âm, Thánh Phan-xi-cô Át-si-si, Thánh Phan-xi-cô San-lê, Thánh Lu-y Mông-pho, Thánh Gioan Bosco, Thánh Nữ Tiểu Hồng và Thánh Maximilian Kolbe. Chúng ta có thể xác định được giá trị của quyển sách chỉ khi đem nó vào thực hành, tức là xác định được hoa trái của nó, bởi vì : trông quả mà biết cây.

Quyển sách này không được biên soạn thành các chương liên tục rạch ròi. Đó là bởi vì Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu dần dà được người ta hiểu rõ hơn từng chút một các yêu cầu và sự phong phú của Phong Trào, khi Đức Mẹ làm cho Phong Trào này được nhiều người biết đến qua các bài viết của Cha Stefano Gobbi. Chính Mẹ đã xác định, quảng bá và thiết lập Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu, mà hiện nay Phong Trào đã có mặt khắp nơi trên thế giới theo cách thức thận trọng mà cao quý.

(b) Công hiệu và hạn chế của cuốn sách

Các công hiệu và các hạn chế của cuốn sách khởi nguồn từ thực tế nó là một công cụ đơn sơ nhưng quý giá cho Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu.

1 - Là một phương tiện quý giá cho việc phổ biến Phong Trào

Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu hiện nay đã lan sang mọi khu vực và luôn đạt đến đó bằng phương tiện là quyển sách. Nó đã được người ta đồng thời dịch ra nhiều ngôn ngữ chính và vì thế đã có thể cung hiến cho các Linh Mục khả năng biết đến lời mời gọi cấp thiết tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ 

Từ mọi lục địa, nhận được lời mời gọi từ mẫu của Đức Mẹ Maria, các Linh Mục đã đáp lại lời Mẹ bằng việc gia nhập Phong Trào, đã phó thác mình cho Mẹ và đã bắt đầu quây quần với nhau trong các buổi Hội Nguyện. Bằng cách này, việc làm của Đức Mẹ đã thành công trong việc làm cho Phong Trào lan ra mọi nơi và đã đi đến những miền xa xôi hẻo lánh nhất của trái đất. Bất cứ lúc nào Cha Stafano đi đến những nơi mà hầu như chưa ai biết đến trên trái đất để tham dự buổi Hội Nguyện và chia sẻ, Ngài đã ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra Phong Trào đã lan đến tận đây và không thể nào mà không nhận ra cái phương tiện để quảng bá ấy luôn là một quyển sách. Vì thế, quyển sách này thực hiện một mục đích là làm cho mọi người ở khắp nơi được biết đến Phong Trào một cách kỳ diệu.

2 - Là một phương tiện quý giá để hiểu được Tinh Thần của Phong Trào

Suy niệm về nội dung của cuốn sách thường đem lại một sự biến đổi thực sự trong tâm hồn. Nó giúp cho người sống theo tinh thần tận hiến và nhiều khi còn làm cho các Linh Mục có ấn tượng là nó đã đáp ứng được cho các nhu cầu cụ thể của các Linh Mục. Nó khuyến khích Linh Mục vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn và dần dần dẫn đưa Linh Mục làm mọi việc cùng với Mẹ Maria, nhờ Mẹ Maria và trong Mẹ Maria.

Có hàng ngàn thư xin gia nhập Phong Trào của các Linh Mục gửi đến các trung tâm quốc gia khác nhau đã làm chứng cho sự việc này. Tôi xin viện dẫn một số đoạn trích từ 3 lá thư tôi nhận được từ các Linh Mục để khẳng định điều này :

Từ một vị Linh Mục người Ý : “Con nhờ quyển sách của Cha mà được biết về Phong Trào, do Đức Giám Mục quá cố của con, Ngài đã cho con biết. Ngài đều đặn đọc quyển sách này và luôn cầm trên tay. Khi mắt Ngài kém đi, con có bổn phận đọc cho Ngài nghe một ít trang. Những trang ấy làm cho Ngài vui và giúp cho Ngài rất nhiều trong việc vực dậy tinh thần của Ngài. Ngài nhận ra trong sách có một nguồn vui và nhiệt thành.

Từ một nhà truyền giáo ở Brazin : “Nỗi sợ hãi của con là sắp phải tạm dừng công việc của mình bởi nhiều lý do. Những lý do ấy có thể nói một cách vắn tắt là những cám dỗ bình thường, nói theo cách này hay cách khác, đều là lương thực hàng ngày của con. Rồi sau đó, sau khi suy niệm các nội dung trong quyển sách, con lập lại việc từ bỏ mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, và từng chút một, niềm tin của con đã tái sinh. Con rất muốn được sống với nhận thức mình là tài sản riêng của Mẹ Maria biết chừng nào.”

Từ một quốc gia Trung Mỹ : “Con là Linh Mục đã hoàn tục 14 năm trước đây. Đã có một mối khủng hoảng đức tin và đời sống luân lý nghiêm trọng cuốn trôi con đi. Con không còn cầu nguyện nữa. Con là giáo sư tại một trường đại học lớn. Quyển sách của Cha đã đến tay con nhưng qua nhiều tháng con vẫn chưa đọc nó, bởi con nghĩ nó là một quyển sách bình thường chẳng có gì quan trọng nói về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Cuối cùng, con lại có một ước muốn mở cái quyển sách mà con đã không muốn mở ra đọc ấy, bấy giờ con mới động lòng. Con không biết điều gì đã xảy ra trong lòng con. Ngay từ trang đầu tiên, nó đã dậy lên trong con một ước muốn trào dâng phải đọc thêm nhiều hơn nữa, trong lòng con dậy lên một niềm háo hức và phục hồi lòng yêu mến Chúa Giêsu và Giáo Hội của Người. Sau đó con nhớ đến một điều mà con đã học khi còn ở Chủng Viện : Đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria. Con đã dọn lòng mình suốt trọn tháng 11 và đến ngày 08-12, con tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Vì thế, các công hiệu không thể phủ nhận chứa đựng trong sách đã đóng góp cho sự thành công của nó trong việc truyền bá và làm cho người ta hiểu được tinh thần của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu.

3 - Những hạn chế của quyển sách

Những hạn chế của quyển sách là điều hiển nhiên và là điều có thể đúc kết vào một thực tế không thể phủ nhận quyển sách này là một công cụ nhỏ bé và khiêm nhường. Sự nhỏ bé và nghèo nàn của nó có thể thấy được qua nhiều cách :

Trước hết là do hình thức của nó : nó trình bày cho chúng ta sự việc theo hình thức “thụ khải”, và điều này có thể là một chướng ngại vật đối với nhiều người khi muốn đón nhận quyển sách. Nhưng đối với ai ? Nói chung, là đối với những người phủ nhận bất kỳ hình thức can thiệp siêu nhiên nào, bởi vì họ chỉ chấp nhận sự việc thông qua các xét đoán hợp với lý lẽ riêng của họ. Hơn thế nữa, họ có thể là những người ngay lành, được đào tạo tốt, có văn hóa nhưng họ lại có một tính khí quá trưởng thành, và thế là bất thình lình họ ngừng đọc, gây xôn xao dư luận đối với dụng cụ bé nhỏ tột bậc này.

Cũng bởi nội dung của nó mà nó bị một chút chống đối. Thực ra, quyển sách này không phải là một chuyên luận, cả trong thần học cũng như trong Thánh Mẫu Học, nó cũng chẳng tự trình bày như là một bài toát yếu đầy đủ về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Và nó cũng chẳng triển khai một cách có hệ thống các lý lẽ Kinh Thánh và thần học có lợi cho cảm nghiệm tâm linh về việc tận hiến cho Mẹ Maria. Thế mà những lý lẽ đó lại có trọng lượng và có giá trị đáng kể đã được minh chứng trong tác phẩm “Chuyên luận về Lòng Sùng Kính Thực Sự” của Thánh Montfort.

Bằng một ngôn ngữ hết sức đơn sơ nó cho thấy rằng ngày hôm nay Mẹ Thiên Đàng đang mong muốn cách khác các Linh Mục là những người con yêu dấu của Mẹ. Một số trang được chọn ngẫu nhiên trong nhật ký có nội dung lại phù hợp với giáo lý về mạc khải và giáo huấn của Hội Thánh. Nó phảng phất hương vị của một cuộc nói chuyện giữa người mẹ và con cái, theo một văn phong mà khi lần đầu tiếp xúc với quyển sách này, nó thể hiện hết sức ngọt ngào trong một số trường hợp, và quá gay gắt trong một số trường hợp khác. Nhiều đề tài được nói đi nói lại chắc như búa bổ, trong khi những đề tài khác hầu như là bỏ qua.

Trước mắt chúng ta không phải là một công trình đã được soạn thành văn bản và phát triển theo một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước. Không nên vì thất vọng mà từ chối quyển sách này, chúng ta phải ghi nhớ nằm lòng mọi điều mà từng Linh Mục phải biết đương nhiên là điều cần thiết. Nói cụ thể, đối với đời sống nội tâm, đối với công việc tông đồ và sống hiệp thông với toàn thể Giáo Hội và thế giới, Linh Mục còn phải nhớ đến Sách Khải Huyền và các Giáo Huấn, cũng như các nguồn triết học lành mạnh, thần học, văn chương, đời sống khổ hạnh, thần nghiệm học nữa.

Trong thực tế, căn bản thần học của Cao Trào Linh Mục Thánh Mẫu được thành lập bởi toàn bộ học thuyết về Đức Mẹ chứa đựng trong Kinh Thánh, được các Giáo Phụ làm sáng tỏ và được Giáo Hội giải thích bằng Huấn Quyền. Quyển sách này không cố gắng trở thành một bản toát yếu về học thuyết này, bởi vì trong Giáo Hội đã tồn tại các cơ quan chuyên môn làm việc này.

Tuy nhiên, không có gì trái với sự thật hơn là các ý kiến mà có một số người nắm giữ, cho rằng trong Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu người ta thấy có Linh Mục dị ứng với khoa thần học chân chính, có Linh Mục là người đa cảm hay quá dễ tin. Ngược lại, người ta cũng có thể bình tĩnh xác nhận rằng trong số các Linh Mục đã tham gia Phong Trào, có các Linh Mục nổi bật trong lãnh vực văn hóa, có các Linh Mục khác đang ở vị trí có trách nhiệm cao, và có các Linh Mục khác được giao các chức trách khiêm tốn hơn. Từng người trong số này đều có phẩm chất riêng và giới hạn riêng trong số những người có tâm trí quân bình nhất.

Một vị Linh Mục ở Ái Nhĩ Lan đã quan sát thấy rằng người ta tìm thấy trong sách có sự tóm lược học thuyết của Thánh Monfort liên quan đến sự tận hiến, con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu và tính chất bổ sung cho các Sứ Điệp Fatima. Điều này dành cho mỗi người tự xác minh cho mình  

Dường như đối với tôi, thật sự là người ta nhận thấy ở đây như là một sự tổng hợp. Bởi vì, để sống đời tận hiến cho Đức Mẹ Maria, điều cần thiết để dâng mình cho Mẹ trong một tình yêu có tính chất nô dịch phải được thực thi trong điều kiện cụ thể là phải sống như trẻ thơ phó mình cho Trái Tim Vô Nhiễm. Theo cách ấy mà người ta hoàn toàn ngoan ngoãn để cho mình được Mẹ nuôi nấng, được Mẹ cho ăn cho mặc, được Mẹ dẫn dắt trong mọi nơi mọi lúc.

Tại điểm này, nếu không có điều gì khác, người ta có thể hỏi một câu hỏi rất lý thú : Tại sao Đức Mẹ lại muốn chọn một công cụ rất giới hạn và nhỏ bé cơ chứ ? Câu trả lời là : “Hỡi con, con chưa hiểu được rằng Mẹ chọn khờ dại để làm bẽ mặt khôn ngoan và chọn yếu đuối để đánh bại cường lực.” (SĐ 27-09-1973). Toàn bộ bí quyết nằm ở ngay đây !

Nhưng đây lại là điều rất bí ẩn của Tin Mừng. Chúa Giêsu không lên án người học thức và người thông thái, mà Người cảm tạ Cha trên Trời vì đã che dấu họ các mầu nhiệm Nước Trời mà tỏ lộ các mầu nhiệm ấy cho những kẻ bé mọn.

Chắc chắn là mọi thành viên của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu có bổn phận đọc và suy niệm nội dung chứa trong dụng cụ bé nhỏ nhưng quý giá, là quyển sách này, nếu muốn sống đời tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria và do đó góp phần vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ từ mẫu và nhân ái của Mẹ.

(c) Tiêu Chí Thần Học để hiểu quyển sách này

Thụ khải

1- Mặc cho mọi người tự do giữ lấy các lý chứng của mình trong vấn đề này, người ta có thể được khẳng định một cách hợp lý khi xem xét một cách chắc chắn về những điều được trình bày cho chúng ta trong quyển sách này đều là “những lời thụ khải”. Nhưng than ôi ! Khoa thần học huyền bí được rất ít người biết, khiến cho một số hiện tượng, hoặc là bị đánh giá thấp ở những điểm bị chế giễu theo thiên kiến (a priori), hoặc là được đánh giá cao đến mức độ những hiện tượng ấy được coi như là ngang bằng với Mạc Khải chính thức.

Người ta quên rằng : Ơn Thánh làm cho chúng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa, và Mẹ Maria thực sự là Mẹ của chúng ta. Người ta không nhớ cho đủ rằng cầu nguyện không phải là độc thoại mà đối thoại, trong việc cầu nguyện đa phần là phải để cho mình tham dự vào Nước Trời. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa có muôn vàn cách thức có thể giao tiếp với con cái của Người, chọn lựa cho từng người hình thức giao tiếp thích hợp nhất với Người, vượt trội hơn hẳn các phương tiện mà mọi người đã biết.

2 – Thụ khải là gì ? Trước hết, cần thiết phải nói rõ thụ khải không phải là điều kỳ lạ hay có tính chất giật gân, mà là một hiện tượng mầu nhiệm thể hiện trong đời sống Giáo Hội và được mô tả trong các sách hướng dẫn về thần học tu đức. Thụ khải không phải là sự giao tiếp với Chúa Giêsu, với Đức Mẹ hay với các Thánh bằng giác quan như trong các cuộc hiển linh. Ở trường hợp này (thụ khải), người ta không nhìn thấy bằng mắt thường, không nghe thấy bằng tai cũng như không tiếp chạm bằng tay được một điều gì cả. Thụ khải cũng không đơn giản là một linh ứng lành thánh, là ánh sáng mà Chúa Thánh Thần thường tuôn đổ xuống tâm trí và tâm hồn của người có tâm hồn năng cầu nguyện và sống bằng đức tin.

Trong trường hợp là một hiện tượng xác thực, thụ khải chính là món quà mà Thiên Chúa muốn con người biết được và giúp con người thực hiện một điều gì đó, và còn thêm bộ trang phục bên ngoài cho món quà này, trong hạn định tư tưởng và ngôn ngữ con người, là thể hiện theo văn phong và theo cách viết của người nhận được thông điệp.

Người nào trở thành công cụ giao tiếp, trong khi vẫn có tự do hoàn toàn, được biểu lộ ra bằng hành động thuận với hành động của Chúa Thánh Thần. Trong khi lãnh nhận Lời từ Chúa mà đến, trí tuệ của người ấy vẫn tồn tại, trong khi có thể nói là không hoạt động : điều ấy cho thấy trí tuệ không tìm kiếm các ý tưởng hay tìm cách biểu lộ các ý tưởng, thí dụ như trong trường hợp một người đang viết thư hay đang chuẩn bị một bài thuyết trình quan trọng.

3 – Thánh Gioan Thánh Giá gọi thụ khải, hay những lời trang trọng có tính chất siêu nhiên, là những lời cá biệt nhận được không phải từ chính bản thân mình hay từ người khác, nhiều khi trong lúc tập trung tư tưởng và nhiều khi không (Đường lên Núi Các-men – Quyển 2, chương 28, chú thích 2). Linh Mục Tanquery đã định nghĩa thụ khải hay những lời siêu nhiên như là sự biểu lộ ý định của Thiên Chúa nghe thấy bằng ý thức nội tâm hay ngoại tại (Đời Thiêng Liêng – Quyển 3, chương 3, triệt số 1494).

Tuy nhiên, người ta đã định nghĩa thụ khải là : “Những lời rất rõ mà người lĩnh hội đón nhận những lời ấy như là những lời ấy được sinh ra từ trái tim và những lời ấy cùng với trái tim hình thành một thông điệp.”

Hiệu triệu từ Trời cao hầu như luôn không thể dự kiến được là Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần hay các Thánh chủ động đưa ra trong thời gian liên quan và làm chủ nội dung thông điệp.

4 – Có những tiêu chuẩn rất chính xác để biện phân đâu là thụ khải đích thực hay đâu là giả mạo, hay là thành quả của sự lừa lọc có chủ ý, là kết quả của bệnh tự kỷ ám thị, hay do Satan can thiệp thẳng thừng. Tài liệu về vấn đề này không nhiều cũng không được cập nhật. Các bản văn của các nhà đại thần bí (Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Nữ Tê-rê-sa A-vi-la, Thánh I-nhã, Thánh Ca-ta-ri-na Giê-noa, Thánh Ca-ta-ri-na Si-ên-na) đều có ích, cũng như các công trình nghiên cứu và các chuyên luận thần học tu đức của Tanquerey, Royo Marin, A. Poulin, Garrigou Lagrange v.v…

Trong lời chính là lời của Thiên Chúa, khó mà đo lường được trọng lượng yếu tố con người trong đó được Lời khôn tả của Thiên Chúa mặc vào, để đưa đến thông hiểu những gì là yếu tố cần thiết và phổ cập trong các nội dung của thông điệp, nói gọn, trong lời của Thiên Chúa.

Người ta thường nghe nói rằng các thông điệp, như là những Sứ Điệp chứa đựng trong quyển sách này hay lặp đi lặp lại và dài dòng. Người ta so sánh các thông điệp với văn phong của Thánh Kinh và của các cuộc hiển linh mà Giáo Hội đã công nhận, trong khi đó chúng ta lại quên rằng ở đây chúng ta đang nêu ra các cách thể hiện của Lời Chúa rất khác nhau, không những trong vấn đề về tính xác thực mà còn trong vấn đề về thể thức.

Trong sự tôn trọng của chúng ta đối với mỗi một người và tự do của người ấy, có lẽ nào chúng ta buộc phải đặt ra một ngoại lệ duy nhất đối với Thiên Chúa, như thể là Người phải xin phép chúng ta và phải phù hợp với thị hiếu của chúng ta trong việc lựa chọn nơi chốn, thời gian, phương thức và công cụ để giao tiếp với con cái của Người ?

Cần phải trưởng thành trong Thần Trí Khôn Ngoan, để được vui mừng với Chúa Giêsu khi Người thốt lên lời cầu nguyện với Chúa Cha : “Lạy Cha, con xin tạ ơn Cha vì Cha đã cất dấu các mầu nhiệm của Cha với người học thức và thông thái, nhưng lại tỏ ra cho những kẻ bé mọn.” và hoan hỉ với thần trí của Mẹ Thiên Đàng khi Mẹ cất tiếng ca tụng : “Chúa ban đầy ơn phước cho người nghèo khó và đẩy người giàu có trở về tay không.”

Các lời thụ khải trong sách này

Đối với trường hợp quyển sách “Nói với Linh Mục, con cái yêu dấu của Đức Mẹ” thì tốt hơn cả là ghi nhớ các tiêu chí thần học có thể giúp hiểu được sách một cách sâu xa hơn.

1 – Lời thụ khải từ Thiên Chúa mà đến đều mang theo một ý nghĩa bình an sâu xa, thúc đẩy chúng ta khiêm nhường hơn và tin tưởng hơn trong mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Lời thụ khải ấy giúp chúng ta tách mình khỏi điều sai lầm và làm điều ngay lành trong tinh thần đơn sơ và kiên định; lời thụ khải ấy tôn trọng tự do của chúng ta và tự do của người thân cận chúng ta. Bất cứ khi nào viết và làm việc vì Danh Chúa thì sẽ Người sẽ soi sáng bằng trí lực quân bình, khiêm nhường, tâm lực, ngay cả trong khuôn khổ giới hạn và khiếm khuyết của con người.

Nếu một số đoạn trong quyển sách này đem lại khó chịu, tốt hơn là tạm ngừng đọc đến khi có dịp tốt hơn, còn hơn là tự gây ra đau khổ cho mình.

2 – Thiên Chúa có thể giao tiếp và Người muốn được giao tiếp với con cái của Người đang sống trên mặt đất tại từng thời điểm lịch sử. Người Kitô hữu chúng ta có thể biết điều gì đó mà chúng ta gặp, có thực sự là việc làm của Thiên Chúa hay không, bằng việc so sánh nội dung của sự việc ấy với Sách Khải Huyền đã được Huấn Quyền Hội Thánh gìn giữ vẹn toàn và tin tưởng trao cho chúng ta.

Trong trường hợp quyển sách của chúng ta, Sứ Điệp hầu như chiếm toàn bộ, và cũng như trong từng phần, phải được đọc trong ngữ cảnh của Sách Giáo Lý Công Giáo. Mục đích của các lời thụ khải là để dẫn dắt các Linh Mục được sống đời sống thánh thiện dễ dàng và vững vàng hơn. Hãy nhớ là :

a) Cương vị làm Mẹ của Đức Mẹ Maria, với những quyền hạn và bổn phận kèm theo cương vị ấy dành cho Mẹ và cho ta, phải cùng với ta thể hiện cách riêng.

b)  Đức Mẹ là Đấng khiêm nhường và thanh sạch nhất trong tất cả mọi con người, đối với Mẹ đó không phải là điều quan trọng, mà Mẹ là một người mẹ sinh ra và nuôi lớn các con cái nhận Mẹ làm mẹ, và đem lại sự trọn vẹn cho công cuộc đã được Chúa Giêsu Con Mẹ hoàn tất. Bấy giờ mục tiêu duy nhất là sự tôn vinh Ba Ngôi Cực Thánh mà Linh Mục phải phấn đấu chu toàn ơn gọi của mình.

c)  Vì Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, nên các hành động đáp lại của chúng ta và các hành động đáp lại khác của các bối cảnh lịch sử là vâng lời và hiệp nhất kín kẽ với những người thi hành tác vụ thẩm quyền trong Giáo Hội, cụ thể là Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục thuộc về Ngài và các Bề Trên hợp lệ của chúng ta.

d)  Bởi Linh Mục là người đã dâng mình cho Thiên Chúa vì lợi ích của con người, nên Linh Mục cảm thấy có trách nhiệm buộc phải thông truyền cho tín hữu của mình niềm vui, sự phong phú và các nghĩa vụ tận hiến cho Đức Mẹ, mà trước hết, Linh Mục phải tận hiến và sống đời tận hiến mình cho Đức Mẹ.

3 – Trong lúc không có câu hỏi nào về tuổi tác, quyền hạn con người, uy tín và tình trạng ít kinh nghiệm quá khứ, những điều ấy chỉ là những điều tích cực hoặc tiêu cực để được nhận vào Cao Trào Linh Mục Thánh Mẫu, còn bất cứ ai muốn gia nhập Cao Trào với một tinh thần bè phái sẽ đương nhiên bị bỏ qua. Trong lòng Giáo Hội có một thành phần vẫn còn chưa thể biến đổi và có những hình thức bề ngoài khoác lên lời lẽ và đời sống của Giáo Hội, thì những điều ấy, giống như y phục, có thể thay đổi theo thời gian.

Những người có tính bảo thủ thâm căn vì đã trải qua nhiều lần trải nghiệm các kinh nghiệm xương máu từ thuở xa xưa, mà đó lại là những kinh nghiệm chính đáng, thì với tuổi già vẫn có thể thay đổi được. Cũng vậy, những người thèm khát tìm kiếm những cảm nghiệm mới, dường như họ ít biết Chúa Cha Hằng Hữu hơn. Họ có một niềm thôi thúc nài van các sáng kiến giải quyết của Chúa Thánh Thần, mặc dù ơn cứu độ cho từng linh hồn không lần theo một con đường mòn duy nhất của cầu nguyện và sám hối.

4 – Bởi vì các thành phần và các cách diễn đạt của một học thuyết và của đời sống Kitô hữu rất đa dạng và phức tạp, nên trong những bài viết này không có ý định đánh giá thấp, càng không muốn lên án bất kỳ ai. Nếu một số các cách diễn đạt, lấy thí dụ, là nền thần học đương đại đang có vẻ mạnh mẽ, thì phải hiểu là không có quan điểm nào chống lại nền thần học ấy theo đúng nghĩa, nhưng chống lại cách thức thiếu thận trọng, trong đó quan điểm được trình bày bởi một số các thần học gia bất đồng, và – điều này còn tồi tệ hơn – là chống lại cách thức trong đó các lời giáo huấn của họ được người khác dễ dàng chấp nhận.

Một thí dụ khác : có một số đề tài, như là các đề tài liên quan những người có tính xã hội hay mục vụ, quyển sách này không cốt để trị liệu bệnh tật. Một mặt, quyển sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư nên không thể giải đáp cho từng câu hỏi hay cho mọi câu hỏi. Mặt khác, những người thực sự giao phó mình cho Đức Mẹ không chỉ giữ các cuộc thảo luận ở các vị trí học hỏi, mà thực sự sống và giải quyết các vấn đề cụ thể về xã hội và mục vụ. Chúng ta chỉ phải nhớ đến Thánh Don Bosco, Don Orion và Đức Đương Kim Giáo Hoàng.

5 – Về hiện tượng thụ khải được ghi lại trong sách, Cha Stefano, ở trạng thái hoàn toàn bình thường, chẳng lâm vào trạng thái bị thôi miên hay xuất thần, Ngài đã viết ra các lời thụ khải không bị gián đoạn và không mệt mỏi trong tinh thần, không cần phải suy đi nghĩ lại hay sửa chữa những điều Ngài đã cảm nhận được trong lòng mà chẳng cần phải đặc biệt chú ý, theo sự phong phú và nghèo nàn trong tính khí và trong phong cách của Ngài, thậm chí khi Ngài có một câu hỏi đưa ra những sự thực trước đây chưa hề biết cho đối tượng được hỏi, hoặc ngay cả những sự thực đã được Ngài nhận ra trước đây.

Từ những bài viết của Cha Stefano Gobbi, người ta đã ưu tiên chọn lựa những trang nổi bật nhất về sự hoàn toàn phó thác cho Đức Mẹ, trong một bầu khí tinh thần trẻ thơ theo Sách Phúc Âm. Về tính chất hợp lệ của các bài viết, tiêu chí cổ điển và truyền thống đã được giữ vững theo :

-  Phù hợp với sự thật được tỏ lộ;

-  Một thái độ luôn luôn khiêm tốn và vâng phục;

-  Khiêm nhường cầu xin Thiên Chúa một số xác nhận;

-  Khả năng giữ điềm tĩnh và bình an trước và sau khi giao tiếp thiêng liêng.

Tuy nhiên, điều được coi như một dấu hiệu tích cực là sự tốt đẹp vô chừng mà Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu đã đạt được nơi linh hồn của 10.000 Linh Mục, mà nhiều người trong số đó đang gặp phải khủng hoảng, và sự tốt đẹp ấy đã được thực hiện trong rất nhiều tín hữu. Từ những thành quả tuyệt vời này sinh ra, người ta có thể suy ra rằng nguyên nhân đưa đến những thành quả ấy chỉ được nhận biết dưới ánh sáng tâm linh tuôn ra từ Chúa Thánh Thần, nhờ lời cầu bầu của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, thấm nhập vào tâm trí và trái tim của những ai cầm quyển sách này trên tay.

6 – Bởi trong thời kỳ này là thời kỳ chuyển biến đáng kể đối với Giáo Hội và thế giới, đã phát sinh ra muôn vàn các trường hợp nhiều người được cho là có ơn đặc biệt, có đặc sủng như là thị kiến, thụ khải, ơn chữa lành v.v… Nên Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu có lập trường như sau :

-   Không có một sự ràng buộc phải liên kết với (đến mức tự đồng hóa mình) bất kỳ hội đoàn, cá nhân hay sự kiện nào có vẻ là siêu nhiên. Phong Trào không có quyền công nhận hay chỉ trích, bởi vì việc đó là thuộc về Giáo Hội. 

Phong trào để cho mỗi một Linh Mục tự do hành xử theo cách sống riêng của mình, theo cách nhận thức thận trọng của mình, tuy nhiên phải hoàn toàn vâng lời thẩm quyền của Giáo Hội.

-   Mặt khác, khi có nghi vấn về các mạc khải có nội dung không phù hợp với Huấn Quyền về giáo lý hay không phù hợp với những người rõ ràng là xuất phát từ tư cách đạo đức đặc trưng của một con người bình thường và của một Kitô hữu quân bình, thì phải đặt các thành viên của Phong Trào vào tư thế cảnh giác để có thể vẫn luôn trung thành với Giáo Hội.

-   Khi có nghi vấn về con người hay sự kiện mà Giáo Hội đã thuận tình công nhận, Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu tôn trọng tối đa sự lựa chọn và thị hiếu của mỗi người, cho dù Phong Trào không thể cắt đứt mình khỏi những gì đã xảy ra tại Fatima, là một sự kiện có tầm quan trọng phổ quát mà Phong Trào vẫn chưa được hiểu rõ và còn chưa được chứng kiến, tuy đã được Giáo Hội chính thức chấp nhận. Chúng ta chỉ phải nhớ lại các Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II đã có cuộc Tông Du hành hương đến Cova da Iria.

(d) Lời khuyên hữu ích cho người đọc

1 – Hiển nhiên là những người thuộc về Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu phải chấp nhận trước hết tất cả toàn bộ di sản của Sách Khải Huyền, phải chấp nhận sự soi sáng của Huấn Quyền Giáo Hội chính thức. Mặt khác, họ được tự do chấp nhận, hoặc cho là không quan trọng, hay từ chối các bài viết và những việc xảy ra mà người ta gọi tổng quát là các “mạc khải tư”.

Vì học thuyết và lịch sử về những điều thần bí ít được người ta biết, nên dễ rơi và một trong hai hình thức suồng sã và dễ cuồng tín. Một đằng là phủ nhận theo định kiến và chế nhạo mọi sự ngay từ đầu. Đằng khác là chấp nhận mọi sự một cách ngây thơ mà không có sự phân biện nào.

Vì vậy người ta phải tránh hai thái cực :

-  Ngây ngô nhẹ dạ mà không cẩn thận xem xét kỹ lưỡng con người hay sự kiện, để xác minh sự khả tín về một con người rõ rệt, huống hồ là hiện tượng siêu nhiên. Là các công cụ của Thiên Chúa, thì cho dù là nhỏ bé hay nghèo khó, hãy luôn luôn cho mọi người thấy dấu hiệu của phẩm hạnh, của lòng thanh sạch và các dấu chỉ của Chúa Thánh Thần đang đồng hành với mọi tông đồ đích thực, những điều ấy không thể thiếu được.

-   Thiển cận mà kiêu căng từ chối hay trực tiếp chống đối sự việc, ngược lại, có thể là việc làm của Thiên Chúa. Trong những tình huống cụ thể, người ta không còn nhìn thấy được điều mà người ta tôn trọng trong thần học, cụ thể là sự tự do tuyệt đối của Thiên Chúa và của các Chư Thánh để hiệp thông với chúng ta là những kẻ lữ hành nơi dương thế.

2 – Khi đọc quyển nhật ký này, đối với nhiều Linh Mục, nó đã trở thành một quyển sách dùng để suy niệm hàng ngày, từng câu phải được chấp nhận với sự biện phân, có nghĩa là, theo ý nghĩa thực sự bắt nguồn từ toàn bộ bối cảnh.

Lấy thí dụ, chúng ta xem xét lời Đức Mẹ khuyên chúng ta từ bỏ đọc báo chí và xem truyền hình. Đối với một số người, điều này có thể được hiểu theo nghĩa đen. Đối với nhiều Linh Mục, nó có nghĩa đúng hơn là không phí thời gian quý giá để theo dõi các chương trình phù phiếm vô ích hay có dụng ý, cũng có nghĩa là nhịn không xem các sự kiện của thế giới được giải thích theo nghĩa thiên về vật chất nơi phần lớn các phương tiện truyền thông xã hội ngày nay.

Một thí dụ khác cũng có thể thấy được trong các cách diễn đạt thường xuyên, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên có thể để lại cho lòng chúng ta sự khó chịu, trong đó người ta khẳng định rằng sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trùng hợp với triều đại vinh quang của Chúa Kitô ngự đến. Những diễn đạt này đương nhiên là phải được giải thích dưới ánh sáng của các giáo huấn trong Thánh Kinh (Khải Huyền 20,1-7) và theo Huấn Quyền chính thức của Giáo Hội. Về vấn đề này, trước mắt chúng ta hãy thường xuyên tham khảo nơi Tông Thư đầu tiên “Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại” – (Redemptor Hominis) – và trong những văn kiện quan trọng khác của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đề cập với Giáo Hội về Mùa Vọng Thứ Hai trông đợi Sự Quang Lâm lần thứ hai của Đức Kitô. 

3 – Trong lời Đức Mẹ mời gọi, có lời khuyên chấp nhận đặc tính của quyển sách này là một dụng cụ khiêm nhường. Bằng cách ấy, Đức Mẹ muốn nó được viết ra theo phong cách mà Thiên Chúa Quan Phòng đã chọn, như lời dạy của Thánh Phaolô, chọn những gì là yếu đuối và khó nghèo dưới con mắt thế gian để đánh bại sự thông thái và bạo lực.

4 – Bởi chúng ta đang hít thở một bầu dưỡng khí độc hại và tinh quái của ma quỷ là bọn có thể giở trò bịp bợm bẩn thỉu với chúng ta, chúng ta không nên ưu tư trước lời ngọt ngào phảng phất trong văn phong của quyển sách  này. Các Linh Mục đã quen với hành động mang tính giáo huấn của Mẹ Maria đều nhận thực rằng Mẹ hành động ngọt ngào nhưng kiên quyết. Chính vì lý do tốt đẹp đó mà Chúa Cha Hằng Hữu đã trao phó cho Mẹ Con Một Yêu Dấu của Người để Mẹ sinh ra Người trong bản tính loài người và dạy dỗ Người, cho công cuộc Cứu Chuộc loài người trên đồi Can-vê. Nếu Đức Mẹ dịu dàng nâng chúng ta lên (vì Mẹ yêu thương chúng ta như một người mẹ) và sau đó có thể đặt chúng ta (về phần chúng ta không chống cự) vào cây Thánh Giá gỗ, tức là Mẹ biến đổi chúng ta thành hình ảnh của Chúa Giêsu Chịu Nạn. Đây là một tính đa cảm rất khác biệt.

5 – Ngay cả nhiều tài liệu tham khảo về các thời buổi hiểm ác mà chúng ta đang sống và tương lai đau đớn đang chờ đợi chúng ta, cũng luôn luôn phải được giải thích theo đúng tầm nhìn mà Thánh Kinh đã vạch ra. Chúa Giêsu đã biết bao lần và theo biết bao cách thức đã đe dọa trừng phạt dân của Người, chính xác là Người cố gắng thúc hối họ theo con đường hoán cải trở về với Người ! Thí dụ như theo người ta nghĩ, đó là việc loan báo của Tiên Tri Giô-na được Thiên Chúa sai đến để công bố sự hủy diệt thành Ni-ni-vê.

Nhiều người đã trở nên lưỡng lự và lúng túng với các lời tiên tri trong đó có chứa nhiều thông điệp. Và đã tự vấn lòng mình : Có đúng như những gì đã được viết ra chăng ? Liệu những gì đã tiên báo sẽ xảy ra ? Nếu những lời tiên báo ấy không hóa ra thật thì có thể tin tưởng những lời đưa ra trong các thông điệp được chăng ? Chú ý đọc quyển sách này sẽ cho ra một câu trả lời thích hợp nhất cho tất cả mọi nghi vấn nếu có. Câu trả lời là :

Đừng lần lữa với những lời tiên báo mà Mẹ đã đưa ra cho các con để cố làm cho các con hiểu được thời buổi mà các con đang sống. Mẹ nói với các con như một người mẹ nói về các mối nguy hiểm mà các con đang đi đến, là các mối đe dọa sắp xảy ra, là sự dữ tràn lan có thể xảy ra với các con. Tuy nhiên, sự dữ này chỉ bởi các con mà có thể ngăn chặn được, các mối nguy có thể tránh được, kế hoạch công thẳng của Thiên Chúa luôn có thể thay đổi bởi hiệu lực của tình yêu nhân hậu của Người. Cũng vậy, khi Mẹ tiên báo các sự trừng phạt cho các con là để các con nhớ rằng mọi sự trong mọi lúc đều có thể thay đổi bằng hiệu lực của lời cầu nguyện và việc ăn năn đền tội của các con. Tuy nhiên các con đừng nói là : có biết bao nhiêu lời tiên báo mà Mẹ đã cho các con biết, đã không trở thành sự thực. Thay vì làm như thế, các con hãy cùng Mẹ dâng lời cảm tạ Cha trên Trời, bởi vì, qua lời cầu nguyện và việc tận hiến của các con, qua nỗi đau khổ của các con và qua sự chịu đựng đau khổ khôn xiết của rất nhiều con cái khốn khổ của Mẹ, Người sẽ thay đổi giai đoạn công thẳng của Thiên Chúa và để cho Lòng Thương Xót Cả Thể của Thiên Chúa nở hoa.” (SĐ 21-01-1984)

6 – Người ta phải có một sự trưởng thành vững vàng về tinh thần Phúc Âm nhằm ngăn ngừa chúng ta không xem thường hay đánh giá thấp theo thiên kiến một quyển sách như quyển này, cũng như không đánh giá nó quá cao. Nói cách khác, nó sẽ cho một tình cảm đúng đắn để tôn trọng các cảm nghiệm mà Sứ Điệp truyền cho chúng ta và tôn trọng sự tự do trong tâm hồn đối với những gì phải được nhận. Hãy hiểu rằng “ngôn vô tận ý”, và hãy biết rằng trong hiện tượng như là thụ khải, có nhiều yếu tố con người và yếu tố chủ quan có thể được trình bày, nhưng không được trên nguyên tắc khiến cho các hiện tượng này hoàn toàn bị nghi ngờ. Như Thánh Phaolô đã nói : không cần nhận xét và phê phán mà hãy giữ lại những điều nào là tốt mà anh chị em có thể thu thập hay rút ra  được. Vì thế, chúng ta nên cầm một quyển sách thuộc loại này với một sự tôn trọng hợp lý.

Thế nhưng, sự tôn trọng này phải được liên kết với một ý thức tự do, xuất phát từ khả năng đặt các “Sứ Điệp” mà những quyển sách ấy muốn truyền đạt vào một vị trí thích hợp. Phải nói đi nói lại là : lời của Đức Mẹ được cho biết trong quyển sách này không phải là Phúc Âm mới, mà cũng không phải là đức tin mới. Những lời ấy dẫn đưa chúng ta khám phá được Phúc Âm và đức tin theo âm hưởng và quan niệm tiêu biểu của những lời ấy.

Do đó, thậm chí một quyển sách như quyển này có thể được chấp nhận theo phạm vi sự thật của nó, và như thế, nó có thể dẫn đưa tới Sự Thật là Đức Kitô, là một cách thức thích hợp nhất để sống như là ‘trẻ thơ” đích thực theo Tin Mừng, sống tình thân thuộc với Mẹ của Chúa và là Mẹ của chúng ta.

7 – Lời mời gọi này đưa tới một đức tin đơn sơ và cởi mở trong mối quan hệ của chúng ta với Mẹ của Đức Kitô và là Mẹ của Giáo Hội, nó sẽ cho chúng ta một lực từ trường tuyến tính theo chiếc la bàn đời sống Kitô hữu và có thể định hướng cho tính cách của chúng ta. Lực tuyến tính này đã được nhận biết trong giáo huấn về Thánh Mẫu Học của Hội Thánh đã trình bày cho chúng ta trong Công Đồng Vatican II (Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân – Lumen Gientium – chương VIII)

Không có thụ khải nào, kể cả không có những điều tương tự được tập hợp lại với nhau trong quyển sách này có thể có một vị trí hay được đặt ngang hàng với một tuyên bố chính thức của Giáo Hội về đức tin, để từ đó, diện mạo đầy đủ của Đức Mẹ Maria và sứ vụ của Mẹ sẽ trở nên rõ ràng. Chúng ta cũng phải đem đến cho Giáo Hội và thể hiện cách ứng xử như trẻ thơ trong mối quan hệ của chúng ta với Giáo Hội, và từ đó thể hiện trong đời sống tông đồ và trong thừa tác vụ của chúng ta. Mẹ Maria ở trong lòng Giáo Hội và dẫn đưa mọi người đến với Đức Kitô trong Giáo Hội : đến với Giáo Hội đã biểu lộ chính mình trong Công Đồng Vatican II và đã cung cấp cho chúng ta các mục tiêu mục vụ mà Linh Mục phải coi như là của mình. Chính sự thể hiện hoàn toàn ngoan ngoãn với đức tin nơi chúng ta mà Mẹ Maria sẽ dẫn dắt chúng ta sống mầu nhiệm của Hội Thánh, qua đó chúng ta chấp nhận và tự sắp đặt bản thân mình, cũng là để chấp nhận chiều kích tông đồ và mục vụ của Giáo Hội.

Thậm chí một vị Linh Mục, nhất là một vị Linh Mục thuộc giáo phận, sẽ không thể tìm thấy trong quyển sách này mọi thứ gì là bắt buộc trong đời Linh Mục và trong sứ vụ của mình. Nhưng sớm hay muộn thì Linh Mục ấy sẽ só thể tìm thấy trong sách một triển vọng, một quan điểm, một yếu tố thống nhất và một lực truyền động cho chức vụ Linh Mục của mình, và trên hết, cho tính cách của mình là một Kitô hữu. Điều ấy sẽ không đưa đến thiệt hại gì khi Linh Mục phải tập trung chú ý đến việc chăm sóc mục vụ của Giáo Hội, cũng như không gây thiệt hại gì khi Linh Mục phải tập trung chú ý đến nền thần học vững chắc.

8 – Cuối cùng, có một lời khuyên cuối cho người nào bắt đầu tiếp cận với việc đọc quyển sách này. Người ta phải chú ý nhiều hơn cái thực chất của nó hơn là chú ý đến hình thức của nó. Và người ta phải cầm sách lên mà không có một định kiến nào, mà chỉ bằng một tấm lòng khiêm nhường và đơn sơ. Nên đọc sách một cách không suy đoán hay tham lam. Nên đọc lại và suy niệm một cách thanh thản và mến chuộng. Và sau đó, chuyển sang việc kiểm tra những gì đã đọc trong cuộc sống hàng ngày của mình, cảm nghiệm theo cách riêng những điều mà Đức Mẹ yêu cầu và hứa hẹn. 

Hàng chục ngàn Linh Mục trong suốt những năm gần đây đã làm như vậy và chưa hề cá ai phải hối tiếc. Hơn thế nữa, họ đang cầu xin Đức Mẹ cho người khác đi theo cùng một đường này.

Don Stefano Gobbi

Milan, ngày 02-02-1986

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho tất cả Linh Mục con cái của Mẹ

 

“Con của Mẹ ! Bất cứ điều gì Mẹ truyền đạt cho con, tức là không phải chỉ riêng cho một mình con đâu, mà còn cho tất cả con cái là Linh Mục của Mẹ, là những người Mẹ hết lòng yêu thương.

Trước hết, đó là nói với các Linh Mục trong Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu, những người Mẹ hết lòng thiết tha yêu mến và là những người mà Mẹ muốn dạy dỗ và dìu dắt, nhằm chuẩn bị họ cho sứ mạng cao cả của họ.

Vì thế, con hãy quy tập vào quyển sách này bất cứ điều gì Mẹ nói cho con… Con đừng mảy may bận tâm bằng mọi cách để in quyển sách này : Cha Giải Tội của con sẽ lo toan mọi sự.

Quyển sách này phải được phổ biến càng sớm càng tốt cho các Linh Mục, nó sẽ là phương tiện để Mẹ đem họ từ khắp nơi lại với nhau và cũng là để cho Mẹ hình thành đạo quân bất khả chiến bại của Mẹ.

Hỡi con của Mẹ ! Con hãy luôn mãi ở trong Trái Tim Mẹ và hãy tín thác vào Mẹ.”

Ngày 29 tháng 08 năm 1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa